USRobotics
       

Innhold:

Velkommen til informasjonstilgang med 56 kB hastighet

Produktegenskaper

Installasjon på operativsystemene Windows 98SE, Me, 2000 og XP

Avinstallerings-
instruksjoner

Feilsøking >

Tekniske opplysninger (English)

Ordliste

Informasjon om standarder og normer
samt begrenset garanti

56 kB faksmodem – brukerhåndbok og referanse

Feilsøking

Hvis du har problemer med modemet, bør du først kontrollere at det er riktig installert.

Windows 98SE og Me

 1. Klikk på Start-knappen i Windows, velg Innstillinger, og klikk på Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk på ikonet Modem.
 3. I vinduet Egenskaper for modem skal du nå se en beskrivelse av modemet. Klikk på kategorien Diagnose. Kontroller at riktig modem er merket.
 4. Klikk på knappen Mer informasjon. Du vil nå se en serie med kommandoer og svar fra modemet. Det betyr at installasjonen har vært vellykket.

Hvis modemet ikke står på listen og/eller du ikke kan se noen serie med kommandoer og svar, kontroller at alle kontaktene er godt festet til modemet og baksiden av PC-en. Kontroller at strømlampen lyser. Slå av PC-en, og start den på nytt. Kontroller modemet på nytt ved hjelp av Kontrollpanel, som beskrevet over.

Windows 2000 og XP:

 1. Klikk på Start-knappen i Windows, på Innstillinger og deretter på Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk på ikonet Telefon- og modemalternativer.
 3. Klikk på kategorien Modem. Kontroller at riktig modem er merket.
 4. Klikk på knappen Egenskaper.
 5. Klikk på kategorien Diagnose.
 6. Klikk på knappen Spør modem. Du vil nå se en serie med kommandoer og svar fra modemet. Det betyr at installasjonen har vært vellykket.

Hvis modemet ikke står på listen og/eller du ikke kan se noen serie med kommandoer og svar, kontroller at alle kontaktene er godt festet til modemet og baksiden av PC-en. Kontroller at strømlampen lyser. Slå av PC-en, og start den på nytt. Kontroller modemet på nytt ved hjelp av Kontrollpanel, som beskrevet over.

Strømlampen (PWR) lyser ikke.

Mulig løsning:
Kontroller at driverne for modemet er installert. Strømlampen (PWR) vil ikke lyse før driverne er installert. Hvis driverne er installert, bør du kontrollere de foreslåtte løsningene nedenfor.

Mulig løsning:
Kontroller at du bruker riktig kabel. Kontroller at du bruker kabelen USB A til B som ble levert med modemet.

Mulig løsning:
USB-porten er kanskje ikke aktivert. Slik kontrollerer du at USB er aktivert:

 1. Klikk på Start-knappen i Windows, pek på Innstillinger, og klikk på Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk på ikonet System.
 3. Klikk deretter på kategorien Enhetsbehandling.

Hvis USB-porten er aktivert, vil du se et USB-ikon og ordene "Universal serial bus-kontroller" under Datamaskin-ikonet. Hvis USB ikke er aktivert, må du aktivere den i systemets BIOS. Hvis du trenger instruksjoner, kontakt datamaskinprodusentens avdeling for tekniske støtte. Når USB-porten er aktivert i systemets BIOS, vil Windows selv automatisk oppdage den og installere støtte for USB når maskinen startes på nytt.

Mulig løsning:
Hvis modemet har fungert tidligere og du har fjernet USB-kabelen fra datamaskinen og deretter koblet den til igjen, kan du prøve en annen USB-port. Modemet kan ha vært installert i den andre USB-porten opprinnelig. Du vil vanligvis legge merke til litt aktivitet på datamaskinen – f.eks. at harddisken arbeider eller et timeglassikon som vises i noen sekunder – når du setter inn eller tar ut en USB-kabel fra datamaskinen eller USB-enheten. Hvis du ikke ser noe, kan det hende at systemet ikke kan kommunisere med USB-portene på riktig måte.

Programvaren gjenkjenner ikke modemet.

Mulig løsning:
Programvaren for kommunikasjon fungerer kanskje ikke som den skal dersom du har mer enn én versjon installert, dersom du bruker en gammel versjon, eller dersom du bruker mer enn én type programvare for kommunikasjon på datamaskinen. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke den programvaren for kommunikasjon som følger med modemet på CD-ROM-en med installasjonsprogrammet.

