USRobotics
       

Innhold:

Velkommen til informasjonstilgang med 56 kB hastighet >

Produktegenskaper

Installasjon på operativsystemene Windows 98SE, Me, 2000 og XP

Avinstallerings-
instruksjoner

Feilsøking

Tekniske opplysninger (English)

Ordliste

Informasjon om standarder og normer
samt begrenset garanti

56 kB faksmodem – brukerhåndbok og referanse

Velkommen til informasjonstilgang med 56 kB hastighet

Les dette først!

Gratulerer! Du er blant de første som eier et modem med den nye V.92-standarden.

V.92-standarden er en spennende videreutvikling av 56 kB-teknologien. V.92 kan by på tre nye funksjoner som forbedrer den nåværende V.90-standarden.

Den første forbedringen er teknologien "V.PCM-Upstream", som lar modemets oppstrømskommunikasjon oppnå hastigheter på 48 000 bps. V.90-standarden begrenset oppstrømshastighetene til 31 200 bps.

Den andre forbedringen er "Quick Connect" (rask oppkobling), som gjør det mulig å oppnå raskere oppringte forbindelser ved at modemet kan huske linjeforbindelsene til en Internett-leverandør som støtter V.92. Første gang du kobler deg til Internett-leverandøren, vil modemet utføre hele innlæringssekvensen og lagre informasjonen som mottas. Dermed slipper modemet å gå gjennom hele innlæringssekvensen på nytt når du senere kobler deg til igjen, og tilkoblingstiden kan reduseres med 30–50 %. Hvis modemet senere ikke klarer å opprette en gunstig forbindelse etter første forsøk, vil modemet utføre den fullstendige innlæringssekvensen på nytt.

Den tredje forbedringen er "Modem On Hold"-teknologien (modem på venting), som gjør det mulig å bryte Internett-forbindelsen midlertidig når det kommer inngående samtaler. Når samtalen er avsluttet, kan du gå tilbake til Internett uten å ha mistet forbindelsen. Hvis du bruker en Internett-leverandør som støtter V.92, vil du motta en melding som sier fra om inngående samtaler.*† Hvis du abonnerer på en profiltjeneste (innringer-id), vil dessuten nummeret på den inngående samtalen bli vist i et meldingsvindu på dataskjermen. Du kan så velge om du vil godta samtalen eller ignorere den. Hvis du kobler deg til en V.92-server og velger å motta samtalen, vises det en ny melding som varsler om hvor lang tid Internett-leverandøren vil la deg sette Internett på venting før dataforbindelsen brytes. Hvis du kobler deg til en server som ikke støtter V.92, vil du få en melding som varsler om den inngående samtalen. Du kan så velge om du vil godta samtalen eller ignorere den. Hvis du velger å ta imot samtalen, brytes dataforbindelsen.

Programvaren ControlCenter er inkludert på installasjons-CD-en. ControlCenter-programmet lar deg konfigurere innstillingene for det nye V.92-modemet på en enkel måte, og programmet vil automatisk varsle deg om eventuelle oppdateringer av modemkoden. Du får tilgang til håndboken for ControlCenter-programmet via en kobling i ControlCenter-grensesnittet.

De nye V.92-forbedringene vil ikke umiddelbart være tilgjengelig hos alle Internett-leverandører. Du kan finne ut om du vil kunne oppnå V.92-forbindelser ved å gå til følgende Internett-adresse:

http://www.usr-emea.com/support/s-v92.asp?loc=unkg.

Kontakt Internett-leverandøren din for å få vite når de har tenkt å oppdatere serverne sine slik at de kjører med V.92-teknologien. Modemet er bakoverkompatibelt, og vil bruke den høyeste hastigheten som kan oppnås, når du kobler deg til en Internett-leverandør.

* Du må abonnere på tjenesten "samtale venter" hos telefonselskapet for å kunne bruke funksjonen "Modem On Hold".
† Hvis inngående samtaler blir automatisk viderekoblet til telefonsvareren, vil du ikke motta denne meldingen. 

 

 

rev. 3.1
11-04
R46.0829.00


USRobotics