USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen >

Problemen oplossen

Technische naslag (English)

Verklarende woordenlijst

Informatie betreffende voorschriften

Beperkte garantie

56K Faxmodem - Gebruikershandleiding en Referentiegids

Installatie voor alle besturingssystemen

De installatie voorbereiden

OPMERKING: Het is raadzaam andere modems uit uw systeem te verwijderen voordat u begint. Raadpleeg de documentatie bij uw vorige modem voor aanwijzingen.

Noteer het serienummer van uw nieuwe USRobotics modem. U vindt dit nummer op de witte streepjescodesticker op de modem en de doos van de modem. U hebt dit nummer nodig wanneer u contact opneemt met onze afdeling Technische ondersteuning.

Stap 1: Modem aansluiten op de computer

Schakel uw computer uit en sluit de seriële modemkabel aan op de modem en de computer.

Step 2: Modem aansluiten op een analoge telefoonlijn en, via de stroomadapter, op het lichtnet

Sluit één uiteinde van het telefoonsnoer aan op de modemaansluiting en steek het andere uiteinde in een analoge telefoonaansluiting in de muur.

WAARSCHUWING: U moet een telefoonaansluiting gebruiken die geschikt is voor een ANALOGE telefoonlijn. De meeste kantoortelefoons zijn echter voorzien van DIGITALE lijnen. Zorg ervoor dat u zeker weet wat voor telefoonaansluiting u hebt. De modem wordt beschadigd als u een digitale telefoonaansluiting hebt.

Sluit één uiteinde van het snoer aan op de aansluiting van de modem en steek het andere uiteinde in een stopcontact. Zet de modem aan. De aan-/uitknop (aangegeven op de onderzijde van de modem) zit aan de zijkant van de modem.

OPMERKING: Als het voedingslampje niet gaat branden, staat de modem mogelijk niet aan. Controleer of er een stroomverbinding is tussen de modem en het stopcontact.

Als u tijdens de installatie wordt gevraagd naar de locatie van de stuurprogramma's, ga dan naar D:\ (ervan uitgaande dat D de letter van uw cd-rom-station is).

Als u Windows 95/98/Me gebruikt:

Stap 3: Modemstuurprogramma's installeren
Schakel uw computer in. Indien u wordt gevraagd een verbinding te maken met de Windows Update-webpagina nadat de wizard Nieuwe hardware gevonden uw modem heeft gevonden, dient u Nee, niet op dit moment te selecteren en klikt u op Volgende. Plaats vervolgens de installatie-cd in uw cd-rom-station en klik op Volgende. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u Windows NT gebruikt:

Stap 3: Modemstuurprogramma's installeren

U moet naar de beheerdersmodus gaan om nieuwe hardware te installeren. Schakel uw computer in. Plaats de installatie-cd in uw cd-rom-station alvorens u aan te melden. Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op Modems. Wanneer het scherm Nieuwe modem installeren verschijnt, klikt u op Volgende om Windows uw nieuwe modem te laten detecteren. Wanneer de modem is gedetecteerd, klikt u op Wijzigen. Klik op Schijf. Controleer of de locatie van uw cd-rom-station is geselecteerd en klik op OK. Controleer of USRobotics 56K Fax Ext (Windows NT4.0) is aangegeven. Klik op OK en vervolgens op Volgende. Klik op Voltooien. Wanneer u het tabblad Modemeigenschappen ziet, ziet u welke COM-poort aan uw modem is toegewezen. Klik op Sluiten. Als het venster Systeeminstellingen wijzigen verschijnt, klikt u op Ja om uw computer opnieuw te starten.

Als u Windows 2000 gebruikt:

Stap 3: Modemstuurprogramma's installeren

U moet naar de beheerdersmodus gaan om nieuwe hardware te installeren. Schakel uw computer in. Als de wizard Nieuwe Hardware verschijnt, plaats dan de installatie-cd in uw cd-rom-station en klik op Volgende. Selecteer Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen) en klik op Volgende. Zorg ervoor dat alleen cd-rom-stations zijn geselecteerd en klik op Volgende en daarna nogmaals op Volgende. De waarschuwing Kan digitale handtekening niet vinden kan verschijnen*. Klik in dat geval op Ja. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien.

Als u Windows XP gebruikt:

Stap 3: Modemstuurprogramma's installeren

U moet naar de beheerdersmodus gaan om nieuwe hardware te installeren. Schakel uw computer in. Indien u wordt gevraagd een verbinding te maken met de Windows Update-webpagina nadat de wizard Nieuwe hardware gevonden uw modem heeft gevonden, dient u Nee, niet op dit moment te selecteren en klikt u op Volgende. Plaats vervolgens de installatie-cd in uw cd-rom-station en klik op Volgende. Wacht terwijl de Wizard zoekt. Klik desgevraagd op Volgende. Er verschijnt een test-bericht met het Windows-logo*. Klik op Toch doorgaan. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien.

* USRobotics heeft dit in combinatie met de ondersteunde hardware getest en vastgesteld dat het compatibel is met Windows 2000/XP.

Alle besturingssystemen:

Gefeliciteerd! De installatie van uw USRobotics modem is voltooid.

Uw modem registreren.
Als u uw modem on line registreert, dan zal USRobotics uw gegevens gebruiken om:

  • U van toekomstige productondersteuning en veranderingen in onze ondersteuning op de hoogte te brengen.
  • U uit te nodigen om mee te doen aan marktonderzoek, studies voor nieuwe producten en bèta-programma's.
  • U uit te nodigen om deel te nemen aan promoties.

Wij respecteren de privacy van onze klanten. USRobotics zal persoonlijke informatie niet verkopen of doorgeven waardoor u of een ander persoon door een andere organisatie kan worden geïdentificeerd.

Uw modem registreren:
Breng een verbinding tot stand met uw ISP. Klik in de installatie-interface op Support (Ondersteuning) en vervolgens op Product Registration (Productregistratie). Klik op de link om uw modem te registreren. U kunt uw modem ook on line registreren op http://www.usr.com/productreg.

 

Overige aanwijzingen voor software-installatie

Communicatiesoftware installeren
In de cd-rom-interface ziet u links waarmee u optionele software kunt installeren en de handleiding van de modem kunt lezen. Als de interface niet automatisch afgebeeld wordt, klikt u in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren. In het dialoogvenster Uitvoeren typt u D:\setup.exe. Als voor het cd-rom-station een andere letter wordt gebruikt, typ dan die letter in plaats van "D." Klik op Software om de software-opties te bekijken.

Internet Call Notification (ICN)-software installeren
Met ICN kunt u een spraakoproep aannemen zonder de internetverbinding te verbreken.*
Klik in de cd-rom-interface op Software en daarna op USRobotics Internet Call Notification. Als de interface niet automatisch afgebeeld wordt, klikt u in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren. In het dialoogvenster Uitvoeren typt u D:\setup.exe. Als D niet de aanduiding van uw cd-rom-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.

* U kunt ICN alleen gebruiken indien u geabonneerd bent op de dienst Wisselgesprekken/Caller ID van uw telefoonbedrijf en uw ISP dient v.92/MoH te ondersteunen.