USRobotics
       

Indhold:

Velkommen til 56K-informationsadgang

Produktfunktioner

Installation på operativsystemerne Windows 98SE/Me/2000/XP >

Instruktioner vedrørende afinstallation

Fejlfinding

Teknisk reference (English)

Ordliste

Oplysninger om regulering
og begrænset garanti

56K-faxmodem - Brugervejledning og reference

Mindste systemkrav
98SE og Me: Pentium II, 300 Mhz, 128 MB RAM
2000 og XP: Pentium III, 500 Mhz, 128 MB RAM

Installation på operativsystemerne Windows 98SE/Me/2000/XP

Trin1: Forbered installationen.

Bemærk: Før du begynder, anbefaler vi, at du afinstallerer alle andre modemer, du har i systemet. Du kan finde instruktioner til dette i dokumentationen til det eksisterende modem.

Skriv det nye USRobotics-modems serienummer ned, så du har det til fremtidig brug. Serienummeret findes på det hvide stregkodemærkat i bunden af modemet og på modemæsken. Hvis du nogensinde får brug for at ringe til vores afdeling for teknisk support, skal du bruge dette nummer for at kunne få hjælp.

Trin 2: Forbind modemet med computeren.

Forbind modemet og computeren ved hjælp af USB A til B-kablet. USB-porten bag på computeren er angivet ved hjælp af mærket USB eller ikonet . Stik den ende af kablet, der har et rektangulært stik, i computerens USB-port. Stik det kvadratiske stik i USB-porten på 56K USB-faxmodemet.

Bemærk: Strømindikatoren (PWR) lyser ikke, før det første sæt drivere er installeret i trin 4.

Trin 3: Forbind modemet til en analog telefonlinje.

Stik den ene ende af den medleverede telefonledning i det stik på modemet, der er mærket TELCO, og stik den anden ende i et analogt telefonstik på væggen.

Advarsel: Det telefonstik, du bruger, skal være til en ANALOG telefonlinje. De fleste kontortelefoner er forbundet via DIGITALE linjer. Undersøg, hvilken linjetype du har. Modemet beskadiges, hvis du bruger en digital telefonlinje.

Trin 4: Installer modemet.
Operativsystemet bør vise meddelelsen Der er fundet ny hardware og starte guiden Tilføj ny hardware. Når guiden "Tilføj ny hardware" vises, skal du klikke på Næste, derefter skal du indsætte installations-CD'en i CD-ROM-drevet.

Windows 98SE

Følg disse trin, hvis du bruger operativsystemet Windows 98SE:

 1. Vælg Søg efter den bedste driver til din enhed (Anbefales), og klik på Næste.
 2. Klik på Angiv en placering, og skriv D:\, og klik på Næste. (Hvis CD-ROM'en findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D").
 3. Når Windows finder de korrekte drivere til USRobotics USB Modem Enumerator, skal du klikke på Næste.
 4. Når Windows har fuldført installationen af programmet, skal du klikke på Udfør. Guiden vil derefter identificere og rapportere om en søgning efter drivere til modemet. Klik på Næste.
 5. Vælg Søg efter den bedste driver til din enhed. (Anbefales), og klik på Næste.
 6. Klik på Angiv en placering, skriv D:\, og klik på Næste. (Hvis CD-ROM'en findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D"). Når Windows finder de korrekte drivere til USRobotics 56K USB-faxmodemet, skal du klikke på Næste.
 7. Når Windows har fuldført installationen af programmet, skal du klikke på Udfør.

Windows Me

Følg disse trin, hvis du bruger operativsystemet Windows Me:

 1. Windows Me skal først installere Modem Enumerator. Vælg Søg efter den bedste driver til din enhed. (Anbefales), og klik derefter på Næste.
 2. Klik på Angiv en placering, og skriv D:\WinME, og klik på Næste. (Hvis CD-ROM'en findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D").
 3. Når Windows finder de korrekte drivere til Modem Enumerator, skal du klikke på Næste.
 4. Når dette er fuldført, skal du klikke på Afslut. Windows Me vil bede dig om driverne til modemet. Vælg Søg efter den bedste driver til din enhed (Anbefales), og klik derefter på Næste.
 5. Klik på Angiv en placering, og skriv D:\WinME. Klik på Næste. (Hvis CD-ROM'en findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D").
 6. Når Windows finder de korrekte drivere til USRobotics 56K USB-faxmodemet, skal du klikke på Næste.
 7. Klik på Ja for at fortsætte, hvis skærmbilledet "Digital signatur blev ikke fundet" vises.
 8. Når Windows har fuldført installationen af programmet, skal du klikke på Udfør.

