Den trådlösa länkkvaliteten är dålig.

Möjlig lösning:

Dålig länkkvalitet eller räckvidd kan orsakas av störningar i omgivningarna, t.ex. blybaserad färg och betongväggar. Försök flytta antennen för Wireless MAXg Range Extender eller flytta de trådlösa klienterna och se om länkkvaliteten förbättras.

Möjlig lösning:

Vissa elektroniska enheter, t.ex. 2,4 GHz-telefoner, kan störa den trådlösa signalen och påverka räckvidden och länkkvaliteten. Försök skapa en trådlös anslutning på en annan kanal. Mer information om hur du ändrar trådlösa inställningar finns i kapitlet Trådlöst i avsnittet Webbaserat användargränssnitt i den här användarhandboken.

Återgå till sidan Felsökning