Det webbaserade användargränssnittet för Wireless MAXg Range Extender svarar inte men jag kan ändå ansluta till Internet.

Möjlig lösning

Se till att du anger rätt IP-adress för Range Extender i webbläsaren.

Möjlig lösning:

Kontrollera att du har en trådlös anslutning till rätt Range Extender genom att verifiera MAC-adressen och nätverksnamnet (SSID).

Möjlig lösning:

Om det webbaserade användargränssnittet slutar svara kopplar du ur och sätter tillbaka strömförsörjningsenheten för Wireless MAXg Range Extender. Detta kommer att starta om Wireless MAXg Range Extender.

Möjlig lösning:

Om det fortfarande inte går att kommunicera med det webbaserade användargränssnittet trycker du på RESET-knappen och håller den nedtryckt i fem till tio sekunder. Fabriksinställningarna för Wireless MAXg Range Extender återställs. Om du gjort några egna konfigurationsinställningar måste du göra om de ändringarna eller återställa de från en säkerhetskopieringsfil.

Återgå till sidan Felsökning