USRobotics
       

Spis treści:

Wprowadzenie >

Instalacja sprzętu

Instrukcje dotyczące wyspecjalizowanych połączeń internetowych

Konfigurowanie punktu dostępu/routera Wireless Turbo Access Point & Router

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Regulacje

Często zadawane pytania

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Podręcznik użytkownika punktu dostępu/routera Wireless Turbo Access Point & Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP i Macintosh)

 

8054

Wprowadzenie

Standardy i specyfikacje

 • Zintegrowany punkt dostępu 54 Mb/s 802.11g Wireless Turbo Access Point
 • Jeden port RJ-45, 10/100 Mb/s Ethernet WAN z funkcją automatycznego wykrywania i przełączania
 • Cztery porty RJ-45, 10/100 Mb/s Ethernet LAN z funkcją automatycznego wykrywania i przełączania
 • DHCP: serwer (LAN) i klient (WAN)
 • Statyczne i dynamiczne adresowanie IP
 • Obsługa protokołu PPP over Ethernet (PPPoE)
 • Wbudowany klient protokołu PPTP
 • Obsługa tunelowania VPN dla protokołów PPTP, L2TP i IPSec
 • Obsługa strefy zdemilitaryzowanej (DMZ)

Funkcje bezpieczeństwa

 • Zintegrowana zapora firewall
 • 64/128/256-bitowe szyfrowanie Wired Equivalent Privacy (WEP)
 • Wi-Fi Protected Access (WPA i WPA-PSK)
 • Ukryte rozgłaszanie SSID
 • Uwierzytelnianie adresów MAC i kontrola asocjacji bezprzewodowych

Typy modulacji

 • BPSK, QPSK, CCK, PBCC i OFDM

Bezprzewodowa transmisja radiowa

 • Zgodność ze standardem bezprzewodowym 54 Mb/s IEEE 802.11g

Wymagane wyposażenie

 • Komputer z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet i/lub kartą bezprzewodową 802.11g
 • Sprawny modem kablowy lub modem DSL obsługujący Ethernet
 • Płyta instalacyjna CD-ROM z  systemem operacyjnym (tj. płyta instalacyjny CD-ROM z systemem Windows XP)
 • Program Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej

 

8054

Widok z przodu

Dioda Power: Świeci się na zielono w trakcie normalnej pracy, a miga na zielono, gdy jest przesyłane zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe. Ta dioda świeci na pomarańczowo podczas ponownego uruchamiania, resetowania lub autotestu.

Dioda Status: Dioda świeci się na zielono, gdy funkcja transmisji bezprzewodowej jest włączona, a miga na zielono podczas bezprzewodowego przesyłania danych. Dioda świeci się na pomarańczowo, gdy funkcja transmisji bezprzewodowej jest wyłączona.

Dioda WAN: Świeci się na zielono, gdy podłączone jest urządzenie o przepustowości 100 Mb/s; świeci się na pomarańczowo, gdy podłączone jest urządzenie o przepustowości 10 Mb/s. Gdy urządzenie obsługuje ruch sieciowy, dioda miga na pomarańczowo.

Diody LAN 1–4: Świecą się na zielono, gdy podłączone jest urządzenie o przepustowości 100 Mb/s; świecą się na pomarańczowo, gdy podłączone jest urządzenie o przepustowości 10 Mb/s. W trakcie transmisji danych diody migają.


8054

Widok z tyłu

Przycisk RESET: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć do dziesięciu sekund. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych punktu dostępu/routera Wireless Turbo Access Point & Router.

Porty LAN 1–4: Porty LAN RJ-45 służą do łączenia urządzeń Ethernet z siecią LAN.

WAN: Port WAN RJ-45 służy do łączenia punktu dostępu/routera Wireless Turbo Access Point & Router z modemem szerokopasmowym.

5VDC: Do tego gniazda podłącza się zasilacz urządzenia Wireless Turbo Access Point & Router.

Porty anten: Te porty są portami męskimi SMA i mają odwróconą biegunowość.

 

Uwaga: Punkt dostępu/router USRobotics Wireless Turbo Access Point & Router można łatwo podłączyć do dowolnego modemu kablowego lub modemu DSL obsługującego standard Ethernet. Zgodność modemu można sprawdzić na podstawie kabla, za pomocą którego jest on połączony z kartą sieciową komputera. Jeśli jest to kabel Ethernet, modem obsługuje ten standard. Urządzenia Wireless Turbo Access Point & Router nie można podłączać do modemu kablowego lub modemu DSL obsługującego tylko standard USB.

Punkt dostępu/router Wireless Turbo Access Point & Router obsługuje cztery typy połączeń z siecią WAN: statyczny adres IP, dynamiczny adres IP, PPP over Ethernet lub PPTP. Jeśli dysponujesz połączeniem typu statyczny adres IP, dynamiczny adres IP, PPP over Ethernet lub PPTP, zapoznaj się z Załącznikiem a w sekcji Instrukcje dotyczące wyspecjalizowanych połączeń internetowych. Jeśli nie masz dokładnych informacji o używanym połączeniu sieciowym, skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby je uzyskać.Top of Page

 

 

 

 

rev 4.1
9/04