USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen >

Technische naslag (English)

Verklarende woordenlijst

Informatie betreffende voorschriften

Beperkte garantie

56K Faxmodem - Gebruikershandleiding en Referentiegids

Problemen oplossen

Indien u problemen met uw modem ondervond, controleer dan eerst of deze juist is geïnstalleerd.

Windows 95/98/Me: Klik in Windows op Start, Instellingen en dan Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Modems . In het scherm Modemeigenschappen dient een beschrijving van uw modem te staan. Klik op het tabblad Diagnostische gegevens. Controleer of de juiste modem gemarkeerd is. Klik op de knop Meer info. Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en reacties van de modem. Dat wil zeggen dat de installatie geslaagd is. Als uw modem niet vermeld wordt en/of als u geen serie opdrachten en reacties ziet, dient u te controleren of alle connectors en stroomkabels goed aangesloten zijn op uw modem en op de achterzijde van uw computer. Controleer of de modem aan staat en of het voedingslampje brandt. Schakel uw computer uit en weer in. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm. Als de modem niet reageert, maak dan de installatie van de modem ongedaan en installeer de modem vervolgens opnieuw. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm.

Windows NT: Klik in Windows op Start, Instellingen en dan op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Modems. In het scherm Modemeigenschappen dient een beschrijving van uw modem te staan.

Windows 2000/XP: Klik in Windows op Start, Instellingen (indien van toepassing) en dan op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Telefoon- en modemopties. Klik op het tabblad Modems. Controleer of de juiste modem gemarkeerd is. Klik op de knop Eigenschappen. Klik op het tabblad Diagnostische gegevens. Klik op de knop Modem vragen/Instellingen vragen. Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en reacties van de modem. Dat wil zeggen dat de installatie geslaagd is. Als uw modem niet vermeld wordt en/of als u geen serie opdrachten en reacties ziet, dient u te controleren of alle connectors en stroomkabels goed aangesloten zijn op uw modem en op de achterzijde van uw computer. Controleer of de modem aan staat en of het voedingslampje brandt. Start de computer opnieuw. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm. Als de modem niet reageert, maak dan de installatie van de modem ongedaan en installeer de modem vervolgens opnieuw. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm.

Mijn software herkent mijn modem niet.

Mogelijke oplossingen:

De communicatiesoftware werkt mogelijk niet goed als er meer dan één versie van de software is geïnstalleerd, wanneer u een oudere versie gebruikt of als er meer dan één communicatiepakket op het systeem is geïnstalleerd. Wij adviseren u het communicatieprogramma op de installatie-cd te gebruiken.

Mogelijke oplossingen:

De COM-poortinstellingen van uw software zijn mogelijk onjuist. In de instellingsschermen van uw software kunt u waarschijnlijk de instellingen van het poortadres wijzigen. Controleer of de poortinstellingen van de software overeenkomen met die van de modem. In de documentatie van uw communicatiesoftware kunt u lezen hoe u de poortinstellingen kunt veranderen.

Mijn modem kan niet bellen en beantwoordt geen oproepen.

PROBLEMEN MET BELLEN EN BEANTWOORDEN:

Mogelijke oplossingen:

Uw modem is aangesloten met een defect snoer of op de verkeerde aansluiting. Het telefoonsnoer moet worden aangesloten op de aansluiting op de modem en de telefoonaansluiting in de muur. Gebruik indien mogelijk het bij uw modem geleverde snoer.

KANTOORGEBRUIKERS:

Mogelijke oplossingen:

De modem is wellicht aangesloten op een digitale telefoonlijn. Neem contact op met de afdeling die voor het telefoonsysteem verantwoordelijk is als u niet zeker weet of u een digitale telefoonlijn heeft.

Als u een 9 moet kiezen om een buitenlijn te bellen, vergeet dan niet dit nummer toe te voegen aan het nummer.

GEBRUIKERS VAN VOICEMAIL:

Mogelijke oplossingen:

Als uw telefoonmaatschappij voicemail biedt, dan is misschien de kiestoon anders wanneer er berichten klaarliggen. Haal uw voicemailberichten op om de normale kiestoon weer terug te krijgen.

Ik hoor dat mijn modem contact probeert te maken met een andere modem, maar er komt geen verbinding tot stand.

Mogelijke oplossingen:

De lijn is slecht. Alle verbindingen komen via een andere route tot stand, dus probeer nog eens te bellen.

Mijn modem brengt geen 56K-internetverbinding tot stand.

Het V.90/V.92 protocol maakt snelheden van maximaal 56K mogelijk, maar het kan zijn dat de lijn deze snelheid door omstandigheden tijdens een bepaalde verbinding niet haalt. Vanwege afwijkende telefoonlijnconfiguraties zullen sommige gebruikers op dit moment de V.90/V.92 technologie nog niet ten volle kunnen benutten. Zo brengt u een 56K-verbinding tot stand:

  • De server die u belt moet een digitaal V.90/V.92-signaal ondersteunen en leveren. Uw ISP kan u voorzien van een lijst externe-toegangsnummers en kan u informatie geven van wat momenteel door deze lijnen wordt ondersteund.
  • De telefoonlijn tussen uw ISP en uw modem moet in staat zijn een 56K-verbinding te verwerken en mag slechts één analoog-digitaal-conversie bevatten. Het 56K-signaal van uw ISP begint als een digitaal signaal. Ergens tussen de ISP en uw modem vindt een digitaal-analoog-signaalconversie plaats, zodat uw modem de gegevens kan ontvangen. De route van uw ISP naar uw modem mag niet meer dan één analoog-digitaal-signaalconversie bevatten, anders daalt de verbindingssnelheid naar V.34 (33,6 Kbps). Er kunnen bovendien storingen voorkomen op de plaatselijke lijnen tussen uw ISP en uw modem. Deze storingen kunnen V.90/V.92 verbindingssnelheden voorkomen of beperken. Alle telefoonverbindingen worden via een andere route tot stand gebracht, u kunt dus verschillende malen proberen een 56K-verbinding tot stand te brengen. U kunt dit testen door bijvoorbeeld een verbinding over een lange afstand te maken. Vaak zijn lange-afstandsverbindingen veel beter van kwaliteit dan plaatselijke lijnen. Vergeet ook niet dat telefoonbedrijven constant bezig zijn met het bijwerken van hun systemen. Lijnen die nu nog geen 56K ondersteunen, kunnen dit binnenkort wel doen.
  • Uw modem moet een verbinding tot stand brengen met een V.90/V.92 server. Twee 56K-modems zullen geen 56K-verbinding met elkaar kunnen maken.

Als u het probleem niet heeft kunnen oplossen met de suggesties in het hoofdstuk "Problemen oplossen", dan kunt u langs de volgende wegen meer informatie verkrijgen:

World Wide Web
Met nuttige productinformatie, documenten en handleidingen. Ga naar:
http://www.usr.com/support

Informatie over ondersteuning


Hebt u nog steeds problemen?

1. Ga naar de website van USRobotics op www.usr.com.

De meest voorkomende problemen waar gebruikers mee te maken krijgen, worden besproken in de gedeelten Veelgestelde vragen en Problemen oplossen voor uw product.

2. Neem contact op met de Technische Ondersteuning van USRobotics

Technische vragen over producten van USRobotics kunnen tevens worden beantwoord door de specialisten van de afdeling technische ondersteuning.

Op de website van U.S.Robotics vindt u de meest recente informatie over ondersteuning, waaronder het opvragen van een Return Material Authorization:

http://www.usr-emea.com/international-contacts.asp?loc=unkg