USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor besturingssysteem Windows 98SE/Me/2000/XP >

Installatie ongedaan maken
Aanwijzingen

Problemen oplossen

Technische referentie (English)

Verklarende
woordenlijst

Reglementaire informatie
en beperkte garantie

56K Faxmodem Gebruikershandleiding en Referentiegids

Minimale systeemvereisten:
98SE en Me: Pentium II, 300 Mhz, 128 MB RAM
2000 en XP: Pentium III, 500 Mhz, 128 MB RAM

Installatie voor besturingssysteem Windows 98SE/Me/2000/XP

Stap 1: installatie voorbereiden

Opmerking: Het is raadzaam andere modems uit uw systeem te verwijderen voordat u begint. Raadpleeg de documentatie bij uw vorige modem voor aanwijzingen.

Maak een notitie van het serienummer van uw nieuwe USRobotics modem. Het serienummer bevindt zich op de witte streepjescodesticker aan de onderzijde van de modem en op de doos van de modem. U hebt dit nummer nodig wanneer u contact opneemt met onze technische ondersteuning.

Stap 2: de modem aansluiten op de computer.

Sluit de USB A naar B kabel aan op de modem en op de computer. U herkent de USB-poort aan de achterzijde van uw computer aan het label USB of aan het pictogram . Sluit het uiteinde van de kabel met de rechthoekige connector aan op de USB-poort van de computer. Sluit het uiteinde met de vierkante connector aan op de USB-poort van de 56K Faxmodem USB.

Opmerking: Het voedingslichtje (PWR LED) gaat pas aan als u de stuurprogramma's installeert in Stap 4.

Stap 3: de modem aansluiten op een analoge telefoonlijn.

Sluit één uiteinde van het telefoonsnoer aan op de modemaansluiting met het label TELCO en steek het andere uiteinde in een analoge telefoonaansluiting in de muur.

Waarschuwing: U moet een telefoonaansluiting gebruiken die geschikt is voor een ANALOGE telefoonlijn. De meeste kantoortelefoons zijn echter voorzien van DIGITALE lijnen. Zorg ervoor dat u zeker weet wat voor telefoonaansluiting u hebt. De modem kan beschadigen als u een digitale telefoonaansluiting hebt.

Stap 4: de modem installeren
Het besturingssysteem dient nu de wizard Nieuwe hardware gevonden te activeren en de wizard Nieuwe hardware te starten. Klik in het scherm "Wizard Nieuwe hardware" op Volgende en plaats de installatie-cd in het CD-ROM-station.

Windows 98SE

Voer de volgende stappen uit als u het besturingssysteem Windows 98SE gebruikt:

 1. Selecteer Het beste stuurprogramma voor uw apparaat zoeken (aanbevolen) en klik op Volgende.
 2. Klik op Een op te geven locatie, typ D:\ en klik op Volgende. (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.)
 3. Klik op Volgende als Windows de goede stuurprogramma's voor de USRobotics USB Modem Enumerator heeft gevonden.
 4. Klik op Voltooien als Windows de software geïnstalleerd heeft. De wizard ziet de stuurprogramma's voor de modem dan en rapporteert een zoekopdracht. Klik daarna op Volgende.
 5. Kies Het beste stuurprogramma voor uw apparaat zoeken (aanbevolen) en klik op Volgende.
 6. Klik op Een op te geven locatie, typ D:\ en klik op Volgende. (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.) Klik op Volgende als Windows de goede stuurprogramma's voor de USRobotics 56K Faxmodem USB heeft gevonden.
 7. Klik op Voltooien als Windows de software geïnstalleerd heeft.

Windows Me

Voer de volgende stappen uit als u het besturingssysteem Windows Me gebruikt:

 1. Windows Me moet eerst de Modem Enumerator installeren. Selecteer De locatie van het stuurprogramma opgeven (geavanceerd) en klik op Volgende.
 2. Klik op Een locatie opgeven, typ D:\WinME en klik op Volgende. (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.)
 3. Als Windows de goede stuurprogramma's voor de Modem Enumerator heeft gevonden, klikt u op Volgende.
 4. Klik op Voltooien als dat klaar is. Windows Me beeldt nu een aanwijzing af waarin u gevraagd wordt de stuurprogramma's voor het modemapparaat te typen. Selecteer De locatie van het stuurprogramma opgeven (geavanceerd) en klik op Volgende.
 5. Klik op Een op te geven locatie en typ D:\WinME. Klik op Volgende. (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.)
 6. Klik op Volgende als Windows de goede stuurprogramma's voor de USRobotics 56K Faxmodem USB heeft gevonden.
 7. Klik in het scherm "Digitale handtekening niet gevonden" op Ja om door te kunnen gaan.
 8. Klik op Voltooien als Windows de software geïnstalleerd heeft.

