Tartalom:

Bevezetés

Az útválasztó
telepítése

Az útválasztó
beállítása

Hibaelhárítás >

Szabályzási
tudnivalók

Gyakran feltett kérdések

U.S. Robotics Corporation korlátozott garancia

Szélessávú útválasztó felhasználói kézikönyve (Windows XP, Me, 2000, NT, 98, 95 és Macintosh)

Hibaelhárítás

Nem tudom elérni a webes felhasználói felületet.

Lehetséges megoldás:
Ellenőrizze az összes Ethernet-kábel megfelelő és biztonságos csatlakoztatását, valamint a készülék tápkábelének csatlakoztatását.

Lehetséges megoldás:
Nézze át újra a „Mielőtt hozzálát” című részben ismertetett lépéseket, és ellenőrizze ezek megfelelő végrehajtását. Ha a számítógépet statikus IP-cím használatára állította be, ezt meg kell változtatni, és az IP-cím automatikus kérése választókapcsolót kell bejelölni.

Lehetséges megoldás:
Ellenőrizze, hogy számítógépe az 192.168.123.XXX címtartományba eső IP-címet használ-e. Ellenőrizze, hogy a hálózati maszk címe 255.255.255.0. Ha szükséges, az alapértelmezett átjáró címe legyen 192.168.123.254. A beállítások ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

Windows XP, 2000 vagy NT felhasználó:

 1. Kattintson a Windows Start menüre, majd a Futtatás lehetőségre.
 2. Írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. A DOS parancssorba írja be az ipconfig /all parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
 4. Ellenőrizze az IP-cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS kiszolgáló adatainak helyességét.
  Ha megadott információ nem helyes,
  1. írja be az ipconfig /release parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
  2. Írja be az ipconfig /renew parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.

Windows Me, 98 vagy 95 felhasználó:

 1. Kattintson a Windows Start menüre, majd a Futtatás lehetőségre.
 2. Írja be a winipcfg parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. Ellenőrizze az IP-cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS kiszolgáló adatainak helyességét.
  Ha az adatok hibásak, kattintson a Release All (összes felszabadítása), majd a Renew All (összes megújítása) gombra.

Lehetséges megoldás:
Ellenőrizze a webböngésző csatlakozási beállításait, és ellenőrizze, hogy a webböngésző HTTP Proxy szolgáltatása ki van-e kapcsolva, hogy a webböngésző képes legyen az útválasztó belső konfigurációs oldalának olvasására.

Internet Explorert használók:

 1. Indítsa el a webböngészőt.
 2. Válassza az Eszközök menü Internetbeállítások parancsát, majd a Kapcsolatok fület.
 3. Jelölje be a Nincs automatikus tárcsázás választógombot, és kattintson az Alkalmaz gombra.
 4. Kattintson a LAN-beállítások gombra.
 5. Törölje az összes négyzet jelölését, majd kattintson az OK gombra.
 6. Kattintson az OK gombra.

Netscape Navigatort használók:

 1. Indítsa el a Netscape Navigator programot.
 2. Válassza az Edit (szerkesztés) menü Preferences (beállítások) menüpontját.
 3. A Category (kategória) ablakban kattintson duplán az Advanced (speciális) elemre.
 4. Kattintson a Proxies (proxyk) lehetőségre, válassza ki a Direct connection to the Internet (közvetlen kapcsolat az internettel) elemet, majd kattintson az OK gombra.

Nem tudok kapcsolódni az internethez.

Amikor a számítógép az internethez kapcsolódik, számos eszköznek kell együttműködnie.

 • A számítógépet csatlakoztatni kell az útválasztóhoz.
 • Az útválasztót csatlakoztatni kell a modemhez.
 • A modemnek csatlakoznia kell az internetszolgáltatóhoz.

