Spis treści:

Informacje o karcie sieciowej 802.11g 54MBps USB
Adapter >

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja
i konfiguracja karty sieciowej w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Nawigacja w programie konfiguracyjnym bezprzewodowej
karty sieciowej

Rozwiązywanie problemów

Słownik pojęć

Dane techniczne karty sieciowej 802.11g 54Mbps USB
Adapter

Gwarancja
ograniczona U.S. Robotics Corporation

Informacje prawne

Podręcznik użytkownika karty sieciowej 802.11g 54Mbps USB Adapter

 

Informacje o karcie sieciowej 802.11g 54MBps USB Adapter

Karta sieciowa 802.11g 54Mbps USB Adapter jest zgodna z portami USB wszystkich standardowych komputerów przenośnych i stacjonarnych. Ponieważ karta sieciowa 802.11g 54Mbps USB Adapter jest urządzeniem typu Plug and Play, systemy Windows 98SE, 2000, Me i XP automatycznie rozpoznają ją podczas procesu instalacyjnego. Po pomyślnym zakończeniu instalacji karta sieciowa 802.11g 54Mbps USB Adapter może komunikować się z innymi domowymi i biurowymi urządzeniami sieci bezprzewodowych.

 

Dioda kontrolna

(WLAN TX/RX): Dioda WLAN TX/RX świeci się na zielono, gdy sterownik karty sieciowej 802.11g 54Mbps USB Adapter jest poprawnie zainstalowany, a miga na zielono w trakcie transmisji danych. Jeśli sterownik nie został poprawnie zainstalowany, dioda świeci się. 


rev 3.0
7-05
R46.1108.00

USRobotics