USRobotics
       

Innhold:

Velkommen til informasjonstilgang med 56 kB hastighet

Produktegenskaper >

Installasjon på operativsystemene Windows 98SE, Me, 2000 og XP

Avinstallerings-
instruksjoner

Feilsøking

Tekniske opplysninger (English)

Ordliste

Informasjon om standarder og normer
samt begrenset garanti

56 kB faksmodem – brukerhåndbok og referanse

Produktegenskaper

Modulering

 • ITU-T V.92
 • ITU-T V.90
 • 56 kB-teknologi (last ned med opptil 56 kbps, og last opp med V.34)
 • ITU-T V.34 (Inc 33600)
 • ITU-T V.32 bis
 • ITU-T V.32
 • ITU-T V.22 bis
 • ITU-T V.22
 • ITU-T V.23
 • ITU-T V.21

Feilkontroll og datakomprimering

 • ITU-T V.42
 • ITU-T V.42 bis
 • ITU-T V.44
 • MNP 2-5

Faksmodulering

 • ITU-T V.17
 • ITU-T V.29
 • ITU-T V.27ter
 • ITU-T V.21

Faksstandarder

 • EIA 578 Class 1 FAX

Overføringshastigheter fremre kanal (nedlastingshastigheter)

28 000, 29 333, 30 666, 32 000, 33 333, 34 666, 36 000, 37 333, 38 666, 40 000, 41 333,
42 666, 44 000, 45 333, 46 666, 48 000, 49 333, 50 666, 52 000, 53 333, 54 666 og 56 000

Overføringshastigheter bakre kanal (opplastingshastigheter)

4 800, 7 200, 9 600, 12 000, 14 400, 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800 og
31 200

Overføringshastigheter V.34

4 800, 7 200, 9 600, 12 000, 14 400, 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200 og 33 600

Overføringshastigheter V.32 bis

4 800, 7 200, 9 600, 12 000 og 14 400

Overføringshastigheter V.92

24 000, 25 333, 26 666, 28 000, 29 333, 30 666, 32 000, 33 333, 34 666, 36 000, 37 333,
38 666, 40 000, 41 333, 42 666, 44 000, 45 333, 46 666 og 48 000

Andre overføringshastigheter

300, 1 200/75 (V.23), 1 200 og 2400

Overføringshastigheter faks

2 400, 4 800, 7 200, 9 600, 12 000 og 14 400

Kan oppgraderes med Flash ROM

56 kB faksmodem støtter nedlasting av programvare ved hjelp av Flash-minne. Du kan skaffe deg de nyeste funksjonene ved å laste ned oppdateringer på en rask og enkel måte.

Lamper på frontpanelet

PWR/power (strøm)
Modemet er slått på og koblet til en PC, og driverne er lastet inn.

Merk: Denne lampen lyser ikke hvis driverne ikke er riktig installert.

CD/Carrier Detect (avlesing av bærebølge)
PÅ (ON) hvis modemet mottar et gyldig datasignal (bærebølge) fra et eksternt modem. Lampen viser altså at dataoverføring er mulig. Alltid PÅ (ON) hvis CD-overstyring er slått PÅ (ON) (&C0).

RD/Received Data (mottatte data)
Blinker når modemet sender resultatkoder eller godkjenner mottatte databiter fra et eksternt modem.

SD/Send Data (send data)
Blinker når datamaskinen sender en databit til modemet.

Profiler, eller innringer-id

Profilfunksjonen viser hvem som ringer, før du svarer på samtalen. Du kan aktivere og deaktivere funksjonen ved hjelp av brukerprogrammet, og kan deretter vise innringerens telefonnummer i et vindu. Meldinger som hentes fra uavhengig modus, lagres med profil (id) i programvarens innboks.

Du må abonnere på profiltjenesten fra telefonselskapet ditt.

 • +VCID=n Styrer profilfunksjonen
 • +VCID=0 Profiler deaktivert
 • +VCID=1 Profiler er aktivert med formaterte opplysninger
 • +VCID=2 Profiler er aktivert med uformaterte opplysninger
USRobotics