USRobotics

English Deutsch Español Ελληνικά Français Italiano Nederlands Россия Svenska Türkçe

ROHS Bildirimi:

USRobotics, Avrupa Birliği’nin tüketici elektroniğinde zararlı kimyasalların kullanılmamasına karşı gösterdiği çabayı desteklemektedir. Avrupa Parlementosunun 2011/65/EU direktifi ve Avrupa Birliği Konseyi talimatı ile belirli tehlikeli maddelerin elektrik ve elektronik cihazlarda (ROHS) kullanımın sınırlandırılması ile ilgili olarak, USRobotics, 02/07/2013 itibari ie direktiflerin uygulamaya konacağı tüm bölgelerinde tam uyumlu ürünlerin satışını sağlayacaktır.

USRobotics, teknoloji ürünlerinin çevre için güvenli olmasını taahhüt etmektedir. Direktiflerin uygulanacağı bölgelerde RoHS uyumlu ürünlerin tedarikinin yanı sıra, USRobotics, ekstra adım atarak, ürünlerinin büyük çoğunluğunda tam uyumu sağlamak için kurşun, kadmiyum, civa, hegzavalent, krom, polibromine biphenyl (PBB) ve polibromine diphenyl eter (PBDE) gibi tehlikeli maddelerin kullanılmaması için çaba sarfetmektedir. Bu da dünya genelinde ürün bulunabilirliğini sağlamaktadır.

USRobotics, RoHS uyumlu tüm ürünlerini paket üzerindeki şu logo ile işaretlemektedir: RoHS

 
Copyright© 2022 USRobotics