USRobotics
       

Indhold:

Velkommen til 56K-informationsadgang

Produktfunktioner

Installation på operativsystemerne Windows 98SE/Me/2000/XP

Instruktioner vedrørende afinstallation

Fejlfinding >

Teknisk reference (English)

Ordliste

Oplysninger om regulering
og begrænset garanti

56K-faxmodem - Brugervejledning og reference

Fejlfinding

Hvis du har problemer med dit modem, skal du først kontrollere, at det er installeret korrekt.

Windows 98SE/Me

 1. Klik på Start, vælg Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Dobbeltklik på ikonet Modem.
 3. Der vises en beskrivelse af dit modem på skærmen "Egenskaber for Modem". Klik på fanen Diagnosticering. Sørg for, at det rigtige modem er fremhævet.
 4. Klik på knappen Flere oplysninger. Vinduet bør indeholde en række kommandoer og svar fra modemet. Det betyder, at installationen er i orden.

Hvis dit modem ikke findes på listen, og/eller du ikke ser en række kommandoer og svar, skal du kontrollere, at alle stik er isat korrekt i modemet og bag på din pc. Kontroller, om PWR-lampen lyser. Luk ned, og genstart din pc. Kontroller modemet igen fra Kontrolpanel, som beskrevet ovenfor.

Windows 2000/XP:

 1. Klik på Start, Indstillinger, og derefter på Kontrolpanel.
 2. Dobbeltklik på ikonet Telefon- og modemindstillinger.
 3. Klik på fanen Modemer. Sørg for, at det rigtige modem er fremhævet.
 4. Klik på knappen Egenskaber.
 5. Klik på fanen Diagnosticering.
 6. Klik på knappen Undersøg modem. Vinduet bør indeholde en række kommandoer og svar fra modemet. Det betyder, at installationen er i orden.

Hvis dit modem ikke findes på listen, og/eller du ikke ser en række kommandoer og svar, skal du kontrollere, at alle stik er isat korrekt i modemet og bag på din pc. Kontroller, om PWR-lampen lyser. Luk ned, og genstart din pc. Kontroller modemet igen fra Kontrolpanel, som beskrevet ovenfor.

PWR-lampen lyser ikke.

Mulig løsning:
Kontroller, at driverne til modemet er installeret. PWR-lampen lyser ikke, før driverne er installeret. Hvis driverne er installeret, så kontroller følgende mulige løsninger.

Mulig løsning:
Kontroller, at du bruger det rigtige kabel. Kontroller, at du bruger det USB A til B-kabel, der blev leveret sammen med modemet.

Mulig løsning:
USB-porten er muligvis ikke aktiveret. Sådan kontrollerer du, om USB er aktiveret på systemet:

 1. Klik i Windows på Start, peg på Indstillinger, og klik på Kontrol panel.
 2. Dobbeltklik på ikonet System.
 3. Klik derefter på fanen Enhedshåndtering.

Hvis USB er aktiveret, vil der være et USB-ikon samt teksten “Universal seriel bus-controller” under computerikonet. Hvis USB ikke er aktiveret, skal du aktivere det i systemets BIOS. Henvend dig til computerproducentens tekniske supportafdeling, hvis du ønsker yderligere instruktioner. Når USB-porten er aktiveret i systemets BIOS, vil Windows automatisk finde og installere USB-understøttelse, når systemet genstartes.

Mulig løsning:
Hvis modemet tidligere har fungeret, og du har fjernet USB-kablet fra computeren og derefter isat det igen, så forsøg en anden USB-port. Det kan oprindeligt være konfigureret på den anden USB-port. Du skulle kunne registrere minimal aktivitet fra din computer, f.eks. harddiskaktivitet eller et timeglasikon i nogle få sekunder, når du isætter eller fjerner et USB-kabel fra computeren eller USB-enheden. Hvis der intet vises, kommunikerer systemet muligvis ikke korrekt med USB-portene.

Softwaren genkender ikke modemet.

Mulig løsning:
Din kommunikationssoftware fungerer muligvis ikke korret, hvis du har mere end en version af softwaren installeret, du bruger en ældre version, eller du har mere end en slags kommunikationssoftware installeret på systemet. Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger den kommunikationssoftware, der er leveret med på installations-CD'en.

