Inhoudsopgave:

Inleiding

De router installeren

De router configureren

Problemen oplossen >

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende vragen

Beperkte garantie van U.S. Robotics Corporation

Gebruikershandleiding Broadband Router (Windows XP, Me, 2000, NT, 98, 95 en Macintosh)

Problemen oplossen

Ik kan geen verbinding maken met de webinterface van de router.

Mogelijke oplossing:
Controleer of alle Ethernet-kabels en het stroomsnoer juist zijn aangesloten.

Mogelijke oplossing:
Controleer of u alle stappen in het gedeelte Voor u begint juist hebt uitgevoerd. Als uw computer is geconfigureerd voor een statisch IP-adres, dient u deze nu opnieuw te configureren met de optie Automatisch een IP-adres verkrijgen.

Mogelijke oplossing:
Controleer of het IP-adres dat uw computer gebruikt binnen het standaardbereik 192.168.123.xxx valt. Controleer of het adres van het subnetmasker 255.255.255.0 is. Indien noodzakelijk moet de standaard gateway 192.168.123.254 zijn. Voer de volgende stappen uit om al deze instellingen te controleren:

Gebruikers van Windows XP, 2000 of NT:

 1. Klik in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ cmd en klik op OK.
 3. Typ ipconfig /all achter de DOS-prompt en druk op ENTER.
 4. Controleer of het IP-adres, het subnetmasker, de standaard gateway en de DNS-servergegevens correct zijn.
  Als dat niet het geval is:
  1. Typ ipconfig /release en druk op ENTER.
  2. Typ ipconfig /renew en druk op ENTER.

Gebruikers van Windows Me, 98 of 95:

 1. Klik in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ winipcfg en klik op OK.
 3. Controleer of het IP-adres, het subnetmasker, de standaard gateway en de DNS-servergegevens correct zijn.
  Als dat niet het geval is, klikt u op Alles vrijgeven en daarna op Alles vernieuwen.

Mogelijke oplossing:
Controleer de verbindingsinstelling van uw webbrowser en controleer of de functie HTTP Proxy van uw webbrowser is uitgeschakeld zodat uw webbrowser de configuratiepagina's in de router kan lezen.

Gebruikers van Internet Explorer:

 1. Start uw webbrowser.
 2. Klik op Extra, Internetopties en selecteer het tabblad Verbindingen.
 3. Selecteer Nooit een verbinding kiezen en klik op Toepassen.
 4. Klik op de knop LAN-instellingen.
 5. Verwijder de vinkjes uit alle vakjes en klik op OK.
 6. Klik op OK.

Gebruikers van Netscape Navigator:

 1. Start Netscape Navigator.
 2. Klik op Bewerken en Voorkeuren.
 3. Dubbelklik in het venster Categorie op Geavanceerd.
 4. Klik op Proxy's, klik op Directe verbinding met het internet en klik op OK.

Ik kan geen verbinding meer maken met het internet.

Wanneer de computer een verbinding maakt met het internet, moet een aantal apparaten samenwerken:

 • De computer moet een verbinding maken met de router.
 • De router moet een verbinding maken met de modem.
 • De modem moet een verbinding maken met uw Internet Service Provider (ISP).

Het tot stand brengen van een internetverbinding kan mislukken vanwege een probleem met een van deze apparaten of met de verbinding ertussen. U kunt de bron van het probleem opsporen en het probleem verhelpen met behulp van de instructies in dit gedeelte. Deze bestaan uit drie belangrijke stappen voor het oplossen van problemen:

 • De lampjes van de apparaten controleren
 • De router en de verbindingen van de router controleren
 • De modem en de internetverbinding van de modem controleren