Az internetelérés hibáját bármelyik fenti eszköz, illetve az ezek közötti bármelyik kapcsolat okozhatja. A probléma megtalálásában és megoldásában segít az alábbi útmutató, amely három alapvető hibaelhárítási lépést ismertet:

 • Az eszköz LED-jeinek ellenőrzése
 • Az útválasztó és csatlakozásainak vizsgálata
 • A modem és internetcsatlakozásának vizsgálata

A LED-ek ellenőrzése

 1. Világít az útválasztón a Power LED?
  • Ha igen, lépjen a következő LED vizsgálatára.
  • Ha nem, ellenőrizze az útválasztó tápellátását.
 2. Villog az útválasztón a System LED (másodpercenként egyszer)?
  • Ha igen, lépjen a következő LED vizsgálatára.
  • Ha nem, indítsa újra az útválasztót a tápkábel kihúzásával, majd ismételt csatlakoztatásával. Ha a System LED továbbra sem villog állandó sebességgel, valószínűleg meghibásodott az útválasztó. Forduljon a U.S. Robotics vevőszolgálatához.
 3. Világít az útválasztón a WAN LED?
  • Ha igen, lépjen a következő LED vizsgálatára.
  • Ha nem, az útválasztó nem rendelkezik interneteléréssel, és így ez a számítógépről sem lehetséges. Annak kiderítésére, hogy az útválasztó miért nem éri el az internetet, ellenőrizze az útválasztó és a modem közötti összeköttetést.
 4. Világít az útválasztón a számítógép helyi hálózati portjához tartozó LAN LED?
  • Ha igen, lépjen a következő LED vizsgálatára.
  • Ha nem, az útválasztó nem éri el a számítógépet, és nem tud adatokat továbbítani a számítógép és az internet között. Ellenőrizze a számítógép és az útválasztó közötti összeköttetést.
 5. Jeleznek-e kapcsolatot a modem megfelelő LED-jei? (A LED-ek ismertetését a modem dokumentációjában találja.)
  • Ha igen, ellenőrizze az útválasztót és csatlakozásait.
  • Ha nem, a problémát valószínűleg a modem vagy a modem internetkapcsolata okozza. A hibaelhárításhoz kérje az internetszolgáltató segítségét.

Az útválasztó és csatlakozásainak vizsgálata

Ez a szakasz a számítógép és az internet közötti kapcsolat vizsgálata alapján segít meghatározni, hogy a problémát melyik alábbi elem okozza:

 • A számítógép és az útválasztó közötti összeköttetés
 • Útválasztó
 • Az útválasztó és a modem közötti összeköttetés

Számítógép–útválasztó

A ping paranccsal kérdezze le az útválasztót az alábbiak szerint:

 1. Válassza a Start menü Futtatás parancsát.
 2. A Futtatás párbeszédpanelen
  • Windows XP, 2000 és NT rendszeren: írja be a cmd parancsot, és kattintson az OK gombra.
  • Windows Me, 98 és 95 rendszeren: írja be a command parancsot, és kattintson az OK gombra.
 3. Írja be a Ping 192.168.123.254 parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.

Érkezett válasz a pingműveletre?

 • Ha igen, a számítógép eléri az útválasztót. Folytassa az útválasztó ellenőrzésével.
 • Ha nem,
  1. ellenőrizze, hogy az útválasztót és a számítógépet összekötő Ethernet-kábelt az útválasztó LAN portjába csatlakoztatta-e.
  2. ellenőrizze az összekötő Ethernet-kábel mindkét végén a biztonságos csatlakoztatást.
  3. Próbálja meg elérni az internetet. Ha továbbra sem sikerül, folytassa az útválasztó ellenőrzésével.

Útválasztó

Az útválasztó válaszának ellenőrzése:

 1. Indítsa el a webböngészőt.
 2. A címmezőbe írja be az útválasztó webes felhasználói felületének címét, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Az alapértelmezés szerinti cím: http://192.168.123.254

Megjelent a webes felhasználói felület?