Windows 2000

Følg disse trin, hvis du bruger operativsystemet Windows 2000:

 1. Vælg Søge efter en passende driver til enheden (Anbefales), og klik på Næste.
 2. Klik på Angiv en placering, og skriv D:\2000_XP, og klik på Næste. (Hvis CD-ROM'en findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D").
 3. Når Windows finder de korrekte drivere til USRobotics 56K USB-faxmodemet, skal du klikke på Næste.
 4. Klik på Ja for at fortsætte, hvis skærmbilledet "Digital signatur blev ikke fundet" vises.
 5. Når Windows har fuldført installationen af programmet, skal du klikke på Udfør.

Windows XP

Følg disse trin, hvis du bruger operativsystemet Windows XP:

 1. Vælg Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret), og klik på Næste.
 2. Klik på Medtag denne placering i søgningen, og skriv D:\2000_XP. Klik på Næste. (Hvis CD-ROM'en findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D").
 3. Når Windows finder de korrekte drivere til USRobotics 56K USB-faxmodemet, skal du klikke på Næste.
 4. Klik på Vil du fortsætte, når skærmbilledet med Windows-logotest vises. Når
 5. Windows har fuldført installationen af programmet, skal du klikke på Udfør.

Bemærk: Strømindikatoren (PWR) lyser ikke, før det første sæt drivere er installeret. Hvis PWR ikke lyser, når driverne er installeret, kan det skyldes, at modemet ikke er tilsluttet. Sørg for, at modemet og computeren er forbundet via USB-kablet.

Trin 5: Installer programmet ControlCenter.

Fjern og genindsæt installations-CD'en i CD-ROM-drevet. Der vises en brugerflade, hvorfra du kan:

 • installere programmer (f.eks. Internet Call Notification eller Phonetools-faxsoftware)
 • få vist brugervejledninger til softwaren og dit modem
 • skifte sprog
 • få support og fejlfindingsoplysninger

Hvis brugerfladen ikke vises automatisk, skal du i Windows klikke på Start, og derefter klikke på Kør. Skriv D:\setup.exe i dialogboksen "Kør". (Hvis CD-ROM-drevet findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D").

Vælg Software i den grafiske brugerflade på installations-CD'en, vælg ControlCenter, og klik på Installer. Når dialogboksen "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises, kan du vælge det ønskede sprog på rullelisten og klikke på OK.

Programmet ControlCenter gør det muligt for dig at konfigurere V.92-modemindstillinger, og du adviseres automatisk om opdateringer af modemets programmer. Når du kører ControlCenter første gang, identificerer programmet dit USRobotics modem. Klik på ikonet for modemet. Hvis du ønsker instruktioner, skal du klikke på hyperlinket til ControlCenter-brugerhåndbogen i ControlCenter.

Bemærk: Du kan geninstallere programmet ControlCenter fra installations-CD'en, hvis du får brug for det.
Du kan kontrollere, at programmet er installeret, ved at klikke på Start, Programmer, USRobotics og ControlCenter. Hvis programmet ikke blev installeret automatisk, skal du klikke på Start, og derefter klikke på Kør. Skriv D:\setup.exe. i dialogboksen "Kør". (Hvis CD-ROM'en findes under et andet bogstav, skal du skrive dette bogstav i stedet for "D"). Vælg Software, og følg derefter instruktionerne for at installere programmet ControlCenter.

Trin 6: Installer programmet Internet Call Notification.

Vælg Software, vælg Internet Call Notification, og klik på Installer. Når dialogboksen "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises, kan du vælge det ønskede sprog på rullelisten og klikke på OK. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

Internet Call Notification aktiverer V.92-funktionen "Modem On Hold", der gør det muligt midlertidigt at afbryde Internetforbindelsen, når der kommer et indgående telefonopkald.*

 • Hvis du etablerer forbindelse til en serviceudbyder, der understøtter V.92, vil du modtage en meddelelse, der informerer om, at der er et indgående opkald. Hvis du desuden abonnerer på Vis nummer, vises nummeret på det indgående opkald i computerens meddelelsesvindue. Du får derefter mulighed for at modtage eller ignorere opkaldet. Hvis du vælger at modtage opkaldet, vises der en anden meddelelse, der giver dig besked om, hvor længe serviceudbyderens system vil vente, før datakommunikationen afsluttes. Du kan derefter vende tilbage til forbindelsen, når opkaldet er færdigt, uden at have afbrudt forbindelsen.
 • Hvis du etablerer forbindelse til en serviceudbyder, der ikke understøtter V.92, vil du modtage en meddelelse, der informerer om, at der er et indgående opkald. Du får derefter mulighed for at modtage eller ignorere opkaldet. Hvis du vælger at modtage opkaldet, afsluttes dataforbindelsen.

Programmet Phonetools gør det muligt at sende og modtage faxer. Du kan selv vælge, om du vil installere programmet eller ej.

* Du skal abonnere på Banke på-tjenesten hos dit telefonselskab for at kunne bruge "Modem On Hold"-forbedringen.

USRobotics