USRobotics

English Deutsch Español Ελληνικά Français Italiano Nederlands Россия Svenska Türkçe

ROHS Redogörelse:

USRobotics stödjer Europeiska unionens strävan att avlägsna farliga kemikalier från elektroniska konsumentprodukter. I riktlinje med direktiv 2011/65/EU enligt Europeiska parlamentet samt Europarådet angående restriktionerna av vissa hälsofarliga ämnen i el samt elektronisk utrustning (RoHS), kommer USRobotics helt att anpassa alla sina produkter i alla regioner där direktivet träder i kraft från den 02/07/2013.

USRobotics har fattat en ståndpunkt att hålla tekniska produkter säkra för miljön. Som ett tillägg för att visa vårt engagemang i att tillhandahålla RoHS anpassade produkter i de regioner där direktiven kommer att gälla, kommer USRobotics att ta ett extra steg genom att göra största delen av produktutbudet fritt från bly, kadmium, kvicksilver, hexavalent krom, polybromid biphenyl (PBB), polybromid diphentyl eter (PBDE) brandskyddsmedel. Detta inkluderar även globalt tillgängliga produkter.

USRobotics kommer att märka alla RoHS anpassade produkter med en logga på utsidan av kartongen: RoHS

 
Copyright© 2022 USRobotics