USRobotics
       

Spis treści:

Wprowadzenie >

Instalacja za pomocą programu EasyConfigurator

Zaawansowane funkcje programu EasyConfigurator

Sieciowy interfejs użytkownika

Opis funkcji routera

Odinstalowywanie za pomocą programu EasyConfigurator

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Słownik pojęć

Informacje prawne

Gwarancja

USRobotics SureConnect™ ADSL 4-Port Router — podręcznik użytkownika

Windows 95/98/NT 4.0/Me/2000/XP
Macintosh i Linux

Witamy w podręczniku użytkownika routera USRobotics SureConnect ADSL 4-Port Router (model 9105). Podręcznik szczegółowo omawia następujące zagadnienia związane z routerem:
  • Instalacja i dezinstalacja: dokładne instrukcje dotyczące instalacji routera.
  • Konfiguracja routera ADSL: omówienie sieciowego interfejsu użytkownika (WUI) polecenie po poleceniu wraz z przykładami.
  • Rozwiązywanie problemów: w formie pytań i odpowiedzi. Omówienie najczęściej zadawanych pytań.
  • Słownik pojęć: specjalistyczny żargon dziedziny ADSL przetłumaczony na język polski.
  • Informacje prawne: deklaracja zgodności
Pomoc techniczna
W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej tego produktu oraz aktualnych informacji kontaktowych należy odwiedzić witrynę internetową firmy USRobotics pod adresem:

http://www.usr.com/emailsupport


rev 6-8.04
R46.0727.00