Spis treści:

Wprowadzenie >

Instalacja sprzętu

Konfiguracja routera Broadband Router

Rozwiązywanie problemów

Informacje prawne

Często zadawane pytania

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Podręcznik użytkownika routera szerokopasmowego Broadband Router (systemy Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP oraz Macintosh)

 

8003

 

Wprowadzenie

Funkcje

 • Udostępnianie szerokopasmowego Internetu
 • 4 porty LAN Ethernet 10/100 Mb/s
 • 1 port WAN Ethernet 10/100 Mb/s
 • Obsługa komunikacji przez sieć VPN
 • Zapora firewall
 • Serwer DHCP
 • Internetowe narzędzie konfiguracyjne
 • Kontrola dostępu
 • Serwer wirtualny (przekazywanie portów konfigurowane przez użytkownika)
 • Połączenie Application Sensing Tunnel konfigurowane przez użytkownika
 • Host DMZ
 • Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • Funkcja UPnP (Universal Plug and Play)

Wymagane wyposażenie

 • Komputer z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet
 • Sprawny modem kablowy lub modem DSL zgodny ze standardem Ethernet
 • Płyta instalacyjna CD-ROM z systemem operacyjnym
 • Przeglądarka Internet Explorer 4 lub nowsza LUB Netscape 4 lub nowsza

Broadband Router obsługuje pięć typów połączeń z siecią WAN: statyczny adres IP, dynamiczny adres IP, dynamiczny adres IP z zarządzaniem sesjami Road Runner, PPPoE (PPP over Ethernet) oraz PPTP. Jeśli dysponujesz połączeniem ze statycznym lub dynamicznym adresem IP, zapoznaj się z poniższą sekcją Zanim rozpoczniesz – połączenie kablowe lub DSL. Jeśli dysponujesz połączeniem typu PPPoE, zapoznaj się z poniższą sekcją Zanim rozpoczniesz – połączenie PPPoE. Jeśli dysponujesz połączeniem typu PPTP, zapoznaj się z poniższą sekcją Zanim rozpoczniesz – połączenie PPTP. Jeśli nie masz dokładnych informacji o używanym połączeniu sieciowym, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać te informacje.

 

8003

Widok z przodu

Diody LED Kolor - Stan Funkcja
PWR Zielona - świeci się Urządzenie jest podłączone do zasilania
STATUS Pomarańczowa - świeci się Awaria systemu
Pomarańczowa - miga Trwa inicjowanie routera lub uaktualnianie oprogramowania sprzętowego
WAN Zielona - świeci się Nawiązano połączenie w sieci WAN o prędkości 100 Mb/s
Zielona - miga Wysyłanie lub odbiór danych w sieci WAN z prędkością 100 Mb/s
Pomarańczowa - świeci się Nawiązano połączenie w sieci WAN o prędkości 10 Mb/s
Pomarańczowa - miga Wysyłanie lub odbiór danych w sieci WAN z prędkością 10 Mb/s
10/100 LINK/ACT 1-4 Zielona - świeci się Nawiązano połączenie LAN o prędkości 100 Mb/s
Zielona - miga Wysyłanie lub odbiór danych w sieci LAN z prędkością 100 Mb/s
Pomarańczowa - świeci się Nawiązano połączenie w sieci LAN o prędkości 10 Mb/s
Pomarańczowa - miga Wysyłanie lub odbiór danych w sieci LAN z prędkością 10 Mb/s

 

 

8003

Widok z tyłu

Port Funkcja
Reset Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij i zwolnij przycisk Reset. Aby przywrócić ustawienia fabryczne routera, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez pięć sekund.
Porty LAN 1-4 Służą do podłączenia urządzeń do sieci LAN
WAN Port RJ-45 służący do podłączenia routera do modemu szerokopasmowego lub do istniejącej sieci WAN
7.5VDC Gniazdo zasilania

 

Uwaga: Router USRobotics Broadband Router można łatwo podłączyć do zgodnego ze standardem Ethernet modemu kablowego lub modemu DSL. Zgodność modemu można sprawdzić na podstawie kabla, za pomocą którego jest on połączony z kartą sieciową komputera. Jeśli jest to kabel Ethernet, modem obsługuje ten standard. Router Broadband Router nie może zostać podłączony do modemu kablowego lub modemu DSL korzystającego jedynie z połączenia USB.