 • Ha igen, az útválasztó megfelelően válaszol. Folytassa az útválasztó és a modem közötti összeköttetés ellenőrzésével.
 • Ha nem, az útválasztó nem válaszol. Ekkor felszabadíthatja és megújíthatja a kapcsolatot, illetve újraindíthatja vagy alaphelyzetbe állíthatja az útválasztót.
 • A számítógép hálózati kapcsolatának bontása és újbóli létrehozása:

  1. Adja ki a release és a renew parancsot.
  2. Windows XP, 2000 és NT:

   1. Válassza a Start menü Futtatás parancsát.
   2. Írja be a cmd parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
   3. írja be az ipconfig /release parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
   4. Írja be az ipconfig /renew parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
   5. Írja be az exit parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.

   Windows Me, 98 és 95:

   1. Válassza a Start menü Futtatás parancsát.
   2. Írja be a winipcfg parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
   3. Kattintson a Felszabadítás elemre.
   4. Kattintson a megújítás elemre.
   5. Zárja be az alkalmazást.
  3. A műveletek eredményességét az útválasztó webes felhasználói felületének elérésével ellenőrizheti (az alapértelmezés szerinti cím: http://192.168.123.254).
   • Ha megjelenik az útválasztó webes felhasználói felülete, próbálja meg elérni az internetet. Ha ez továbbra is sikertelen, folytassa az útválasztó és a modem közötti összeköttetés ellenőrzésével.
   • Ha nem jelenik meg az útválasztó webes felhasználói felülete, folytassa az útválasztó újraindításával.

  Az útválasztó újraindítása:

  1. Húzza ki az útválasztó tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.
  2. Az újraindítás eredményességét az útválasztó webes felhasználói felületének elérésével ellenőrizheti (az alapértelmezés szerinti cím: http://192.168.123.254).
   • Ha megjelenik az útválasztó webes felhasználói felülete, próbálja meg elérni az internetet. Ha továbbra sem sikerül, folytassa az útválasztó és a modem közötti összeköttetés ellenőrzésével.
   • Ha nem jelenik meg az útválasztó webes felhasználói felülete, folytassa az útválasztó alaphelyzetbe állításával.

  Az útválasztó alaphelyzetbe állítása:

  Megjegyzés: Ez az eljárás az útválasztó konfigurációs beállításait a gyári alapértékekre állítja vissza. Végrehajtása után kézzel kell beírni a konfigurációs beállításokat, illetve ha mentette őket, a biztonsági másolatból is helyreállíthatja.

  1. Hegyes eszközzel, például iratkapoccsal tartsa lenyomva az útválasztó hátulján található Reset (alaphelyzetbe állító) gombot legalább hét másodpercig.
  2. Az alaphelyzetbe állítás eredményességét az útválasztó webböngészőből való elérésével ellenőrizheti (http://192.168.123.254).
   • Ha megjelenik az útválasztó webes felhasználói felülete, próbálja meg elérni az internetet. Ha ez továbbra is sikertelen, folytassa az útválasztó és a modem közötti összeköttetés ellenőrzésével.
   • Ha nem jelenik meg az útválasztó webes felhasználói felülete, valószínűleg meghibásodott az útválasztó. Forduljon a U.S. Robotics vevőszolgálatához.

Útválasztó–modem

Ellenőrizze az útválasztó és a modem közötti kábel mindkét végén a biztonságos csatlakoztatást. Ellenőrizze a modem tápellátását és bekapcsolását. Ha továbbra sem tudja elérni az internetet, a problémát valószínűleg modem vagy az internetszolgáltatóval való kapcsolata okozza. Ellenőrizze a modemet és internetcsatlakozását.

A modem és internetcsatlakozásának vizsgálata

 1. Ellenőrizze a modem és a fali telefonaljzat közötti csatlakozást a kábel mindkét végén.
 2. Indítsa újra a modemet. A modemen lehet főkapcsoló vagy újraindító gomb, de előfordulhat, hogy a tápegységet kell kihúzni, majd újból csatlakoztatni. A modem újraindításának módját olvassa el a modem dokumentációjában, vagy forduljon internetszolgáltatójához.