Mulig løsning:
Du har kanskje valgt feil modemtype i programvaren eller i Windows.

Windows 98- og Me-brukere: Klikk på Start-knappen i Windows, på Innstillinger og på Kontrollpanel. Dobbeltklikk på ikonet Modem.

Windows 2000- og XP-brukere: Klikk på Start-knappen i Windows, på Innstillinger og på Kontrollpanel. Dobbeltklikk på ikonet Telefon- og modemalternativer, og klikk på kategorien Modem.

Det vises en liste over installerte modemer. Du kan også legge til, fjerne eller vise egenskapene til modemene i dette vinduet. USRobotics-modemet du har installert, skal nå vises på listen over installerte modemer. Hvis ingen av modembeskrivelsene på listen stemmer overens med USRobotics-modemet, eller det ikke vises noen modemer, er modemet ikke riktig installert. Prøv å installere modemet på nytt.

Mulig løsning:
Hvis du bruker Ekstern pålogging, er funksjonen kanskje ikke riktig konfigurert. Kontroller konfigurasjonen, og pass på at du har valgt riktig modem:

 1. Dobbeltklikk på Min datamaskin, og dobbeltklikk på Ekstern pålogging. Høyreklikk på forbindelsen du prøver å bruke, og klikk på Egenskaper.
 2. Kontroller at beskrivelsen i modemboksen stemmer med beskrivelsen av modemet du bruker. Hvis den ikke stemmer, velger du modemet med riktig beskrivelse.

Modemet ringer ikke eller svarer ikke på inngående samtaler.

Problemer med oppringing og svaring
Mulig løsning:
Du kan ha en telefonledning med dårlig forbindelse koblet til modemet, eller telefonledningen kan være koblet til feil kontakt. Telefonledningen skal være koblet til kontakten som er merket TELCO på modemet, og til telefonkontakten i veggen. Bruk telefonkontakten som fulgte med modemet, hvis det er mulig.

Mulig løsning:
Du kan ha koblet til andre enheter mellom modemet og telefonkontakten. Det bør ikke finnes linjedelere, faksmaskiner eller andre enheter mellom modemet og veggkontakten.

Kontorbrukere
Mulig løsning:
Du kan ha koblet modemets telefonlinje til en digital linje, og det kan skade modemet. Kontakt den som er ansvarlig for telefonsystemet, hvis du er usikker på hvorvidt du har en digital telefonlinje.

Hvis telefonsystemet krever at du slår 9 for å få bylinje, må du huske å legge til 9 foran nummeret du ringer til.

Brukere med telefonsvarere
Mulig løsning:
Hvis du har telefonsvarer på linjen levert av det lokale telefonselskapet, kan du ha en annen summetone når du har meldinger som venter. Les av meldingene for å gjenopprette den vanlige summetonen.

Modemet høres ut som det forsøker å koble seg til et annet modem, men uten å lykkes.

Mulig løsning:
Du kan ha en dårlig forbindelse. Alle samtaler sendes via ulike rutere. Prøv å ringe på nytt.

Modemet oppnår ikke Internett-forbindelse med 56 kB.

Mulig løsning:
Med protokollen V.90/V.92 kan du oppnå nedlastingshastigheter på opptil 56 kB, men linjeforholdene kan påvirke den faktiske hastigheten som oppnås i en oppkoblingsøkt. På grunn av uvanlige konfigurasjoner av telefonlinjene vil enkelte brukere ikke kunne dra full nytte av V.90/V.92-teknologien per i dag. Slik oppnår du forbindelser med 56 kB:
 • Serveren du ringer opp, må støtte og bruke digitale V.90/V.92-signaler. Internett-leverandøren din kan gi deg en liste over oppringte forbindelser og gi informasjon om hva de ulike tilkoblingene støtter for øyeblikket.
 • Telefonlinjen mellom Internett-leverandøren og modemet må kunne støtte 56 kB-forbindelser og inneholde bare én konvertering fra analoge til digitale signaler. 56 kB-signalene fra Internett-leverandøren starter som digitale signaler. Et eller annet sted mellom Internett-leverandøren og modemet foregår det en konvertering av signalene fra digital til analog, slik at modemet kan motta dataene. Det kan ikke finnes mer enn én analog til digital konvertering i banen fra Internett-leverandøren til modemet. Hvis det forekommer mer enn én analog til digital konvertering, vil tilkoblingshastigheten automatisk bli satt til V.34 (33,6 kbps). Det kan også finnes svekkelser på de lokale linjene mellom Internett-leverandøren og modemet. Disse svekkelsene kan hindre eller begrense V.90/V.92-protokollens tilkoblingshastigheter. Alle telefonsamtaler kobles mellom ulike rutere, så du kan prøve å opprette 56 kB-forbindelsen flere ganger. En måte å teste dette på er ved å ringe et fjernnummer. Fjernnummer har ofte mye bedre forbindelser enn lokale linjer. Det er viktig å være klar over at telefonselskapene stadig oppgraderer systemene sine. Linjer som ikke støtter 56 kB i dag, vil kanskje støtte 56 kB i nær fremtid.
 • Modemet må være koblet til en V.90/V.92-server. To 56 kB-modemer kan ikke kobles til hverandre med en hastighet på 56 kB.

