Ik kan geen verbinding met mijn draadloze router of access point maken.

Mogelijke oplossing:

Controleer of het configuratiehulpprogramma van de Wireless Ndx PC Card of PCI Adapter is geïnstalleerd en of dit uw Wireless Ndx PC Card of PCI Adapter heeft gedetecteerd.

Mogelijke oplossing:

Als u een USRobotics Wireless Ndx Router of Access Point gebruikt, dient u USRobotics Ndx SecureEasySetup Wizard in het menu Start te selecteren. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Mogelijke oplossing:

Bekijk het pictogram van het configuratiehulpprogramma van de USRobotics Ndx in de systeembalk om de verbindingsstatus te controleren. Het pictogram is groen of geel als u verbinding met uw draadloze netwerkapparaat hebt. Ga voor informatie over hoe u uw draadloze router of uw access point opnieuw verbindt naar Na de installatie verbinding met een draadloze router of een access point tot stand brengen.

Mogelijke oplossing:

Controleer of u dezelfde instellingen voor SSID, kanaal en beveiliging gebruikt als de draadloze router of het access point. Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren en, indien nodig, bij te werken.

Windows Vista

  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het hulpprogramma in de systeembalk en selecteer Draadloze netwerken beheren.
  1. Selecteer de draadloze verbinding.
  1. Klik met de rechtermuisknop op de draadloze verbinding en selecteer Eigenschappen.
  1. Controleer in het tabblad Beveiliging de verbindings- en beveiligingsinformatie voor het draadloze netwerkapparaat en werk deze indien nodig bij.
  1. Klik op OK. Er wordt een verbinding tot stand gebracht.

Alle andere Windows-besturingssystemen

  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het configuratiehulpprogramma in de systeembalk en selecteer Open Utility (Hulpprogramma openen).
  2. Open op het tabblad Wireless Networks (Draadloze netwerken) het menu Add (Toevoegen) en selecteer Use Wizard (Wizard gebruiken). Blader door de lijst met beschikbare draadloze netwerkapparaten en zoek de juiste draadloze router of het juiste access point. Als u het juist apparaat niet ziet, klikt u op Refresh (Vernieuwen) om de lijst bij te werken. Dubbelklik op het apparaat. Klik als u het juiste apparaat nog steeds niet ziet op Manually connect to an advanced network (Handmatig verbinding met een geavanceerd netwerk maken). Voer de relevante informatie in. Klik voor meer informatie over het instellen van verbindingsprofielen en beveiligingsfuncties met de rechtermuisknop op het pictogram van het configuratiehulpprogramma van de USRobotics Ndx en selecteer Help Files (Helpbestanden).
  3. Als het venster Eigenschappen verschijnt, controleert en werkt u indien nodig de juiste verbinding en beveiligingsinformatie bij voor het draadloze netwerkapparaat. Zorg dat u het vakje naast This is a computer-to-computer (ad hoc) network (Dit is een computer-naar-computer (ad hoc) netwerk) niet hebt geselecteerd. Als u klaar bent, klikt u op OK.
  4. Klik in het hoofdvenster op Apply (Toepassen) waarna er een verbinding tot stand wordt gebracht.

Mogelijke oplossing:

Windows XP of 2000: Verander het kanaal dat door de draadloze router of het access point wordt gebruikt en controleer of het netwerk op het tabblad Wireless Networks (Draadloze netwerken) wordt weergegeven.

Mogelijke oplossing:

Controleer of MAC-adresfiltering op de draadloze router of op het access point is ingeschakeld. Als MAC-adresfiltering is ingeschakeld, moet het MAC-adres van de Wireless Ndx PCI Adapter of PC Card worden opgenomen in de filtertabel van de draadloze router of het access point.

Mogelijke oplossing:

Controleer of elke Wireless Ndx PC Card of PCI Adapter die u op het draadloze netwerk wilt aansluiten in het configuratiehulpprogramma op de modus Infrastructure (Infrastructuur) is ingesteld. Als uw Wireless Ndx PC Cards of PCI Adapters niet op de modus Infrastructure (Infrastructuur) zijn ingesteld, kunnen deze niet met een access point of een draadloze router communiceren.

Mogelijke oplossing:

Bepaal het WLAN MAC-adres van de gewenste draadloze router of het gewenste access point. Het WLAN MAC-adres staat gewoonlijk op een etiket op de draadloze router of het access point. Controleer het WLAN MAC-adres en controleer of u verbinding met de juiste draadloze router of het juiste access point hebt gemaakt.

 

Terug naar de pagina Problemen oplossen