Podstawowa procedura rozwiązywania problemów

W przypadku wystąpienia różnych objawów nieprawidłowego działania punktu dostępu należy wykonać następujące podstawowe czynności:

 1. Sprawdź, czy przewód zasilania i kabel Ethernet są prawidłowo podłączone na obu końcach.

 2. Sprawdź, czy gniazdo zasilania, do którego jest podłączony punkt dostępu, dostarcza napięcie.

 3. Upewnij się, że punkt dostępu jest zasilany i zapalone są następujące wskaźniki: (zasilanie, sieć bezprzewodowa, sieć lokalna).

 4. W przypadku problemów z łącznością:

  1. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe. Jeśli urządzenie nie ma wyłącznika, odłącz zasilacz.

  2. Począwszy od urządzenia najbliżej miejsca dostarczania usługi przez dostawcę usług internetowych, a skończywszy na punkcie dostępu, włączaj urządzenia sieciowe jedno po drugim, pozwalając na ustabilizowanie świecenia wskaźników przed włączeniem zasilania w następnym urządzeniu.
  3. Uruchom ponownie komputer.
 5. Połączenia bezprzewodowe:

Jeśli nadal występują problemy z punktem dostępu, wybierz jedną z poniższych procedur, która najlepiej odpowiada problemowi.

Instalacja i konfiguracja

Punkt dostępu został już skonfigurowany, lecz chcę go podłączyć do innego urządzenia sieciowego.

Procedura instalacji oprogramowania nie rozpoczęła się po włożeniu płyty instalacyjnej CD-ROM firmy USRobotics do napędu.

Narzędzie nie znajduje punktu dostępu .

Nie mogę uzyskać dostępu do stron konfiguracji.

Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego punkt dostępu nie wyświetla strony stanu.

Połączenia bezprzewodowe

Urządzenie nie pojawia się na liście podczas wyszukiwania w urządzeniu bezprzewodowym.

Moje urządzenie bezprzewodowe nie może nawiązać połączenia z punktem dostępu .

Brak dostępu do Internetu

Urządzenie bezprzewodowe nie może nawiązać połączenia z punktem dostępu po zmianie ustawień.

Moje bezprzewodowe połączenie transmisji pojedynczej jest bardzo wolne, podczas gdy inny klient używa punktu dostępu dla strumieni multiemisji, takich jak wideokonferencje lub radio internetowe.

Procedura diagnostyczna ping