Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το μόντεμ, εκτελέστε πρώτα τα παρακάτω βήματα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βύσματα και τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια σύνδεσης της τηλεφωνικής γραμμής, του μόντεμ και του υπολογιστή σας.
  2. Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε το μόντεμ σας με διαφορετικό καλώδιο τηλεφώνου και/ή πρίζα τοίχου.
  3. Δοκιμάστε διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, δοκιμάστε την απευθείας σύνδεση στη θύρα USB του υπολογιστή.
  4. Σβήστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
  5. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το μόντεμ, βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ έχει εγκατασταθεί σωστά.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του μόντεμ σας, ακολουθήστε από τις παρακάτω διαδικασίες εκείνη που προσεγγίζει περισσότερο το πρόβλημά σας.

Προβλήματα μόντεμ

Η λυχνία PWR LED δεν είναι αναμμένη.

Το λογισμικό επικοινωνίας δεν αναγνωρίζει το μόντεμ.

Το μόντεμ δεν καλεί ή δεν απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις.

Το μόντεμ μου προσπαθεί να συνδεθεί με κάποιο άλλο μόντεμ, αλλά η σύνδεση αποτυγχάνει.

Το μόντεμ ή ο υπολογιστής μου δεν λειτουργεί σωστά.

Το μόντεμ μου δεν επιτυγχάνει ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 56 K.

Προβλήματα με το USR MoH (Modem on Hold)

Το μόντεμ μου διακόπτει τη σύνδεση με τον πάροχο, όταν δέχομαι εισερχόμενες κλήσεις.

Δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις ενώ είμαι συνδεδεμένος.

Δεν μπορώ να μεταβώ από το Διαδίκτυο σε μια εισερχόμενη κλήση.

Δεν επαρκεί ο χρόνος για να αποφασίσω εάν θα λάβω μία εισερχόμενη κλήση, μόλις εμφανιστεί το σχετικό αναδυόμενο παράθυρο.

Το USR MoH δεν εμφανίζει τα στοιχεία αναγνώρισης κλήσης.

Το USR MoH διακόπτει τη σύνδεσή μου στο Διαδίκτυο.