U.S. Robotics
       

Innhold:

Velkommen til informasjonstilgang med 56 kB hastighet >

Produktegenskaper

Installering for alle operativsystemer

Feilsøking

Tekniske opplysninger

Ordliste

Informasjon om standarder og normer

Begrenset garanti

56 kB faksmodem – brukerhåndbok og referanse

Velkommen til informasjonstilgang med 56 kB hastighet

Les dette først!

V.92-standarden er en ny og spennende videreutvikling av 56 kB-teknologien. V.92 byr på tre funksjoner som forbedrer den gjeldende V.90-standarden.

Den første forbedringen er teknologien "V.PCM-Upstream", som lar modemets oppstrømskommunikasjon oppnå hastigheter på 48 000 bps. V.90-standarden begrenset oppstrømshastighetene til V.34.

Den andre forbedringen er "Quick Connect" (rask oppkobling), som gjør det mulig å oppnå raskere oppringte forbindelser ved at modemet kan huske linjeforbindelsene til en Internett-leverandør som støtter V.92. Første gang du kobler deg til Internett-leverandøren, vil modemet utføre hele innlæringssekvensen og lagre informasjonen som mottas. Dermed slipper modemet å gå gjennom hele innlæringssekvensen på nytt når du senere kobler deg til igjen, og tilkoblingstiden kan reduseres med 30–50 %. Hvis modemet senere ikke klarer å opprette en gunstig forbindelse etter første forsøk, vil modemet utføre den fullstendige innlæringssekvensen på nytt.

Den tredje forbedringen er "Modem On Hold"-teknologien (modem på venting), som gjør det mulig å bryte Internett-forbindelsen midlertidig når det kommer inngående samtaler, og når samtalen er avsluttet, kan du gå tilbake til Internett uten å ha mistet forbindelsen. Hvis du også abonnerer på tjenesten "samtale venter" fra telefonselskapet, og du mottar en innkommende samtale, vil du motta en melding som varsler om inngående samtaler.* Hvis du også abonnerer på en profiltjeneste (innringer-id), vil dessuten nummeret på den inngående samtalen bli vist i et meldingsvindu på dataskjermen. Hvis du bruker en Internett-leverandør som støtter Modem on Hold, kan du velge om du vil ta imot samtalen eller ignorere den. Hvis du velger å ta imot samtalen, vises det en ny melding som varsler om hvor lenge Internett-leverandørens system kan settes på venting før dataforbindelsen blir brutt. Hvis du bruker en leverandør som ikke støtter V.92, kan du velge om du vil ta imot samtalen eller ignorere den. Hvis du velger å motta samtalen, blir dataforbindelsen brutt.

V.92-forbedringene vil ikke umiddelbart være tilgjengelig hos alle Internett-leverandører. Du kan finne ut om du vil kunne oppnå V.92-forbindelser, ved å gå til følgende Internett-adresse:

http://www.usr.com/V92

Kontakt Internett-leverandøren din for å finne ut om det finnes V.92-servere du kan ringe opp. Modemet er bakoverkompatibelt, og vil bruke den høyeste hastigheten som kan oppnås, når du kobler deg til en Internett-leverandør.

* Hvis inngående samtaler blir automatisk viderekoblet til telefonsvareren, vil du ikke motta denne meldingen.R46.1420.00
rev. 1.1