Felsökning

Obs! Om du inte använder U.S. Robotics Wireless MAXg Router finns information som är specifik för din router i dokumentationen till den.

Jag kan inte längre ansluta till Internet.

Det går inte att hitta Wireless MAXg USB Adapter med min dator.

Det går inte att kommunicera med den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

Jag råkade klicka på Avbryt under programvaruinstallationen av Wireless MAXg USB Adapter.

U.S. Robotics-gränssnittet visades inte när jag satte i installationsskivan.

Jag kan inte upprätta MAXg-anslutningar (125 Mbit/s) till Wireless MAXg Router.

Jag kan inte skapa någon trådlös anslutning till en trådlös router eller åtkomstpunkt.

Det trådlösa nätverk som jag vill ansluta till visas inte i listan Available Networks (tillgängliga nätverk) i konfigurationsverktyget.

Jag har ändrat inställningarna för den trådlösa routern och nu kan jag inte längre ansluta till den.

Min Wireless MAXg Router visas inte i listan när jag söker efter den trådlöst.

Länkkvaliteten är dålig.