Základní postup při řešení problémů

Tento postup se zabývá mnoha příznaky, s nimiž se můžete setkat při použití routeru a bezdrátového připojení:

  1. Ověřte fyzické propojení routeru, počítače a modemu pomocí kabelů.

  2. Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka, do které je router připojen, pod napětím.

  3. Vyhledejte popisy kontrolek LED a pak zkontrolujte kontrolky LED na routeru, abyste se přesvědčili, že je zařízení napájeno a nedošlo k žádné chybě.

  4. Restartujte router, aby se obnovily informace o připojení k Internetu.

  5. Některá elektronická zařízení, např. telefony pracující s frekvencí 2,4 – 5,8 GHz nebo mikrovlnné trouby, mohou způsobit rušení bezdrátového signálu a tím ovlivnit dosah a kvalitu spojení. Zkuste bezdrátové připojení vytvořit na jiném kanálu.

  6. Nízká kvalita spojení nebo malý dosah mohou být způsobeny vlivy okolního prostředí, jako jsou barvy s obsahem olova nebo betonové zdi. Zkuste zlepšit kvalitu spojení přemístěním antény routeru nebo bezdrátových klientů. Je-li to možné, zajistěte, aby mezi bezdrátovými klienty a routerem nebyly žádné překážky.

  7. Zpřístupněte stránky s konfigurací, přejděte na stránku Status (Stav) a v části Network Test (Ping) (Test sítě (Ping)) ověřte komunikaci mezi počítačem, routerem a Internetem.

Pokud máte stále potíže s použitím routeru, postupujte podle pokynů uvedených níže, které nejlépe popisují příznaky.

 

Instalace a konfigurace routeru

Průvodce nastavením nerozpoznal připojení k Internetu.

Moje bezdrátová karta nepodporuje režim WPA. Mohu přesto zabezpečit svou síť?

Nepamatuji si svá nastavení zabezpečení bezdrátového připojení.

Nevím, zda mi poskytovatel služeb Internetu přidělil statickou nebo dynamickou adresu IP.

Nemohu se připojit ke stránkám s konfigurací routeru.

Stránky s konfigurací routeru nejsou dostupné, ale mám přístup k Internetu.

Můj router nereaguje po provedení aktualizace firmwaru.

Nechtěně jsem zablokoval všem bezdrátovým zařízením přístup k routeru.

Odstraňování chyb při používání příkazu Ping.

 

Internet a bezdrátová připojení

Režim SecureEasySetup nemůže nakonfigurovat mého bezdrátového klienta.

Nelze získat přístup k Internetu.

Můj bezdrátový adaptér nelze připojit k routeru.

Připojení k zařízení Wireless MAXg Router nedosahuje rychlosti 125 Mb/s.

Pokud se bezdrátový adaptér pokusí vyhledat můj router, router se v seznamu neobjeví.

Připojení k Internetu prostřednictvím routeru je funkční, ale nelze zpřístupnit některé speciální aplikace.

Po povolení služby VPN se nemohu připojit k místním počítačům v síti a sdílet s nimi soubory a tiskárny.

Kvalita bezdrátového spojení je špatná.

 

Tisk

Nemohu tisknout na síťové tiskárně připojené k routeru v systému Windows Vista, XP nebo 2000.

Nemohu tisknout na síťové tiskárně připojené k routeru v systému Windows Me nebo 98SE.

Nemohu tisknout na síťové tiskárně připojené k routeru v systému Macintosh OS 9 nebo dřívější.

Dokumenty tištěné pomocí tiskového serveru v routeru se nezačnou tisknout ihned a někdy se tisk zahájí až za jednu minutu nebo později.

Skener nefunguje.