USRobotics
       

Innhold:

Velkommen til informasjonstilgang med 56 kB hastighet

Produktegenskaper

Installasjon på operativsystemene Windows 98SE, Me, 2000 og XP >

Avinstallerings-
instruksjoner

Feilsøking

Tekniske opplysninger (English)

Ordliste

Informasjon om standarder og normer
samt begrenset garanti

56 kB faksmodem – brukerhåndbok og referanse

Systemkrav:
98SE og Me: Pentium II, 300 Mhz, 128 MB RAM
2000 og XP: Pentium III, 500 Mhz, 128 MB RAM

Installasjon på operativsystemene Windows 98SE, Me, 2000 og XP

Trinn 1: Gjør klart til installasjon.

Merk: Vi anbefaler at du avinstallerer eventuelle andre modemer som er installert, før du begynner. Se dokumentasjonen for det gamle modemet.

Noter serienummeret på det nye USRobotics-modemet til senere bruk. Du finner serienummeret på det hvite strekkodemerket under modemet og på modemesken. Hvis du skulle få bruk for å kontakte vår avdeling for teknisk støtte, vil du måtte oppgi serienummeret for å få hjelp.

Trinn 2: Koble modemet til datamaskinen.

Koble USB A til B-kabelen til modemet og til datamaskinen. USB-porten befinner seg på baksiden av datamaskinen. Se etter porter som er merket USB eller med symbolet . Koble kabelens rektangulære kontakt til datamaskinens USB-port, og koble den kvadratiske kontakten til USB-porten på modemet 56 kB faksmodem for USB.

Merk: Strømlampen (PWR) tennes ikke før driverne er installert (trinn 4).

Trinn 3: Koble modemet til en analog telefonlinje.

Sett den ene enden av den medfølgende telefonledningen inn i den kontakten på modemet som er merket TELCO, og sett den andre enden inn i en analog telefonkontakt i veggen.

Advarsel: Telefonkontakten du bruker, må være for en ANALOG telefonlinje. De fleste kontorer er nå koblet til DIGITALE linjer. Vær sikker på at du vet hvilken type linje du bruker. Modemet vil bli skadet hvis du bruker en digital telefonlinje.

Trinn 4: Installer modemet.
Operativsystemet skal støtte funksjonen for å oppdage nytt utstyr og automatisk starte veiviseren for å legge til ny maskinvare. Når vinduet Veiviser for maskinvareinstallasjon vises på skjermen, klikker du på Neste og legger installasjons-CD-en i CD-ROM-stasjonen.

Windows 98SE

Følg denne fremgangsmåten hvis du bruker operativsystemet Windows 98SE:

 1. Velg Søk etter den beste driveren for enheten (anbefalt), og klikk på Neste.
 2. Klikk på Angi en plassering, skriv inn D:\, og klikk på Neste. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i stedet for "D".)
 3. Når Windows finner de riktige driverne for USRobotics USB Modem Enumerator, klikk på Neste.
 4. Når Windows er ferdig med å installere programvaren, klikk på Fullfør. Veiviseren vil så finne og rapportere om driverne for modemenheten. Klikk på Neste.
 5. Velg Søk etter den beste driveren for enheten (anbefalt), og klikk på Neste.
 6. Klikk på Angi en plassering, skriv inn D:\, og klikk på Neste. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i stedet for "D".) Når Windows finner de riktige driverne for USRobotics 56 kB faksmodem for USB, klikker du på Neste.
 7. Når Windows er ferdig med å installere programvaren, klikk på Fullfør.

Windows Me

Følg denne fremgangsmåten hvis du bruker operativsystemet Windows Me:

 1. Windows Me vil først måtte installere en modemenumerator. Velg Angi plassering for driveren (avansert), og klikk på Neste.
 2. Klikk på Angi en plassering, skriv inn D:\WinME, og klikk på Neste. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i stedet for "D".)
 3. Når Windows finner de riktige driverne for modemenumeratoren, klikk på Neste.
 4. Til slutt klikker du på Fullfør. Windows Me vil nå be deg om driverne for modemenheten. Velg Angi plassering for driveren (avansert), og klikk på Neste.
 5. Klikk på Angi en plassering, og skriv inn D:\WinME. Klikk på Neste. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i stedet for "D".)
 6. Når Windows finner driverne for USRobotics 56 kB faksmodem for USB, klikker du på Neste.
 7. Klikk på Ja for å fortsette hvis vinduet Finner ikke digital signatur vises.
 8. Når Windows er ferdig med å installere programvaren, klikk på Fullfør.

Windows 2000

Følg denne fremgangsmåten hvis du bruker operativsystemet Windows 2000:

 1. Velg Søk etter en passende driver for enheten (anbefales), og klikk på Neste.
 2. Klikk på Angi en plassering, skriv inn D:\2000_XP, og klikk på Neste. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i stedet for "D".)
 3. Når Windows finner driverne for USRobotics 56 kB faksmodem for USB, klikker du på Neste.
 4. Klikk på Ja for å fortsette hvis vinduet Finner ikke digital signatur vises.
 5. Når Windows er ferdig med å installere programvaren, klikker du på Fullfør.