Modemet oppnår ikke den raskere forbindelsen som ble lovt.

Mulig løsning:
Slik oppnår du en V.92-forbindelse:
 • Serveren du ringer til, må støtte og bruke et digitalt V.92-signal. Internett-leverandøren din kan gi deg en liste over oppringte forbindelser og gi informasjon om hva de ulike tilkoblingene støtter for øyeblikket.
 • Telefonlinjen mellom Internett-leverandøren og modemet må kunne støtte 56 kB-forbindelser og inneholde bare én konvertering fra analoge til digitale signaler.
 • Modemet må kobles til en V.92-server. To 56 kB-modemer som kobles sammen, får V.34-hastighet (33,6 kB).

V.92-standarden er en videreutvikling av 56 kB-teknologien. V.92 byr på tre funksjoner som forbedrer den gjeldende V.90-standarden.

 • Den første forbedringen er teknologien "V.PCM-Upstream", som lar modemets oppstrømskommunikasjon oppnå hastigheter på 48 000 bps.
 • Den andre forbedringen er "Quick Connect" (rask oppkobling), som gjør det mulig å oppnå raskere oppringte forbindelser ved at modemet kan huske linjeforbindelsene til en Internett-leverandør som støtter V.92. Første gang du kobler deg til Internett-leverandøren, vil modemet utføre hele innlæringssekvensen og lagre informasjonen som mottas. Dermed slipper modemet å gå gjennom hele innlæringssekvensen på nytt når du senere kobler deg til igjen, og tilkoblingstiden kan reduseres med 30–50 %. Hvis modemet senere ikke klarer å opprette en gunstig forbindelse etter første forsøk, vil modemet utføre den fullstendige innlæringssekvensen på nytt.
 • Den tredje forbedringen er "Modem On Hold"-teknologien (modem på venting), som gjør det mulig å bryte Internett-forbindelsen midlertidig når det kommer inngående samtaler, og du abonnerer på "samtale venter" fra ditt lokale telefonselskap. Når samtalen er avsluttet, kan du gå tilbake til Internett uten å ha mistet forbindelsen. Hvis du bruker en Internett-leverandør som støtter V.92, vil du motta en melding som sier fra om inngående samtaler. Hvis du også abonnerer på en profiltjeneste (innringer-id), vil dessuten nummeret på den inngående samtalen bli vist i et meldingsvindu på dataskjermen. Du kan så velge om du vil godta samtalen eller ignorere den. Hvis du kobler deg til en V.92-server og velger å motta samtalen, vises det en ny melding som varsler om hvor lang tid Internett-leverandøren vil la deg sette Internett på venting før dataforbindelsen brytes.

Kontaktopplysninger

Støtteressurser
Hvis du ikke har klart å løse problemet etter å ha prøvd forslagene i delen Feilsøking, kan du få ytterligere hjelp fra en av disse nyttige ressursene:

World Wide Web
Inneholder nyttig produktinformasjon, dokumenter og håndbøker. Logg på hos:
http://www.usr.com/


Har du fortsatt problemer?
1. Ring forhandleren som solgte modemet
Forhandleren kan kanskje feilsøke problemet over telefon, eller du kan bli bedt om å levere modemet til service hos butikken.

2. Kontakt USRobotics' avdeling for teknisk støtte
Tekniske spørsmål om USRobotics-modemer kan også bevares av spesialister på teknisk støtte:

http://www.usr-emea.com/international-contacts.asp?loc=emea

 

USRobotics