Ha WAN-típusnak a Dynamic IP Address (dinamikus IP-cím) vagy a Dynamic IP Address with Road Runner Session Management (dinamikus IP-cím Road Runner munkamenet-kezeléssel) lehetőséget választotta:

 1. Nyissa meg az útválasztó webes felhasználói felületén a Status (állapot) oldalt, és kattintson a Felszabadítás, majd a megújítás gombra.
 2. Miután az útválasztó befejezte WAN IP-címének megújítását, az állapotoldalon meg kell ennek jelennie.
  • Ha az útválasztó rendelkezik WAN IP-címmel, próbálja meg elérni az internetet. Ha továbbra sem tudja elérni az internetet, a problémát valószínűleg a modem vagy az internetszolgáltató okozza. A további hibaelhárításhoz kérje az internetszolgáltató segítségét.
  • Ha az útválasztó nem rendelkezik WAN IP-címmel, a problémát valószínűleg a modem vagy az internetszolgáltató okozza. A további hibaelhárításhoz kérje az internetszolgáltató segítségét.

Ha a WAN-típusnak a Dynamic IP Address with Road Runner Session Management (dinamikus IP-cím Road Runner munkamenet-kezeléssel), PPPoE vagy PPTP lehetőséget választotta, ellenőrizze, hogy az útválasztó Primary Setup (elsődleges beállítások) oldalán helyesen adta-e meg a jelszót. Ha a jelszó helyes, de nem tud csatlakozni az internethez, további hibaelhárítási segítségért forduljon internetszolgáltatójához.

Ha WAN-típusnak PPTP vagy PPPoE lehetőséget választott, nyissa meg az útválasztó Status (állapot) oldalát, és kattintson a Connect (csatlakozás) gombra. Ha még mindig nem tud csatlakozni az internetre, további hibaelhárítási segítségért forduljon internetszolgáltatójához.

Nem tudom, hogy IP-címem statikus vagy dinamikus-e.

Lehetséges megoldás:
Ha kábeles vagy DSL-szolgáltatása van, akkor valószínűleg dinamikus az IP-címe. Ezt azonban meg kell kérdeznie az internetszolgáltatótól, mert egyes szolgáltatóknál statikus IP-cím hozzárendelése is előfordulhat.

Windows Me rendszeren ellenőrizni szeretném a hálózat konfigurációs beállításait, de nem találom a Hálózat ikont.

Lehetséges megoldás:
Alapértelmezés szerint a Windows Me rendszeren nem jelenik meg a Vezérlőpult összes ikonja. Ha meg kívánja változtatni a beállítást úgy, hogy minden ikon megjelenjen,

 1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Vezérlőpult elemet.
 2. A Vezérlőpult bal oldalán kattintson az Összes ikon megjelenítése elemre.

Ekkor a Vezérlőpult összes ikonjának meg kell jelennie.

Nem tudom, hogyan konfiguráljam a TCP/IP protokollt, hogy együttműködjön az útválasztóval.

Lehetséges megoldás:
A TCP/IP protokoll valószínűleg telepítve van, de nincs beállítva a Broadband Routerrel való együttműködésre.

Windows XP

 1. Válassza a Start menü Vezérlőpult parancsát.
 2. Kattintson a Hálózati és internetkapcsolatok ikonra.
 3. Kattintson a Hálózati kapcsolatok ikonra.
 4. Kattintson a jobb oldali egérgombbal a hálózati kapcsolatot jelképező ikonra, és válassza a Tulajdonságok parancsot.
 5. Az Általános lapon jelölje ki a hálózati kártyához rendelt TCP/IP elemet.
 6. Kattintson a Tulajdonságok gombra.
 7. Állítsa be az IP-címzést:

  • Javasolt módszer – IP-cím automatikus kérése a DHCP kiszolgálón keresztül:
  • Az Általános lapon jelölje be az IP-cím automatikus kérése választókapcsolót, és kattintson az OK gombra.