Windows XP

Bruk denne fremgangsmåten dersom du bruker operativsystemet Windows XP:

 1. Velg Installer fra liste eller bestemt plassering (avansert), og klikk på Neste.
 2. Klikk på Inkluder plasseringen i søket, og skriv inn D:\2000_XP. Klikk på Neste. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i steden for "D".)
 3. Når Windows finner de riktige driverne for USRobotics 56 kB faksmodem for USB, klikker du på Neste.
 4. Klikk på Vil du fortsette? når testvinduet med Windows-logoen vises.
 5. Når Windows er ferdig med å installere programvaren, klikker du på Fullfør.

Merk: Strømlampen (PWR) tennes ikke før det første settet med drivere er installert. Hvis strømlampen ikke lyser etter at alle driverne er installert, kan det være at modemet ikke er tilkoblet. Kontroller at USB-kabelen er koblet til både modemet og datamaskinen.

Trinn 5: Installer ControlCenter-programmet.

Ta ut installasjons-CD-en fra CD-ROM-stasjonen, og legg den inn på nytt. Det åpnes et grensesnitt som lar deg

 • installere programvare (f.eks. Samtalevarsling og faksprogrammet Phonetools)
 • vise brukerhåndbøkene for programvaren og modemet
 • velge språk
 • finne støtte og informasjon om feilsøking

Hvis grensesnittet ikke vises automatisk, klikker du på Start-knappen i Windows og deretter på Kjør. I dialogboksen Kjør skriver du D:\setup.exe. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i stedet for "D".)

Velg alternativet Programvare fra grensesnittet på installasjons-CD-en. Velg alternativet ControlCenter, og klikk på Installer. Når dialogboksen Velg språk vises på skjermen, velger du ønsket språk fra rullegardinlisten og klikker på OK.

ControlCenter-programmet lar deg konfigurere innstillingene for V.92-modemet, og vil automatisk varsle om eventuelle oppdateringer til modemets programvare. Når du kjører ControlCenter for første gang, vil programmet selv oppdage USRobotics-modemet. Klikk på ikonet for modemet. Hvis du ønsker veiledning, klikker du på koblingen til ControlCenter-håndboken i grensesnittet for ControlCenter.

Merk: Du kan installere ControlCenter-programmet fra CD-en med installasjonsprogrammet hvis det skulle være nødvendig.
Bekreft installasjonen ved å klikke på Start-knappen i Windows og deretter på Programmer, USRobotics og ControlCenter. Hvis programmet ikke ble installert automatisk, klikker du på Start-knappen i Windows og deretter på Kjør. I dialogboksen Kjør skriver du D:\setup.exe. (Hvis CD-ROM-stasjonen bruker en annen stasjonsbokstav, skriver du den bokstaven i stedet for "D".) Velg alternativet Programvare, og følg instruksjonene på skjermen for å installere ControlCenter-programmet.

Trinn 6: Installer programmet Samtalevarsling (ICN).

Velg alternativet Programvare, velg Samtalevarsling, og klikk på Installer. Når dialogboksen Velg språk vises, velger du ønsket språk fra rullegardinlisten og klikker på OK. Fullfør installasjonen ved å følge instruksjonene på skjermen.

Samtalevarsling (ICN) aktiverer V.92-funksjonen "Modem On Hold" (modem på venting), som gjør det mulig å midlertidig sette til side Internett-forbindelsen når det kommer inngående telefonsamtaler.*

 • Hvis du bruker en Internett-leverandør som støtter V.92, vil du motta en melding som varsler om inngående samtaler. Hvis du også abonnerer på en profiltjeneste (innringer-id), vil dessuten nummeret på den inngående samtalen bli vist i et meldingsvindu på dataskjermen. Deretter kan du velge om du vil ta imot samtalen eller ignorere den. Hvis du velger å ta imot samtalen, vises det en ny melding som varsler om hvor lenge Internett-leverandørens system kan settes på venting før dataforbindelsen blir brutt. Når samtalen er avsluttet, kan du gå tilbake til Internett uten å ha mistet forbindelsen.
 • Hvis du kobler deg til en server som ikke støtter V.92, vil du få en melding som varsler om en inngående samtale. Deretter kan du velge om du vil ta imot samtalen eller ignorere den. Hvis du velger å motta samtalen, blir dataforbindelsen brutt.

Phonetools-programmet lar deg sende og motta fakser, og er inkludert som et tilleggsprogram til fri disposisjon.

* Du må abonnere på tjenesten "samtale venter" for å kunne bruke funksjonen "Modem On Hold".

USRobotics