Η λυχνία PWR LED δεν είναι αναμμένη.

Λύση 1:

Η λυχνία PWR LED δεν ανάβει ωσότου εγκατασταθούν τα προγράμματα οδήγησης. Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης είναι σωστά εγκατεστημένα, ακολουθώντας τη γενική διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.

Λύση 2:

Όταν τοποθείτε ή αφαιρείτε ένα καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής θα πρέπει να έχει ενδείξεις δραστηριότητα, όπως να ακούγεται ο ήχος λειτουργίας του σκληρού δίσκου ή να εμφανίζεται δείκτης-κλεψύδρα. Εάν στον υπολογιστή δεν εμφανίζονται ενδείξεις δραστηριότητας, το σύστημά σας ίσως να μην επικοινωνεί σωστά με τις θύρες USB. Δοκιμάστε τις παρακάτω τεχνικές για να προσδιορίσετε εάν οι θύρες επικοινωνούν σωστά:

 1. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τη θύρα USB του υπολογιστή.
 2. Εάν το μόντεμ έχει λειτουργήσει και στο παρελθόν και αφαιρέσατε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και, έπειτα, το ξανασυνδέσατε, δοκιμάστε άλλη θύρα USB. Το μόντεμ ενδέχεται να είχε εγκατασταθεί αρχικά σε άλλη θύρα USB.
 3. Χρήστες των Windows: Η θύρα USB μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη. Για να διασφαλίσετε ότι η θύρα USB του συστήματός σας είναι ενεργοποιημένη:
  1. Μεταβείτε στη διαχείριση συσκευών:

   Windows Vista:

   1. Κάντε κλικ στα Windows Start (Έναρξη) > Control Panel (Πϊνακας ελέγχου) > System and Maintenance (Σύστημα και συντήρηση) > System (Σύστημα).
   2. Στο Tasks (Εργασίες), κάντε κλικ στο Device Manager (Διαχείριση συσκευών).

   Windows XP:

   1. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου).
   2. Κάντε διπλό κλικ στο System (Σύστημα).
   3. Στην καρτέλα Hardware (Υλικό), επιλέξτε Device Manager (Διαχείριση συσκευών).

   Windows 2000:

   1. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε δεξί κλικ στο My Computer (Ο Υπολογιστής μου) και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
   2. Στην καρτέλα Hardware (Υλικό), κάντε κλικ στο Device Manager (Διαχείριση συσκευών).
  2. Αναζητήστε κάποια καταχώριση για τους ελεγκτές USB:

   Εάν η διαχείριση συσκευών δεν διαθέτει καταχώριση για τους ελεγκτές USB, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το USB στο BIOS του υπολογιστή. Για οδηγίες, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του υπολογιστή σας. Αφού ενεργοποιηθεί η θύρα USB στο BIOS του συστήματός σας, τα Windows θα ανιχνεύσουν αυτομάτως και θα εγκαταστήσουν υποστήριξη USB, όταν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.