Základní postup řešení problémů

Tento základní postup řeší řadu příznaků, které se mohou u přístupového bodu vyskytnout:

 1. Ověřte řádné připojení napájecího kabelu a kabelu Ethernet na obou koncích.

 2. Zkontrolujte, zda je přiváděn proud do elektrické zásuvky, k níž je připojen přístupový bod.

 3. Zkontrolujte, že do přístupového bodu proudí elektrická energie a že svítí tyto kontrolky LED: (napájení, WLAN a LAN).

 4. Problémy s připojením:

  1. Vypněte všechna síťová zařízení. Pokud některé zařízení nemá vypínač, odpojte jej od zdroje napájení.

  2. Zapínejte napájení síťových zařízení, začněte zařízením nejblíže přípojky ISP a postupujte až k přístupovému bodu. Zapínejte jedno zařízení po druhém, a než přistoupíte k dalšímu, vyčkejte, dokud se kontrolky LED zcela nestabilizují.
  3. Restartujte počítač.
 5. Bezdrátová připojení:

Pokud problém s přístupovým bodem přetrvává, postupujte podle níže uvedeného postupu, který nejlépe popisuje příznaky.

Instalace a konfigurace

Přístupový bod je nainstalovaný, avšak potřebuji jej připojit k jinému zařízení.

Instalace se po vložení Instalačního disku CD-ROM společnosti USRobotics nespustila.

Zařízení nenalézá .

Nelze získat přístup na stránky s konfigurací.

Po aktualizaci firmwaru přístupový bod nezobrazil svou stránku se stavem.

Bezdrátová připojení

Zařízení se při vyhledávání pomocí bezdrátového zařízení nezobrazí.

Bezdrátové zařízení nekomunikuje s .

Nelze získat přístup k Internetu.

Bezdrátové zařízení nenaváže bezdrátové spojení s po změně nastavení.

Bezdrátové jednosměrné připojení je velmi pomalé, pokud další klient používá přístupový bod pro vícesměrové vysílání, např. videokonference nebo poslech internetové rozhlasové stanice.

Odstraňování chyb při používání příkazu ping