De lampjes controleren

 1. Brandt het Power-lampje van de router?
  • Zo ja: ga verder met de volgende stap voor het controleren van de lampjes.
  • Zo nee: sluit de router aan op een werkende stroombron.
 2. Knippert het System-lampje van de router eenmaal per seconde?
  • Zo ja: ga verder met de volgende stap voor het controleren van de lampjes.
  • Zo nee: start de router opnieuw op door de stekker uit het stopcontact te halen en hem er weer in te steken. Als het System-lampje daarna nog steeds niet eenmaal per seconde knippert, is de router mogelijk defect. Neem contact op met de afdeling Klantenservice van U.S. Robotics.
 3. Brandt het WAN-lampje van de router?
  • Zo ja: ga verder met de volgende stap voor het controleren van de lampjes.
  • Zo nee: de router heeft geen toegang tot het internet en uw computer dus ook niet. U kunt achterhalen waarom uw router geen toegang tot het internet krijgt door de verbinding van de router met de modem te controleren.
 4. Brandt het LAN-lampje van de router dat de LAN-poort aangeeft die is verbonden met uw computer?
  • Zo ja: ga verder met de volgende stap voor het controleren van de lampjes.
  • Zo nee: de router heeft geen toegang tot uw computer en kan geen gegevens tussen de computer en het internet verzenden. Controleer de verbinding van de computer met de router.
 5. Geven het Power-lampje en het Status-lampje van uw modem aan dat er verbinding is? (Raadpleeg de documentatie bij uw modem voor informatie over de lampjes van de modem.)

De router en de verbindingen van de router controleren

In dit gedeelte wordt u stap voor stap begeleid bij het beantwoorden van de vraag of uw probleem in een van de volgende segmenten van de verbinding tussen uw computer en het internet zit:

 • Verbinding van computer met router
 • Router
 • Verbinding van router met modem

Computer met router

Ping de router als volgt:

 1. Klik in Windows op Start en Uitvoeren.
 2. In het dialoogvenster Uitvoeren:
  • Gebruikers van Windows XP, 2000 en NT: typ cmd en klik op OK.
  • Gebruikers van Windows Me, 98 en 95: typ command en klik op OK.
 3. Typ Ping 192.168.123.254 en druk op ENTER.

Krijgt u antwoord op de ping?

 • Zo ja: uw computer bereikt de router. Ga verder en controleer de router.
 • Zo nee:
  1. Controleer of de Ethernet-kabel tussen de router en de computer is aangesloten op een LAN-poort op de router.
  2. De beide uiteinden van de Ethernet-kabel waarmee de router is verbonden met uw computer moeten stevig zijn aangesloten.
  3. Probeer toegang tot het internet te krijgen. Als u nog steeds geen toegang tot het internet hebt, gaat u verder met de controle van de router.

Router

Zo bepaalt u of de router reageert:

 1. Start uw webbrowser.
 2. Typ in de locatie- of adresregel het adres van de webinterface van de router en druk op ENTER. Het standaardadres is http://192.168.123.254.

Verschijnt de webinterface?

 • Zo ja: de router reageert. Ga verder met de controle van de verbinding van de router met de modem.
 • Zo nee: de router reageert niet. Het kan nodig zijn de verbinding te verbreken en opnieuw tot stand te brengen, de router opnieuw op te starten of de router opnieuw in te stellen.
 • Verbreek de netwerkverbinding van de computer en breng deze opnieuw tot stand:

  1. Geef de opdrachten voor vrijgeven en vernieuwen.
  2. Windows XP, 2000 of NT:

   1. Klik in Windows op Start en Uitvoeren.
   2. Typ cmd en druk op ENTER.
   3. Typ ipconfig /release en druk op ENTER.
   4. Typ ipconfig /renew en druk op ENTER.
   5. Typ exit en druk op ENTER.

   Windows Me, 98 of 95:

   1. Klik in Windows op Start en Uitvoeren.
   2. Typ winipcfg en druk op ENTER.
   3. Klik op Release (Vrijgeven).
   4. Klik op Renew (Vernieuwen).
   5. Sluit de toepassing.
  3. Ga na of het verbreken en opnieuw tot stand brengen van de verbinding resultaat heeft gehad door te proberen toegang te krijgen tot de webinterface van de router (het standaardadres is http://192.168.123.254).
   • Als de webinterface van de router verschijnt, probeert u toegang tot het internet te krijgen. Als u nog steeds geen toegang tot het internet hebt, gaat u verder met de controle van de verbinding van de router met de modem.
   • Als de webinterface van de router niet verschijnt, gaat u verder door de router opnieuw op te starten.

