Obsah:

Informace o bezdrátovém herním adaptéru 802.11g Wireless Gaming Adapter and Ethernet Bridge >

Instalace

Přístup k uživatelskému rozhraní WWW a funkce Site Survey (Průzkum stanovišť)

Co je to bezdrátová síť?

Uživatelské rozhraní WWW a nastavení zabezpečení

Řešení problémů a podpora

Informace o předpisech

Omezená záruka společnosti USRobotics Corporation

 

Uživatelská příručka k bezdrátovému hernímu adaptéru 802.11g Wireless Gaming Adapter and Ethernet Bridge

Děkujeme, že jste si zakoupili bezdrátový herní adaptér 802.11g Wireless Gaming Adapter and Ethernet Bridge (model 5430) společnosti USRobotics. Adaptér 5430 můžete využít ke hraní her online na Internetu. Můžete se tak utkat s kýmkoli na světě. Adaptér 5430 lze použít rovněž jako most Ethernet a připojit tak jakékoli zařízení podporující síť Ethernet (například počítač, síťovou tiskárnu nebo digitální videorekordér (DVR)) k bezdrátovému směrovači. Konečně, pomocí adaptéru 5430 můžete také hrát hry s přítelem ve stejném domě či budově za předpokladu, že máte oba herní konzoli stejné značky (Xbox proti Xbox, Playstation proti Playstation nebo jiné).

Informace na kontrolkách LED

Kontrolka LED - napájení

Vypnutá = napájení vypnuto

Trvale svítí = napájení ZAPNUTO

Kontrolka LED - bezdrátový provoz

Vypnuto = žádné fyzické spojení

Trvale svítí = navázáno fyzické spojení (bezdrátové)

Bliká = datová aktivita (bezdrátová)

Kontrolka LED - Ethernet

Vypnuto = žádné fyzické spojení

Trvale svítí = navázáno fyzické spojení (Ethernet)

Bliká = datová aktivita (Ethernet)

Informace na zadním panelu

Položka
Popis
Konektor antény Slouží k připojení antény.
Tlačítko Reset Změní konfiguraci adaptéru 5430. Konkrétní volby resetování naleznete v části Obnovení výchozího nastavení.
Ethernet Port Ethernet slouží k připojení kabelu pro síť Ethernet.
12VDC Vstupní konektor pro napájecí adaptéry střídavého proudu (AC)

  USRobotics USRobotics USRobotics