  • Az IP-cím kézi beállításához a következő lépéseket hajtsa végre:

   1. Az Általános lapon jelölje be A következő IP-cím használata választókapcsolót.
   2. Az IP-cím mezőbe írja a 192.168.123.xxx értéket (ahol xxx 1 és 99 közötti szám).
   3. Az Alhálózati maszk mezőbe írja a 255.255.255.0 értéket.
   4. Az Alapértelmezett átjáró, az Elsődleges DNS-kiszolgáló és a Másodlagos DNS-kiszolgáló mezőbe írja az útválasztó IP-címét (a gyári alapbeállítás 192.168.123.254), majd kattintson az OK gombra.
 8. Kattintson az OK gombra.

Windows 2000

 1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Hálózati és telefonos kapcsolatok parancsot.
 2. Kattintson a jobb oldali egérgombbal a Helyi kapcsolatok ikonra, és válassza a Tulajdonságok parancsot.
 3. Jelölje ki a hálózati kártyához rendelt TCP/IP elemet, és kattintson a Tulajdonságok gombra.
 4. Állítsa be az IP-címzést:

  • Javasolt módszer – IP-cím automatikus kérése a DHCP kiszolgálón keresztül:
  • Az IP-cím panellapon jelölje be az IP-cím automatikus kérése választókapcsolót, és kattintson az OK gombra.

  • Az IP-cím kézi beállításához a következő lépéseket hajtsa végre:

   1. Az IP-cím panellapon jelölje be A következő IP-cím használata választókapcsolót.
   2. Az IP-cím mezőbe írja a 192.168.123.xxx értéket (ahol xxx 100 és 199 közötti szám).
   3. Az Alhálózati maszk mezőbe írja a 255.255.255.0 értéket.
   4. Az Alapértelmezett átjáró mezőbe írja az útválasztó IP-címét (a gyári alapbeállítás 192.168.123.254).
   5. A DNS kiszolgálók megfelelő értékeit kérdezze meg az internetszolgáltatótól, és írja be ezeket az Elsődleges DNS-kiszolgáló és a Másodlagos DNS-kiszolgáló mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson az OK gombra.

Windows Me, 98 és 95

 1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Vezérlőpult parancsot.
 2. Kattintson duplán a Hálózat ikonra.
 3. A Konfiguráció lapon jelölje ki a hálózati kártyához rendelt TCP/IP elemet.
 4. Kattintson a Tulajdonságok gombra.
 5. Állítsa be az IP-címzést:

  • Javasolt módszer – IP-cím automatikus kérése a DHCP kiszolgálón keresztül:
  • Az IP-cím lapon jelölje be az IP-cím automatikus kérése választókapcsolót, és kattintson az OK gombra.

  • Az IP-cím kézi beállításához a következő lépéseket hajtsa végre:

   1. Jelenítse meg az IP-cím panellapot. Kattintson az IP-cím megadása beállításra.
   2. Az IP-cím mezőbe írja a 192.168.123.xxx értéket (ahol xxx 100 és 199 közötti szám).
   3. Az Alhálózati maszk mezőbe írja a 255.255.255.0 értéket.
   4. Jelenítse meg az Átjáró panellapot.
   5. Az Új átjáró mezőbe írja be az útválasztó IP-címét (a gyári alapbeállítás 192.168.123.254), majd kattintson a Hozzáadás gombra.
   6. A DNS szükséges értékeit az internetszolgáltatótól kérdezheti meg.
   7. Jelenítse meg a DNS-konfiguráció lapot.
   8. A DNS kiszolgáló keresési sorrend mezőbe írja be a DNS értékeit, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
   9. Kattintson az OK gombra.
 6. Kattintson az OK gombra.