  Start de router opnieuw op:

  1. Trek de stekker van de router uit het stopcontact en steek hem er daarna weer in.
  2. Ga na of het opnieuw opstarten van de router succes heeft gehad door te proberen toegang te krijgen tot de webinterface (het standaardadres is http://192.168.123.254).
   • Als de webinterface van de router verschijnt, probeert u toegang te krijgen tot het internet. Als u nog steeds geen toegang tot het internet hebt, gaat u verder met de controle van de verbinding van de router met de modem.
   • Als de webinterface van de router niet verschijnt, gaat u verder door de router opnieuw in te stellen.

  Stel de router opnieuw in:

  Opmerking: met deze procedure worden de fabrieksinstellingen voor de configuratie van de router hersteld. Nadat deze procedure is uitgevoerd, dient u uw configuratie-instellingen handmatig in te voeren. Als u een back-up van de instellingen hebt gemaakt, kunt u de back-up herstellen.

  1. Druk met een dun voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip, op de Reset-knop aan de achterzijde van de router en houd de knop zeven seconden ingedrukt.
  2. Ga na of het opnieuw instellen succes heeft gehad door te proberen toegang te krijgen tot de router via de webbrowser. Het adres is http://192.168.123.254.
   • Als de webinterface van de router verschijnt, probeert u toegang te krijgen tot het internet. Als u nog steeds geen toegang tot het internet hebt, gaat u verder met de controle van de verbinding van de router met de modem.
   • Als de webinterface van de router niet verschijnt, is de router mogelijk defect. Neem contact op met de afdeling Klantenservice van U.S. Robotics.

Router met modem

De beide uiteinden van de kabel waarmee de router is verbonden met uw modem moeten stevig zijn aangesloten. De modem moet op een stroomvoorziening zijn aangesloten en aanstaan. Als u nog steeds geen toegang tot het internet hebt, zit het probleem waarschijnlijk in de modem of in de verbinding van de modem met uw Internet Service Provider. Controleer de modem en de internetverbinding van de modem

De modem en de internetverbinding van de modem controleren

 1. De modem moet zijn aangesloten op de telefoonaansluiting en de uiteinden van de kabel moeten stevig vast zitten.
 2. Start de modem opnieuw op. Mogelijk heeft uw modem een aan/uit-schakelaar of een reset-knop. Anders moet u de stekker van de stroomadapter van de modem uit het stopcontact halen en deze er weer in steken. Raadpleeg de documentatie bij uw modem of neem contact op met uw Internet Service Provider voor instructies over het opnieuw opstarten van uw modem.

Als uw type WAN Dynamic IP Address (Dynamisch IP-adres) of Dynamic IP Address with Road Runner Session Management (Dynamisch IP-adres met Road Runner Session Management) is:

 1. Open de pagina Status van de webinterface van de router, klik op Release (Vrijgeven) en daarna op Renew (Vernieuwen).
 2. Nadat de router het WAN-IP-adres heeft vernieuwd, moet op de pagina Status het WAN-IP-adres worden aangegeven.
  • Probeer als de router een WAN-IP-adres heeft toegang te krijgen tot het internet. Als u nog steeds geen toegang tot het internet hebt, zit het probleem waarschijnlijk in de modem of bij uw Internet Service Provider. Neem contact op met uw ISP voor nadere assistentie bij het oplossen van dit probleem.
  • Als de router geen WAN-IP-adres heeft, zit het probleem waarschijnlijk in de modem of bij uw ISP. Neem contact op met uw ISP voor nadere assistentie bij het oplossen van dit probleem.