Mulig løsning:
Du har muligvis ikke valgt den korrekte modemtype i kommunikationssoftwaren eller i Windows.

Windows 98- og Me-brugere: Klik på Start, Indstillinger og Kontrolpanel. Dobbeltklik på ikonet Modem.

Windows 2000- og XP-brugere: Klik på Start, Indstillinger og Kontrolpanel. Dobbeltklik på ikonet Telefon- og modemindstillinger, og klik derefter på fanen Modemer.

Der vises en liste over installerede modemer. Du kan også tilføje, fjerne eller få vist egenskaberne for modemer fra dette vindue. Det USRobotics-modem, du har installeret, bør stå på listen over installerede modemer. Hvis ingen af modembeskrivelserne på listen passer til dit USRobotics-modem, eller hvis der ingen modemer er vist, er dit modem ikke korrekt installeret. Forsøg at geninstallere modemet.

Mulig løsning:
Hvis du bruger Netværk via modem, er det muligvis ikke konfigureret korrekt. Kontroller konfigurationen, og sørg for, at der er valgt rigtigt modem:

 1. Dobbeltklik på Denne computer, dobbeltklik på Netværk via modem, højreklik på den forbindelse, du forsøger at bruge, og klik på Egenskaber.
 2. Kontroller, at beskrivelsen af modemet svarer til beskrivelsen af det anvendte modem. Hvis det ikke er tilfældet, så vælg den rigtige modembeskrivelse.

Modemet vil ikke ringe op eller besvarer ikke indgående opkald.

Ved både opringnings- og besvarelsesproblemer
Mulig løsning:
Du har muligvis en dårlig telefonledningsforbindelse til dit modem, eller din telefonledning kan være sat i et forkert stik. Telefonledningen skal sættes i stikket med teksten TELCO på modemet og i vægstikket. Brug om muligt det telefonstik, der findes i modemæsken.

Mulig løsning:
Du har muligvis andre enheder placeret mellem modemet og telefonstikket. Der bør ikke være splittere, faxmaskiner eller andet udstyr mellem modemet og telefonstikket.

Anvendelse fra kontorer
Mulig løsning:
Du har muligvis sat modemets telefonledningsstik i en digital linje, hvilket kan beskadige modemet. Kontakt telefonsystemadministratoren, hvis du ikke ved, om telefonlinjen er digital.

Hvis telefonsystemet kræver, at du ringer “9” for at få adgang til en udgående linje, så husk at tilføje “9” før det nummer, du ringer.

Anvendelse sammen med telefonsvarere
Mulig løsning:
Hvis du gør brug af telefonselskabets telefonsvarertjeneste, kan ringetonen blive ændret, når der er ventende beskeder. Aflyt dine telefonbeskeder for at genoprette normal ringetone.

Modemet lyder, som om det uden held forsøger at etablere forbindelse til et andet modem.

Mulig løsning:
Der er muligvis dårlig forbindelse. Alle opkald fordeles forskelligt, så forsøg at ringe op igen.

Modemet opnår ikke en Internetforbindelse på 56K.

Mulig løsning:
V.90/V.92-protokollen gør det muligt at downloade med hastigheder på op til 56K, men linjens tilstand kan påvirke de faktiske hastigheder under en bestemt forbindelse. På grund af usædvanlige konfigurationer af telefonlinjen vil nogle brugere ikke kunne udnytte V.90/V.92-teknologien fuldt ud i øjeblikket. Hvad skal der til for at opnå en V.56-forbindelse:
 • Den server, du ringer til, skal understøtte og give et digitalt V.90/V.92-signal. Din Internetudbyder kan give dig en liste over modemforbindelser samt oplysninger om, hvad disse aktuelt understøtter.
 • Telefonlinjen mellem din Internetudbyder og dit modem skal understøtte en 56K-forbindelse og må kun indeholde én analog til digital-konvertering. 56K-signalet fra din Internetudbyder starter som et digitalt signal. Et eller andet sted mellem Internetudbyderen og modemet vil der foregå en digital til analog-signalkonvertering, så modemet kan modtage dataene. Der må ikke være mere end én digital til analog-signalkonvertering undervejs fra Internetudbyderen til modemet. Hvis der forekommer mere end én digital til analog-signalkonvertering, vil standardhastigheden indstilles til V.34-standard (33.6 Kbps). Der kan også være forringelser på de lokale linjer mellem Internetudbyderen og modemet. Disse forringelser kan forhindre eller begrænse V.90/V.92-forbindelseshastigheder. Alle opkald fordeles forskelligt, så forsøg at etablere 56K-forbindelse flere gange. En måde at teste dette er ved at foretage et udenlandsopkald. Linjerne til udenlandsopkald er ofte tydeligere end lokale linjer. Det er vigtigt at bemærke, at telefonselskaberne hele tiden opgraderer deres systemer. Linjer, der ikke understøtter 56K i dag, understøtter måske 56K i den nærmeste fremtid.
 • Dit modem skal være forbundet med en V.90/V.92-server. To 56K-modemer vil ikke etablere forbindelse mellem hinanden ved 56K-hastighed.