Windows NT

 1. Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Vezérlőpult elemet.
 2. Kattintson duplán a Hálózat ikonra.
 3. A Protokollok panellapon jelölje ki a hálózati kártyához rendelt TCP/IP elemet.
 4. Kattintson a Tulajdonságok gombra.
 5. Állítsa be az IP-címzést:

  • Javasolt módszer – IP-cím automatikus kérése a DHCP kiszolgálón keresztül:
  • Az IP-cím lapon jelölje be az IP-cím kérése DHCP kiszolgálótól választókapcsolót, és kattintson az OK gombra.

  • Az IP-cím kézi beállításához a következő lépéseket hajtsa végre:

   1. Jelenítse meg az IP-cím lapot.
   2. Kattintson az IP-cím megadása beállításra.
   3. Az IP-cím mezőbe írja a 192.168.123.xxx értéket (ahol xxx 100 és 199 közötti szám).
   4. Az Alhálózati maszk mezőbe írja a 255.255.255.0 értéket.
   5. Az Új átjáró mezőbe írja be az útválasztó IP-címét (a gyári alapbeállítás 192.168.123.254), majd kattintson a Hozzáadás gombra.
   6. A DNS szükséges értékeit az internetszolgáltatótól kérdezheti meg.
   7. Kattintson a WINS-címek lapra.
   8. A DNS kiszolgáló keresési sorrend mezőbe írja be a DNS értékeit, majd kattintson az OK gombra.
 6. Kattintson az OK gombra.

A TCP/IP kommunikációs protokoll beállítása után a ping paranccsal ellenőrizheti, hogy a számítógép sikeresen csatlakozott-e az útválasztóhoz.

Hibaelhárító pingművelet

Ha a pingeljárás során nem kap a művelet sikerességét jelző válaszüzenetet, akkor a vizsgált cím nem érhető el. Ellenőrizze a címet a webes felhasználói felületen, és hajtsa végre a szükséges változtatásokat. Miután kijavította a hibákat, folytassa a ping folyamatot.

 1. Válassza a Start menü Futtatás parancsát.
 2. A Futtatás párbeszédpanelen
  • Windows XP, 2000 és NT rendszeren: írja be a cmd parancsot, és kattintson az OK gombra.
  • Windows Me, 98 és 95 rendszeren: írja be a command parancsot, és kattintson az OK gombra.
 3. Írja be a Ping 127.0.0.1 parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
 4. A 127.0.0.1 a helyi gazdagép címe, amelynek lekérdezésével a TCP/IP protokoll megfelelő telepítése és működése ellenőrizhető. Ha nem fejezhető be sikeresen ez a pingművelet, módosítania kell a TCP/IP protokoll beállításait, illetve az operációs rendszer dokumentációjában nézheti meg a további tennivalókat.

 5. Írja be a Ping parancsot, majd saját IP-címét, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
 6. Ez a parancs azt vizsgálja, hogy a számítógép válaszol-e a kérelmekre. Ha nem fejezhető be sikeresen ez a pingművelet, ellenőrizze a kábelek megfelelő csatlakoztatását.

 7. Írja be a Ping parancsot, majd az átjáró címét, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
 8. Az átjáró alapértelmezett címe: 192.168.123.254. Ez a parancs azt ellenőrzi, hogy számítógépe képes-e csatlakozni más számítógépekhez, és eléri-e a Broadband Routert. Ha kommunikálni tud az útválasztóval, akkor hozzáférhet a webes felhasználói felülethez, és konfigurálhatja a beállításokat. Ha nem fejezhető be sikeresen ez a pingművelet, ellenőrizze az útválasztó tápellátását, valamint az útválasztó és a számítógép közötti megfelelő összeköttetést.