Als uw type WAN Dynamic IP Address with Road Runner Session Management (Dynamisch IP-adres met Road Runner Session Management), PPPoE of PPTP is, dient u te controleren of u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd op de pagina Primary Setup (Primaire setup) van de router. Als het wachtwoord juist is en u geen toegang tot het internet kunt krijgen, dient u contact op te nemen met uw ISP voor verdere assistentie bij het oplossen van dit probleem.

Als uw type WAN PPTP of PPPoE is, dient u de pagina Status van de router te openen en op Connect (Verbinden) te klikken. Vraag uw ISP om assistentie als u nog steeds geen toegang hebt tot het internet.

Ik weet niet of mijn IP-adres statisch of dynamisch is.

Mogelijke oplossing:
Als u een kabel- of DSL-service hebt, hebt u waarschijnlijk een dynamisch IP-adres. U dient dit echter na te vragen bij uw Internet Service Provider (ISP), omdat sommige aanbieders een statisch IP-adres toewijzen.

Ik wil mijn netwerkconfiguratie controleren in Windows Me, maar ik kan het pictogram Netwerk niet vinden.

Mogelijke oplossing:
In Windows Me worden standaard niet alle pictogrammen weergegeven in het Configuratiescherm. U kunt als volgt instellen dat alle pictogrammen worden weergegeven:

 1. Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Alle configuratieschermopties weergeven aan de linkerzijde van het scherm.

Als het goed is, worden nu alle pictogrammen in het configuratiescherm weergegeven.

Ik weet niet hoe ik het TCP/IP-protocol moet configureren voor samenwerking met de Broadband Router.

Mogelijke oplossing:
Het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd, maar niet geconfigureerd om samen te werken met de Broadband Router.

Windows XP

 1. Klik in Windows op Start en Configuratiescherm.
 2. Klik op het pictogram Netwerk- en internetverbindingen.
 3. Klik op het pictogram Netwerkverbindingen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram waarmee uw netwerk wordt aangegeven en selecteer Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer het TCP/IP-item dat aan uw netwerkkaart is toegewezen.
 6. Klik op de knop Eigenschappen.
 7. Configureer het IP-adres:

  • Voorkeursmethode - Zo verkrijgt u het IP-adres automatisch via de DHCP-server:
  • Klik op het tabblad Algemeen, selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen en klik op OK.

  • Als u het IP-adres handmatig wilt configureren, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Het volgende IP-adres gebruiken.
   2. Typ in het veld IP-adres 192.168.123.xxx in (xxx ligt tussen 1 en 99).
   3. Typ in het veld Subnetmasker 255.255.255.0 in.
   4. Typ in de velden Standaard gateway, Voorkeurs-DNS-server en Alternatieve DNS-server het IP-adres van de router in (de fabrieksinstelling is 192.168.123.254) en klik op OK.
 8. Klik op OK.

Windows 2000

 1. Klik in Windows op Start, Instellingen en Netwerk- en inbelverbindingen.
 2. Dubbelklik op LAN-verbindingen en selecteer Eigenschappen.
 3. Selecteer het TCP/IP-item dat aan uw netwerkkaart is toegewezen en selecteer Eigenschappen.
 4. Configureer het IP-adres:

  • Voorkeursmethode - Zo verkrijgt u het IP-adres automatisch via de DHCP-server:
  • Klik op het tabblad IP-adres, selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen en klik op OK.

  • Als u het IP-adres handmatig wilt configureren, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad IP-adres en selecteer Het volgende IP-adres gebruiken.
   2. Typ in het veld IP-adres 192.168.123.xxx in (xxx ligt tussen 100 en 199).
   3. Typ in het veld Subnetmasker 255.255.255.0 in.
   4. Typ in het veld Standaard gateway het IP-adres van de router in (de fabrieksinstelling is 192.168.123.254).
   5. Neem contact op met uw ISP voor de benodigde DNS-waarden voor Voorkeurs-DNS-server en Alternatieve DNS-server, voer deze in de betreffende velden in en klik op OK.
 5. Klik op OK.

