Standaardprocedure voor het oplossen van problemen

In deze procedure enkele problemen met de PC Card of PCI Adapter, de draadloze verbinding en de internetverbinding aan bod:

  1. Controleer de kabelaansluitingen tussen uw draadloze router of access point, uw computer en uw modem.
  2. Controleer het stopcontact waarop de router is aangesloten.
  3. Raadpleeg de documentatie bij de router en bekijk vervolgens de lampjes en indicatoren op uw router om te controleren of uw router is ingeschakeld en er geen storingen zijn.
  4. Start uw router opnieuw op om de informatie van uw internetverbinding te vernieuwen.
  5. Sommige elektronische apparaten, zoals 2,4 Ghz- en 5,8 GHz-telefoons en magnetrons, kunnen invloed hebben op het draadloze signaal en daarmee op het draadloze bereik en de kwaliteit van de verbinding. Probeer een draadloze verbinding tot stand te brengen op een ander kanaal.
  6. Een verbinding van slechte kwaliteit of met een beperkt bereik kan worden veroorzaakt door storing in de omgeving, bijvoorbeeld loodverf en betonnen muren. Probeer de antenne van de router of de draadloze clients te verplaatsen om de kwaliteit van de verbinding te verbeteren. Controleer indien mogelijk of er obstakels tussen de draadloze clients en de router staan.
  7. Raadpleeg de documentatie bij de router en controleer de communicatie tussen de computer, de router en het internet.

Volg als u nog steeds problemen met de PC Card of de PCI Adapter hebt de onderstaande procedure op die het beste overeenkomt met uw probleem overeenkomt.

Ik kan geen verbinding meer met het internet maken.

Ik kan geen verbinding met mijn draadloze router of access point maken.

De kwaliteit van de draadloze verbinding is slecht.

Mijn computer herkent de Wireless Ndx PC Card of PCI Adapter niet.

De installatie-cd van USRobotics wordt niet automatisch opgestart als ik de deze in het station plaats.

Ik heb tijdens de installatie van de software voor de Wireless Ndx PC Card of PCI Adapter per ongeluk op de knop Cancel (Annuleren) geklikt.

Het draadloze netwerk waar ik verbinding mee wil maken, verschijnt niet in de lijst Available Networks (Beschikbare netwerken) van het configuratiehulpprogramma.

De draadloze PC Card (adapter) functioneert niet goed en ik moet de installatie van het apparaat wellicht ongedaan maken.

Het pictogram van het configuratiehulpprogramma van de USRobotics Ndx wordt niet in de systeembalk weergegeven.

De draadloze clients lijken te communiceren, maar ze verschijnen niet op het scherm Deze computer of Mijn netwerklocaties.

Nadat ik de instellingen heb gewijzigd, kan mijn computer geen draadloze verbinding met de Wireless Ndx Router tot stand brengen.

Problemen met de ping-procedure oplossen