 

Zanim rozpoczniesz

Zanim rozpoczniesz – połączenie kablowe lub DSL
Zanim rozpoczniesz – połączenie PPPoE
Zanim rozpoczniesz – połączenie PPTP


Zanim rozpoczniesz – połączenie kablowe lub DSL

W niniejszym podręczniku użytkownika opisano większość instalacji kablowych i DSL skonfigurowanych na potrzeby dynamicznego lub statycznego adresowania IP. Zakłada się, że użytkownik ma aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu kablowego lub DSL.

Uwaga do użytkowników modemów DSL: Jeśli do łączenia się z Internetem używasz aplikacji logowania, prawdopodobnie używane jest połączenie PPPoE. Informacje na temat uzyskiwania danych konfiguracyjnych znajdują się w odpowiedniej sekcji niniejszego podręcznika użytkownika. Jeśli używasz funkcji Dial-Up Networking i karty VPN, zapewne używane jest połączenie PPTP. Informacje na temat uzyskiwania danych konfiguracyjnych znajdują się w odpowiedniej sekcji niniejszego podręcznika użytkownika. Jeśli nie masz pewności co do typu połączenia, z którego korzystasz, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Uwaga: Modem kablowy lub DSL należy podłączyć do komputera za pomocą złącza Ethernet RJ-45. Router Broadband Router nie jest zgodny z modemami kablowymi ani modemami DSL wyposażonymi tylko w złącze USB. W komputerze musi być zainstalowana karta sieciowa Ethernet.

Wymagane będą poniższe informacje dotyczące komputera, które można uzyskać od dostawcy usług internetowych.

Adres IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsieci:
____________-_____________-______________-____________
Brama/Router
____________-_____________-______________-____________
Serwery DNS/
Serwery nazw:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Nazwa hosta/Identyfikator klienta DHCP:


_____________________________________________________

Nie wszystkie te informacje są niezbędne do zainstalowania routera szerokopasmowego Broadband Router. Jeśli dostawca usług internetowych nie może przekazać tych informacji, wykonaj poniższe podstawowe czynności, aby zgromadzić większość wymaganych danych.

A. Czynności te należy wykonać na komputerze, do którego jest obecnie podłączony modem kablowy lub modem DSL.

Użytkownicy systemu Windows

 1. Wszyscy użytkownicy systemu Windows:
  Z menu Start wybierz kolejno polecenia Ustawienia i Panel sterowania.

 2. Użytkownicy systemu Windows 95/98/Me:
  Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.

  Użytkownicy systemów Windows 2000 i XP:
  Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne.

  Użytkownicy systemu Windows NT:
  Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć, a następnie kliknij kartę Protokoły.

 3. Wszyscy użytkownicy systemu Windows:
  Wybierz opcję TCP/IP dla karty sieciowej, za pomocą której będziesz łączyć się z modemem kablowym lub modemem DSL, i kliknij przycisk Właściwości. Przejdź do kroku B.

Użytkownicy komputerów Macintosh

Użytkownicy systemu Macintosh OS 9.x:
Kliknij kolejno opcje Apple, Control Panels (Panele sterowania) i TCP/IP. Przejdź do kroku B.

Użytkownicy systemu Macintosh OS X:
Kliknij kolejno opcje Apple, System Preferences (Preferencje systemowe) i Network (Sieć). Przejdź do kroku B.

B. Wszyscy użytkownicy systemu Windows:
Na tym etapie powinno być otwarte okno właściwości TCP/IP.

 • Jeśli zaznaczona jest opcja Uzyskaj adres IP automatycznie, możesz kontynuować instalację routera Broadband Router opisaną w sekcji „Podłączanie modemu kablowego lub modemu DSL do routera Broadband Router”, w rozdziale „Instalacja sprzętu” niniejszego podręcznika.
 • Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, a dostawca usług nie przekazał użytkownikowi niezbędnych informacji, należy je zebrać samodzielnie. W tym celu w różnych systemach operacyjnych należy klikać różne karty w oknie TCP/IP. Po zakończeniu zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie i kliknij przycisk OK. Jeśli to konieczne, ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości TCP/IP. Jeśli pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Nie. Możesz kontynuować instalację routera Broadband Router opisaną w sekcji „Podłączanie modemu kablowego lub modemu DSL do routera Broadband Router”, w rozdziale „Instalacja sprzętu” niniejszego podręcznika.

