Wireless MAXg verktyg för enhetsidentifiering hittar inte den Range Extender som jag vill ansluta till.

Möjlig lösning:

Verifiera att Range Extenders alla fysiska anslutningar är ordentligt isatta.

Möjlig lösning:

Klicka på Detect (identifiera) så söks nätverket igenom igen.

Möjlig lösning:

Om den Range Extender som du vill ansluta till inte hittas när du trycker på Detect (identifiera) genomför du följande steg:

  1. Den nätverksenhet som Range Extender är ansluten till har förmodligen något slags webbaserat användargränssnitt där du kan se en lista över klienterna. Gå igenom de steg som krävs för att visa klientlistan i nätverksenheten. Läs mer i dokumentationen till nätverksenheten om hur du visar den här informationen.
  2. Hitta Range Extender i klientlistan genom att jämföra LAN-MAC-adressen som sitter på etiketten på undersidan av Range Extender med vad som finns på klientlistan. Skriv ned Range Extenders IP-adress för framtida bruk.
  3. Starta en webbläsare, ange Range Extenders IP-adress och tryck på Enter. Då öppnas Range Extenders webbaserade användargränssnitt. Kontrollera att all anslutningsinformation för nätverket som Range Extender är ansluten till är korrekt.

Återgå till sidan Felsökning