Řešení problémů

Poznámka: Pokud nepoužíváte zařízení USRobotics Wireless MAXg Router, vyhledejte informace o routeru v dokumentaci od výrobce routeru.

Nelze získat přístup k Internetu.

Můj počítač nemůže rozpoznat kartu Wireless MAXg PC Card nebo adaptér PCI Adapter.

Nelze komunikovat s přístupovým bodem nebo bezdrátovým routerem.

Během instalace softwaru pro kartu Wireless MAXg PC Card nebo adaptér PCI Adapter jsem omylem klepl(a) na tlačítko Cancel (Storno).

Rozhraní společnosti USRobotics se po vložení instalačního disku CD-ROM nespustilo.

Vložil(a) jsem kartu Wireless MAXg PC Card nebo adaptér PCI Adapter dříve než instalační disk CD-ROM.

Připojení k zařízení Wireless MAXg Router nedosahuje rychlosti MAXg (125 Mb/s).

Nemohu vytvořit bezdrátové připojení k bezdrátovému routeru nebo přístupovému bodu.

Bezdrátová síť, k níž se chci připojit, se nezobrazuje v seznamu Available networks (Dostupné sítě) v konfiguračním nástroji.

Zdá se, že bezdrátoví klienti komunikují, ale nezobrazují se v okně Tento počítač ani Místa v síti.

Po změně nastavení počítač nevytvoří bezdrátové připojení k zařízení Wireless MAXg Router.

Zařízení Wireless MAXg Router se nezobrazí v seznamu, pokud se je pokusím vyhledat pomocí bezdrátového připojení.

Kvalita spojení je špatná.