 9. Írja be a Ping parancsot, majd az útválasztó külső internetcímét, és nyomja meg az ENTER billentyűt. Ez az az IP-cím, amelyet az internetszolgáltatótól vagy a külső hálózattól kapott. Ha az útválasztó Status (Állapot) oldalán nullától különböző IP-cím szerepel, adja meg azt a címet.
 10. Ez a parancs az útválasztó megfelelő működését és azt ellenőrzi, hogy átengedi-e az adatforgalmat.

 11. Írja be a Ping parancsot, majd a DNS kiszolgáló címét, és nyomja meg az ENTER billentyűt.
 12. Ez a parancs lehetővé teszi érvényes internetes gazdanevek leképezését IP-címekre, valamint ellenőrzi az internetelérést.

Még mindig gondjai vannak?

 1. Látogasson el az U.S Robotics honlapjának terméktámogatási oldalára a www.usr.com címen.

  A gyakran felmerülő kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban a hibaelhárítással és gyakran feltett kérdésekkel foglalkozó weboldalon talál segítséget. A típusszám ismerete segít a megfelelő tudnivalók megkeresésében a U.S. Robotics webhelyén. A Broadband Router típusszáma 8004.

 2. Műszaki támogatást igénylő kérdéseit a http://www.usr.com/emailsupport címen található on-line űrlapon is felteheti.


 3. Forduljon a U.S. Robotics műszaki támogatással foglalkozó részlegéhez.

Ország Telefonszám Webhely Nyitvatartási idő
Egyesült Államok (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 9:00–18:00 középső zónaidő
hétfő–péntek
Kanada (888) 216-2850 http://www.usr.com/emailsupport 9:00–18:00 középső zónaidő
hétfő–péntek

 

Ország Telefonszám Webhely Nyitvatartási idő
Ausztria 07110 900116 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00–17:00
hétfő–péntek
Belgium (flamand) +32 (0) 7 023 3545 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
hétfő–péntek
Belgium (francia) +32 (0) 7 023 3546 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
hétfő–péntek
Dánia +45 70 10 4030 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00–17:00
hétfő–péntek
Egyesült Királyság 0870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/uk 9:00–17:00
hétfő–péntek
Finnország +358 981710015 http://www.usr.com/emailsupport/ea 10:00–18:00
hétfő–péntek
Franciaország +33 082 507 0693 http://www.usr.com/emailsupport/fr 9:00–17:00
hétfő–péntek
Hollandia 0900 202 5857 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
hétfő–péntek
Írország 1890-252-130 http://www.usr.com/emailsupport/uk 9:00–18:00
hétfő–péntek
Közel-Kelet és Afrika +44 870 844 4546 http://www.usr.com/emailsupport/me 9:00–17:00
hétfő–péntek
Lengyelország --- http://www.usr.com/emailsupport/pl 8:00–18:00
hétfő–péntek
Luxemburg +352 342 080 8318 http://www.usr.com/emailsupport/bn 9:00–17:00
hétfő–péntek
Magyarország 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/hu 9:00–17:00
hétfő–péntek
Németország 0180 567 1548 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00–17:00
hétfő–péntek
Norvégia +47 23 50 0097 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00–17:00
hétfő–péntek
Olaszország +848 80 9903 http://www.usr.com/emailsupport/it 9:00–17:00
hétfő–péntek
Oroszország 8-800-200-200-1 http://www.usr.com/emailsupport/ru 10:00–18:00
hétfő–péntek
Portugália +351 (0) 21 415 4034 http://www.usr.com/emailsupport/pt 9:00–17:00
hétfő–péntek
Spanyolország 902 11 7964 http://www.usr.com/emailsupport/es 9:00–17:00
hétfő–péntek
Svájc 0848 840 200 http://www.usr.com/emailsupport/de 9:00–17:00
hétfő–péntek
Svédország +46 (0) 77 128 1020 http://www.usr.com/emailsupport/ea 9:00–17:00
hétfő–péntek


A támogatással és az elérhetőséggel kapcsolatos aktuális tudnivalókat a következő webhelyen találja:

http://www.usr.com/support/s-contact.asptop of page

USRobotics