Wireless MAXg Range Extender får ingen ström.

Möjlig lösning:

Se till att strömförsörjningen för Wireless MAXg Range Extender är ansluten till strömkontakten på Range Extender och till ett fungerande eluttag.

Återgå till sidan Felsökning