Ik kan geen verbinding meer met het internet maken.

Wanneer de computer via de router verbinding met het internet maakt, moet een aantal apparaten samenwerken.

De eerste stap bij het oplossen van dit probleem is het vaststellen van de oorzaak. Er kunnen op een aantal plaatsen problemen optreden bij de verbinding tussen uw computer en het internet.

 1. Controleer de indicatielampjes van de verschillende apparaten. Als er bij één of meer apparaten problemen worden aangegeven, dient u zich in eerste instantie op deze apparaten te richten bij het oplossen van problemen.

 2. Controleer de bekabelde of draadloze verbinding naar de router. Als de computer niet kan communiceren met de router kan deze geen verbinding maken met het internet.

 3. Controleer of de router werkt. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de router.

 4. Controleer als de router werkt of deze op de kabel- of DSL-modem is aangesloten. Uw router moet op de modem zijn aangesloten en ermee communiceren.

 5. Controleer of de modem verbinding met het internet maakt. Er moet via uw internetprovider een internetservice beschikbaar zijn.

 

Controleer de draadloze verbinding naar de router.

 1. Controleer met het hulpprogramma van de USRobotics Ndx de verbinding tussen de PC Card of PCI Adapter en de router.

 2. Controleer of uw computer verbinding heeft met uw eigen router en niet met een andere router, zoals die van de buren. Met het configuratiehulppogramma van de USRobotics Ndx kunt u de Network name (Netwerknaam (SSID)) controleren van de router waarmee uw PC Card of PCI Adapter verbinding maakt. Als u verbinding met de verkeerde router hebt, kunt u uw PC Card of PCI Adapter via het hulpprogramma dwingen verbinding met uw router te maken. Zie Na de installatie verbinding met een draadloze router of een access point tot stand brengen.

Als u geen verbinding met uw router hebt:

 1. Controleer of de computer niet te ver van de router staat om een signaal te ontvangen en of het signaal niet wordt verstoord door een magnetron of wordt belemmerd door een betonnen muur. Controleer het tabblad Site Monitor (Sitemonitor) van het configuratiehulpprogramma van de USRobotics Ndx. Als uw router niet in de lijst staat, kan de signaalsterkte het probleem zijn.

 2. Controleer of uw router zo is geconfigureerd dat de netwerknaam wordt uitgezonden.

 3. Controleer of het configuratiehulpprogramma van de Ndx de juiste Network name (Netwerknaam (SSID)) en draadloze beveiligingsinstellingen voor uw router gebruikt. Instellingen zoals netwerknaam, beveiligingsmethode (WPA, WEP) en beveiligingssleutels moeten allemaal overeenkomen.

 4. Controleer of de computer verbinding met de router mag maken. Als MAC-filtering op uw router is ingeschakeld, dient u te controleren of het MAC-adres van de PC Card of de PCI Adapter toestemming heeft om verbinding met de router te maken. Mogelijk moet u dit MAC-adres aan de router toevoegen.

 5. Als uw PC Card of PCI Adapter nog steeds geen verbinding met de router kan maken, dient u een bekabelde verbinding tussen uw computer en uw router te tot stand te brengen. Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de LAN-poort van de computer en een LAN-poort van de router. Als de kabelverbinding functioneert, is er vrijwel zeker sprake van een probleem met de draadloze verbinding tussen de router en de computer. Voer de voorgaande stappen opnieuw uit.

Als er verbinding tussen de computer en uw router is, heeft de router waarschijnlijk geen internetverbinding of functioneert deze niet juist. Raadpleeg de documentatie bij de router voor het oplossen van problemen met de verbinding tussen de router en de kabel- of DSL-modem en om de verbinding tussen uw modem en het internet te controleren.

Controleer of de modem verbinding met het internet heeft.

Als er verbinding tussen uw computer en de router is, de informatie voor de verbinding met het internet op de juiste manier op de router is geconfigureerd en u nog steeds geen verbinding met het internet hebt, is het mogelijk dat de verbinding tussen de kabel- of DSL-modem en het internet is verbroken, dat de modem niet juist functioneert of dat er een probleem bij uw internetprovider is.

 1. Controleer of er een Ethernet-kabel is aangesloten tussen de WAN-poort van de router en de Ethernet-poort van de kabel-/DSL-modem en of de bijbehorende lampjes branden.

 2. Controleer of uw kabel-/DSL-modem is aangesloten op een stopcontact. (Een kabelmodem wordt aangesloten met een coaxkabel en een DSL-modem met een RJ-11-kabel.)

 3. Start de kabel-/DSL-modem opnieuw op. (De modem beschikt waarschijnlijk over een aan-/uit-schakelaar of reset-knop of u moet de netvoedingsadapter van de modem loskoppelen en opnieuw aansluiten. Raadpleeg de documentatie bij uw modem.)

 4. Start de router opnieuw op.

 5. Als u nadat de router opnieuw is opgestart en de lampjes op de router zonder onderbreking branden nog steeds geen toegang tot het internet hebt, dient u opnieuw te beginnen met deze stappen voor het oplossen van problemen om te bepalen of er een nieuw storingspunt is. Het is mogelijk dat uw draadloze verbinding opnieuw tot stand moet worden gebracht.

 6. Als de router na het herhalen van deze stappen nog steeds niet over een IP-adres beschikt, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door de kabel-/DSL-modem of uw internetprovider. Neem contact op met de klantenservice van uw ISP.

Terug naar de pagina Problemen oplossen