Windows Me, 98 of 95

 1. Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Netwerk.
 3. Klik op het tabblad Configuratie en selecteer het TCP/IP-item dat aan uw netwerkkaart is toegewezen.
 4. Klik op de knop Eigenschappen.
 5. Configureer het IP-adres:

  • Voorkeursmethode - Zo verkrijgt u het IP-adres automatisch via de DHCP-server:
  • Klik op het tabblad IP-adres, selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen en klik op OK.

  • Als u het IP-adres handmatig wilt configureren, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad IP-adres. Klik op Een IP-adres opgeven.
   2. Typ in het veld IP-adres 192.168.123.xxx in (xxx ligt tussen 100 en 199).
   3. Typ in het veld Subnetmasker 255.255.255.0 in.
   4. Klik op het tabblad Gateway.
   5. Typ in het veld Nieuwe gateway het IP-adres van de router in (de fabrieksinstelling is 192.168.123.254) en klik op Toevoegen.
   6. Neem contact op met uw ISP voor de benodigde DNS-waarden.
   7. Klik op het tabblad DNS-configuratie.
   8. Typ in het veld Zoekvolgorde van DNS-server de DNS-waarden in en klik op Toevoegen.
   9. Klik op OK.
 6. Klik op OK.

Windows NT

 1. Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Netwerk.
 3. Klik op het tabblad Protocollen en selecteer het TCP/IP-item dat aan uw netwerkkaart is toegewezen.
 4. Klik op de knop Eigenschappen.
 5. Configureer het IP-adres:

  • Voorkeursmethode - Zo verkrijgt u het IP-adres automatisch via de DHCP-server:
  • Klik op het tabblad IP-adres, selecteer IP-adres verkrijgen van een DHCP-server en klik op OK.

  • Als u het IP-adres handmatig wilt configureren, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad IP-adres.
   2. Klik op Een IP-adres opgeven.
   3. Typ in het veld IP-adres 192.168.123.xxx in (xxx ligt tussen 100 en 199).
   4. Typ in het veld Subnetmasker 255.255.255.0 in.
   5. Typ in het veld Nieuwe gateway het IP-adres van de router in (de fabrieksinstelling is 192.168.123.254) en klik op Toevoegen.
   6. Neem contact op met uw ISP voor de benodigde DNS-waarden.
   7. Klik op het tabblad WINS-adres.
   8. Typ in het veld Zoekvolgorde van DNS-server de DNS-waarden in en klik op OK.
 6. Klik op OK.

Nadat u het TCP/IP-communicatieprotocol hebt geconfigureerd, kunt u de ping-opdracht gebruiken om na te gaan of uw pc juist is verbonden met de router.

Problemen met de ping-procedure oplossen

Als u tijdens de ping-procedure geen antwoordbericht ontvangt over een geslaagde ping, is het adres dat u pingt niet beschikbaar. Controleer het adres in de webinterface en breng de nodige correcties aan. Ga na het aanbrengen van deze correcties verder met de ping-procedure.

 1. Klik in Windows op Start en Uitvoeren.
 2. In het dialoogvenster Uitvoeren:
  • Gebruikers van Windows XP, 2000 en NT: typ cmd en klik op OK.
  • Gebruikers van Windows Me, 98 en 95: typ command en klik op OK.
 3. Typ Ping 127.0.0.1 en druk op ENTER.
 4. 127.0.0.1 is het adres van de lokale host en door te pingen controleert u of het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd en naar behoren werkt. Als u deze ping niet kunt voltooien, kunt u uw TCP/IP-protocol opnieuw configureren of de documentatie bij uw besturingssysteem raadplegen voor meer informatie.

 5. Typ Ping gevolgd door uw IP-adres en druk op ENTER.
 6. Met deze opdracht controleert u of uw pc op verzoeken reageert. Als u deze ping niet kunt voltooien, dient u te controleren of alle kabels goed zijn aangesloten.

