Min Wireless MAXg Router visas inte i listan när jag söker efter den trådlöst.

Möjlig lösning:

Du kanske använder en dator som är för långt ifrån Wireless MAXg Router. Försök att flytta närmare Wireless MAXg Router och upprepa sökningen.

Möjlig lösning:

Kontrollera att du använder samma SSID, kanal och säkerhetsinformation som Wireless MAXg Router.

Möjlig lösning:

Starta en webbläsare över en kabelansluten förbindelse. På plats- eller adressraden i webbläsaren skriver du http://192.168.2.1 så loggas du in till det webbaserade användargränssnittet. Gå till avsnittet Wireless (trådlöst) och kontrollera att Broadcast network name (sänd nätverksnamn) är aktiverat på Wireless MAXg Router.

Läs Jag kan inte längre ansluta till Internet i kapitlet Felsökning om du behöver mer information.

Återgå till sidan Felsökning