Jag kan inte kommunicera med Wireless MAXg Range Extender.

Möjlig lösning:

Kontrollera att alla trådlösa PC Card-kort, PCI-kort eller USB-adaptrar har ställts till läget Infrastructure (infrastruktur). Kontrollera att du använder samma nätverksnamn (SSID) och säkerhetsinformation som för Wireless MAXg Range Extender. I dokumentationen till de trådlösa PC Card-korten, PCI- och USB-adaptrarna finns instruktioner för hur du ändrar dessa inställningar.

Möjlig lösning:

Wireless MAXg Range Extender kanske inte svarar. Försök med att dra ut strömkabeln och sätta i den igen så startar Range Extender om.

Möjlig lösning:

Wireless MAXg Range Extender kanske inte har tilldelats en giltig IP-adress i nätverket. Om IP-adressen är inställd på Dynamic (dynamisk) måste du se till att Range Extender är ansluten till en nätverksenhet med DHCP aktiverat. Om Range Extender inte är ansluten till en nätverksenhet med DHCP aktiverat blir den inte tilldelad någon IP-adress och då kan du inte ansluta till den. Om du använder statisk IP-adress kontrollerar du att den statiska IP-adressen är i samma nätmask som datorns IP-adress. Mer information om hur du ändrar IP-adress finns i avsnittet LAN i kapitlet Webbaserat användargränssnitt i användarhandboken.

Möjlig lösning:

Wireless MAXg Range Extender kanske inte svarar. Försök att återaktivera Range Extender genom att återställa fabriksinställningarna. Om du återställer fabriksinställningarna förlorar du de anpassade inställningar som gjorts för Range Extender. Håll RESET-knappen nedtryckt i fem till tio sekunder. Om du gjort några egna konfigurationsinställningar måste du göra om de ändringarna eller återställa de från en säkerhetskopieringsfil.

Återgå till sidan Felsökning