 7. Typ Ping gevolgd door uw gateway-adres en druk op ENTER.
 8. Het standaard gateway-adres is 192.168.123.254. Met deze opdracht controleert u of u verbinding kunt maken met andere apparaten en met de Broadband Router. Als u verbinding kunt maken met de router, kunt u naar de webinterface gaan en de instellingen configureren. Als u deze ping niet kunt voltooien, dient u te controleren of de stekker van de router in het stopcontact zit en of de router juist is aangesloten op uw computer.

 9. Typ Ping gevolgd door het externe internetadres van uw router en druk daarna op ENTER. Dit is het IP-adres dat wordt geleverd door uw ISP of door het externe LAN. Als op de pagina Status van de router een IP-adres staat aangegeven dat niet nul is, dient u dat adres te gebruiken.
 10. Met deze opdracht controleert u of uw router naar behoren werkt en verkeer doorlaat.

 11. Typ Ping gevolgd door uw bekende DNS-serveradres en druk daarna op ENTER.
 12. Met deze opdracht kunt u geldige internet-hostnamen omzetten in IP-adressen en controleren of u toegang hebt tot het internet.

Hebt u nog steeds problemen?

 1. Ga naar het gedeelte Support (Ondersteuning) op de website van U.S Robotics op www.usr.com

  De meest voorkomende problemen waar gebruikers mee te maken krijgen, worden besproken in de gedeelten FAQ (Veelvoorkomende vragen) en Troubleshooting (Problemen oplossen) voor uw product. Als u het modelnummer weet, vindt u gemakkelijker de relevante informatie op de website van U.S. Robotics. Het modelnummer van de Broadband Router is 8004.

 2. Gebruik een online formulier op http://www.usr.com/emailsupport om ons uw technische vraag toe te sturen.


 3. Neem contact op met de Technische ondersteuning van U.S. Robotics

Land Telefoonnummer Webmail Openingstijden
Verenigde Staten (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 09.00 - 18.00 CST
maandag - vrijdag
Canada (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 09.00 - 18.00 CST
maandag - vrijdag

 

Land Telefoonnummer Webmail Openingstijden
België (Frans) +32 (0) 7 023 3546 http://www.usr.com/emailsupport/bn 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
België (Vlaams) +32 (0) 7 023 3545 http://www.usr.com/emailsupport/bn 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Denemarken +45 70 10 4030 http://www.usr.com/emailsupport/ea 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Duitsland 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/de 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Finland +358 981710015 http://www.usr.com/emailsupport/ea 10.00 - 18.00
maandag - vrijdag
Frankrijk +33 082 507 0693 http://www.usr.com/emailsupport/fr 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Hongarije 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/hu 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Ierland 1890-252-130 http://www.usr.com/emailsupport/uk 09.00 - 18.00
maandag - vrijdag
Italië +848 80 9903 http://www.usr.com/emailsupport/it 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Luxemburg +352 342 080 8318 http://www.usr.com/emailsupport/bn 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Midden-Oosten/Afrika +44 870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/me 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Nederland 0900 202 5857 http://www.usr.com/emailsupport/bn 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Noorwegen +47 23 50 0097 http://www.usr.com/emailsupport/ea 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Oostenrijk 07110 900116 http://www.usr.com/emailsupport/de 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Polen --- http://www.usr.com/emailsupport/pl 08.00 - 18.00
maandag - vrijdag
Portugal +351 (0) 21 415 4034 http://www.usr.com/emailsupport/pt 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Rusland 8-800-200-200-1 http://www.usr.com/emailsupport/ru 10.00 - 18.00
maandag - vrijdag
Spanje 902 11 7964 http://www.usr.com/emailsupport/es 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Verenigd Koninkrijk 0870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/uk 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Zweden +46 (0) 77 128 1020 http://www.usr.com/emailsupport/ea 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag
Zwitserland 0848 840 200 http://www.usr.com/emailsupport/de 09.00 - 17.00
maandag - vrijdag


Actuele contactgegevens vindt u op de website:

http://www.usr.com/support/s-contact.asptop of page

USRobotics