Podstawowa procedura rozwiązywania problemów

W przypadku wystąpienia różnych objawów nieprawidłowego działania routera i połączenia bezprzewodowego należy zastosować następującą ogólną procedurę:

  1. Sprawdź fizyczne połączenie pomiędzy routerem, komputerem i modemem.

  2. Sprawdź, czy router został podłączony do gniazda zasilania dostarczającego napięcie.

  3. Zapoznaj się z opisem diod LED, a następnie sprawdź diody LED na routerze w celu upewnienia się, że zasilanie jest włączone i nie występują inne błędy.

  4. Uruchom ponownie router, aby odświeżyć informacje o połączeniu internetowym.

  5. Niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak telefony czy kuchenki mikrofalowe korzystające z pasma 2,4–5,8 GHz, mogą zakłócać transmisję sygnału bezprzewodowego i wpływać na jakość bądź zasięg połączenia. Spróbuj ustanowić połączenie bezprzewodowe na innym kanale.

  6. Spadek jakości połączenia lub zmniejszenie pasma mogą być spowodowane także czynnikami środowiskowymi, takimi jak ściany pokryte farbą zawierającą ołów lub ściany betonowe. Spróbuj poruszać anteną routera lub przenieść bezprzewodowe komputery klienckie w celu polepszenia jakości połączenia. Jeśli to możliwe, upewnij się, że między klientami bezprzewodowymi a routerem nie ma żadnych przedmiotów.

  7. Przejdź na stronę Status (Stan) stron konfiguracji i użyj funkcji Network Test (Ping) (Test sieci (Ping)) w celu sprawdzenia łączności pomiędzy komputerem, routerem i Internetem.

Jeśli nadal występują problemy z routerem, wybierz jedną z poniższych procedur, która najlepiej odpowiada problemowi.

 

Instalacja i konfiguracja routera

Kreator konfiguracji nie jest w stanie wykryć połączenia internetowego.

Karta bezprzewodowa nie obsługuje protokołu WPA. Czy nadal można zabezpieczyć sieć za pomocą tego protokołu?

Nie pamiętam swoich ustawień zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

Nie wiadomo, czy adres IP podany przez usługodawcę internetowego jest statyczny czy dynamiczny.

Nie można połączyć się ze stronami konfiguracji routera.

Nie można uzyskać dostępu do stron konfiguracyjnych routera, ale dostęp do Internetu jest możliwy.

Router nie reaguje po dokonaniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Przypadkowe zablokowanie dostępu wszystkich urządzeń bezprzewodowych do routera.

Procedura diagnostyczna ping.

 

Połączenia internetowe i bezprzewodowe

Nie udało się skonfigurować klienta bezprzewodowego za pomocą funkcji SecureEasySetup.

Brak dostępu do Internetu

Karta sieci bezprzewodowej nie może połączyć się z routerem.

Nie można uzyskać szybkości 125 Mb/s dla połączenia z routerem Wireless MAXg Router.

Podczas wyszukiwania urządzeń w sieci przez kartę bezprzewodową używany router nie pojawia się na liście.

Za pomocą routera można nawiązać połączenie z Internetem, ale nie można uzyskać dostępu do niektórych aplikacji.

Po włączeniu funkcji VPN nie można łączyć się z komputerami lokalnymi w sieci w celu współużytkowania plików lub drukarek.

Połączenie bezprzewodowe ma słabą jakość.

 

Drukowanie

W systemie Windows Vista, XP lub 2000 nie można drukować za pomocą drukarki sieciowej podłączonej do routera.

W systemie Windows Me lub 98SE nie można drukować za pomocą drukarki sieciowej podłączonej do routera.

W systemie Macintosh OS 9 lub wcześniejszym nie można drukować za pomocą drukarki sieciowej podłączonej do routera.

Drukowanie dokumentów przy użyciu serwera wydruku routera nie odbywa się w czasie rzeczywistym i może się zdarzyć, że rozpoczęcie drukowania zajmie minutę lub dłużej.

Skaner nie działa.