Router Wireless MAXg Router nie pojawia się na liście podczas wyszukiwania bezprzewodowego

Możliwe rozwiązanie:

Komputer może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera Wireless MAXg Router. Spróbuj zmniejszyć odległość od routera Wireless MAXg Router i kliknij przycisk Refresh (Odśwież) na karcie Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe).

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy używasz tego samego identyfikatora SSID oraz ustawień bezpieczeństwa, co router Wireless MAXg Router.

Możliwe rozwiązanie:

Korzystając z połączenia przewodowego, uruchom przeglądarkę internetową. Aby uzyskać dostęp do internetowego interfejsu użytkownika, wpisz w przeglądarce internetowej adres IP — http://192.168.2.1, a następnie wprowadź hasło i kliknij przycisk LOGIN (Zaloguj). Przejdź do karty Wireless (Sieć bezprzewodowa) i sprawdź, czy włączono opcję Broadcast network name (Rozgłaszaj nazwę sieciową) dla routera Wireless MAXg Router.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Brak dostępu do Internetu w części „Rozwiązywanie problemów”.

Powrót do strony rozwiązywania problemów