Wszyscy użytkownicy komputerów Macintosh:
Zmień ustawienie opcji Connect via: (Połącz przez) na Connect via: Ethernet (Połącz przez Ethernet).

Sprawdź ustawienie opcji Configure: (Konfiguracja) i ustal, czy dostawca usług internetowych przekazał informacje o adresie IP, identyfikatorze klienta DHCP lub serwerach nazw.

 • Jeśli opcja Configure: (Konfiguracja) jest skonfigurowana jako Using DHCP (Przy użyciu DHCP), możesz kontynuować instalację routera Broadband Router opisaną w sekcji „Podłączanie modemu kablowego lub modemu DSL do routera Broadband Router”, w rozdziale „Instalacja sprzętu” niniejszego podręcznika.

 • Jeśli opcja Configure: (Konfiguracja) nie jest skonfigurowana jako Using DHCP (Przy użyciu DHCP), a dostawca usług nie przekazał użytkownikowi niezbędnych informacji, należy je zebrać samodzielnie. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć, klikając różne karty w oknach TCP/IP lub Network (Sieć). Ustaw opcję Configure: (Konfiguracja) protokołu TCP/IP na wartość Using DHCP (Przy użyciu DHCP). Kliknij przycisk Save (Zapisz) i zamknij okno TCP/IP lub Network (Sieć). Możesz kontynuować instalację routera Broadband Router opisaną w sekcji „Podłączanie modemu kablowego lub modemu DSL do routera Broadband Router”, w rozdziale „Instalacja sprzętu” niniejszego podręcznika.


Zanim rozpoczniesz – połączenie PPPoE

W niniejszym podręczniku użytkownika opisano większość instalacji kablowych i DSL skonfigurowanych na potrzeby dynamicznego lub statycznego adresowania IP. Zakłada się, że użytkownik ma aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu kablowego lub DSL.

Uwaga do użytkowników modemów DSL: Jeśli do łączenia się z Internetem używasz aplikacji logowania, prawdopodobnie używane jest połączenie PPPoE. Jeśli nie masz pewności co do typu połączenia, z którego korzystasz, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

U dostawcy usług internetowych należy uzyskać poniższe informacje dotyczące komputera. Aby uzyskać te informacje, najpierw poszukaj ich w aplikacji logowania. Jeśli nie możesz znaleźć wszystkich niezbędnych informacji, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc.

Adres IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsieci:
____________-_____________-______________-____________
Brama/Router:
____________-_____________-______________-____________
Serwery DNS/
Serwery nazw:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Nazwa użytkownika:
_____________________________________________________
Hasło:
_____________________________________________________
Nazwa usługi (opcjonalna):


_____________________________________________________

Nie wszystkie te informacje są niezbędne do zainstalowania routera szerokopasmowego Broadband Router.


Zanim rozpoczniesz – połączenie PPTP

Uwaga: Jeśli używasz funkcji Dial-Up Networking i karty VPN, prawdopodobnie używane jest połączenie PPTP. Jeśli nie masz pewności co do typu połączenia, z którego korzystasz, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

U dostawcy usług internetowych należy uzyskać poniższe informacje dotyczące komputera. Aby uzyskać te informacje, najpierw poszukaj ich w aplikacji logowania. Jeśli nie możesz znaleźć wszystkich niezbędnych informacji, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc.

Konto PPTP (Nazwa użytkownika):
_____________________________________________________
Hasło PPTP:
_____________________________________________________
Nazwa usługi:
_____________________________________________________
Adres IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsieci:
____________-_____________-______________-____________
Adres IP serwera:
____________-_____________-______________-____________
Identyfikator połączenia:


_____________________________________________________

Nie wszystkie te informacje są niezbędne do zainstalowania routera szerokopasmowego Broadband Router.


top of pageUSRobotics