Modemet kommer ikke op på de lovede hurtigere forbindelser.

Mulig løsning:
Hvad skal der til for at opnå en V.92-forbindelse:
 • Den server, du ringer til, skal understøtte og give et digitalt V.92-signal. Din Internetudbyder kan give dig en liste over modemforbindelser samt oplysninger om, hvad disse aktuelt understøtter.
 • Telefonlinjen mellem Internetudbyderen og modemet skal understøtte en 56K-forbindelse og må kun indeholde en analog til digital-konvertering.
 • Modemet skal være forbundet med en V.92-server. To 56K-modemer vil etablere forbindelse mellem hinanden ved V.34-hastighed (33.6K).

V.92-standarden er en forbedring af 56K-teknologien. V.92 tilbyder tre funktioner til forbedring af den nuværende V.90-standard.

 • Den første forbedring er "V.PCM-Upstream"-teknologien, der giver mulighed for, at modemets upstream-kommunikation kan nå op på hastigheder på 48.000 bps.
 • Den anden forbedring er "Quick Connect", som giver mulighed for hurtigere netværk via modem-forbindelser ved at tillade modemet at huske linjeforholdene hos en serviceudbyder, der understøtter V.92. Den første gang du etablerer forbindelse med din serviceudbyder, vil modemet udføre den fulde indlæringssekvens og lagre de oplysninger, det modtager. Dette udelukker behovet for, at modemet skal gennemgå den fulde indlæringssekvens ved efterfølgende forbindelsesforsøg, hvilket reducerer forbindelsestiden med 30 - 50%. Hvis modemet ikke kan etablere en optimal forbindelse på et tidspunkt efter det første forbindelsesforsøg, vil modemet udføre den fulde indlæringssekvens.
 • Den tredje forbedring er "Modem On Hold"-teknologien, som giver mulighed for midlertidigt at afbryde Internetforbindelsen, når der er en indgående telefonsamtale, og du benytter Banke på-tjenesten fra dit lokale telefonselskab. Du kan derefter vende tilbage til forbindelsen, når opkaldet er færdigt, uden at have afbrudt forbindelsen. Hvis du etablerer forbindelse til en serviceudbyder, der understøtter V.92, vil du modtage en meddelelse, der informerer om, at der er et indgående opkald. Hvis du desuden abonnerer på Vis nummer, vises nummeret på det indgående opkald i computerens meddelelsesvindue. Du får derefter mulighed for at modtage eller ignorere opkaldet. Hvis du har forbindelse med en V.92-server og vælger at modtage opkaldet, vises der en anden meddelelse, der giver dig besked om, hvor længe serviceudbyderens system vil vente, før datakommunikationen afsluttes.

Kontaktoplysninger

Supportressourcer
Hvis dit problem ikke er løst, efter du har prøvet de forslag, der findes i afsnittet Fejlfinding, kan du få yderligere hjælp fra en af disse ressourcer:

World Wide Web
Her finder du praktiske produktoplysninger, dokumenter og håndbøger. Log ind på:
http://www.usr.com/


Har du stadig problemer?

1. Ring til den forhandler, som solgte dig modemet
Forhandleren kan muligvis løse problemet over telefonen eller kan bede dig om at komme tilbage i butikken med modemet.

2. Ring til USRobotics tekniske supportafdeling
Tekniske spørgsmål om USRobotics-modemer kan også besvares af tekniske supportspecialister:

http://www.usr-emea.com/international-contacts.asp?loc=emea

USRobotics