Windows 2000

Voer de volgende stappen uit als u het besturingssysteem Windows 2000 gebruikt:

 1. Selecteer Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen) en klik op Volgende.
 2. Klik op Een op te geven locatie, typ D:\2000_XP en klik op Volgende. (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.)
 3. Klik op Volgende als Windows de goede stuurprogramma's voor de USRobotics 56K Faxmodem USB heeft gevonden.
 4. Klik in het scherm "Digitale handtekening niet gevonden" op Ja om door te kunnen gaan.
 5. Klik op Voltooien als Windows de software geïnstalleerd heeft.

Windows XP

Voer de volgende stappen uit als u het besturingssysteem Windows XP gebruikt:

 1. Selecteer Installeren uit lijst of van specifieke locatie (geavanceerd) en klik op Volgende.
 2. Klik op Deze locatie opnemen in de zoekopdracht en typ D:\2000_XP. Klik op Volgende. (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.)
 3. Klik op Volgende als Windows de goede stuurprogramma's voor de USRobotics 56K Faxmodem USB heeft gevonden.
 4. Klik op Toch doorgaan als het testscherm met het Windows-logo afgebeeld wordt. Als windows de software geïnstalleerd heeft, klikt u op Voltooien.

Opmerking: Het voedingslichtje (PWR LED) gaat pas aan als u de eerste groep stuurprogramma's geïnstalleerd hebt. Als het voedingslichtje niet gaat branden nadat de stuurprogramma's geïnstalleerd zijn, is de modem wellicht niet goed aangesloten. Controleer of de USB-kabel aangesloten is op de modem en op de computer.

Stap 5: de ControlCenter-software installeren

Haal de installatie-cd uit het CD-ROM-station en plaats deze er weer in. Er verschijnt een interface waarin u de volgende taken uit kunt voeren:

 • software installeren (bijvoorbeeld Internet Call Notification of de Phonetools-faxsoftware)
 • de Gebruikershandleidingen voor de software en uw modem afbeelden
 • de gewenste taal kiezen
 • informatie over technische ondersteuning en over het oplossen van problemen opvragen

Als de interface niet automatisch afgebeeld wordt, klikt u in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ D:\setup.exe in het dialoogvenster "Uitvoeren". (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.)

Selecteer de optie Software in de GUI Interface op de installatie-cd, selecteer de optie ControlCenter en klik op Installeren. Selecteer de gewenste taal in het keuzemenu in het dialoogvenster "Kies de Setup-taal" en klik op OK.

De ControlCenter-software stelt u in staat de instellingen van uw V.92 modem te configureren en waarschuwt u automatisch als er updates voor uw modemsoftware beschikbaar zijn. Als u ControlCenter voor de eerste keer start, merkt de software de USRobotics modem op. Klik op het pictogram voor uw modem. Klik op de koppeling naar de ControlCenter-handleiding als u instructies nodig hebt. Deze koppeling ziet u op de ControlCenter-interface.

Opmerking: Indien mogelijk kunt u de ControlCenter-software nogmaals installeren vanaf de installatie-cd.
U kunt controleren of de installatie gelukt is door in Windows achtereenvolgens op Start, Programma's, USRobotics en ControlCenter te klikken. Als de toepassing niet automatisch geïnstalleerd is, klikt u in Windows op Start en daarna op Uitvoeren. Typ D:\setup.exe in het dialoogvenster "Uitvoeren". (Als D niet de aanduiding van uw CD-ROM-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.) Kies de optie Software en volg de aanwijzingen om de ControlCenter-software te installeren.

Stap 6: de Internet Call Notification software installeren

Selecteer eerst de optie Software, daarna de optie Internet Call Notification en klik op Installeren. Selecteer de gewenste taal in het keuzemenu in het dialoogvenster "Kies de Setup-taal" en klik op OK. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

Internet Call Notification maakt de V.92 functie "Modem On Hold" mogelijk. Daarmee kunt u uw internetverbinding opschorten als u gebeld wordt.*

 • Als u verbonden bent met een serviceprovider die V.92 ondersteunt, wordt u gewaarschuwd als iemand u probeert te bellen. Als u zich bovendien abonneert op de service Caller ID, wordt het nummer van de persoon die u belt weergegeven in het berichtvenster van de computer. U kunt dan kiezen of u het gesprek wilt aannemen of wilt negeren. Als u besluit het gesprek aan te nemen, verschijnt er een ander bericht waarin staat hoe lang het systeem van uw provider de internetverbinding op kan schorten voordat deze verbroken wordt. Als u uw telefoongesprek beëindigd hebt, kunt u teruggaan naar uw verbinding zonder deze weer opnieuw tot stand te moeten brengen.
 • Als u verbonden bent met een server die V.92 niet ondersteunt, wordt u gewaarschuwd als iemand u probeert te bellen. U kunt dan kiezen of u het gesprek wilt aannemen of wilt negeren. Als u besluit het gesprek aan te nemen, wordt uw gegevensverbinding verbroken.

Met de Phonetools-software kunt u faxen verzenden en ontvangen. Deze software is optioneel en dient als een 'extraatje' te worden beschouwd.

* U kunt de functie "Modem On Hold" alleen gebruiken als u bij uw telefoonbedrijf een abonnement neemt op de service Call Waiting.

USRobotics