USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen

Technische naslag (English)

Verklarende woordenlijst

Informatie betreffende voorschriften >

Beperkte garantie

 

56K Faxmodem - Gebruikershandleiding en Referentiegids

Informatie betreffende voorschriften

EG Verklaring van conformiteit Wij, USRobotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 USA, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product, de 56K Faxmodem, Model 5630C, van USRobotics, waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende normen.

EN60950
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Overeenkomstig de normen voldoet het betreffende product aan de bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG.

De procedure voor het beoordelen van de conformiteit die vermeld wordt in Artikel 10 (3) en uitgebreid beschreven wordt in Bijlage II van Richtlijn 1999/5/EG is uitgevoerd.

Verklaring netwerkcompatibiliteit
Deze apparatuur werkt naar behoren op alle publieke telefoonnetwerken binnen de Europese Unie.

Dit apparaat wordt geleverd met een geschikte connector voor publieke telefoonnetwerken voor het land waar het is geleverd. Als het nodig is deze apparatuur te gebruiken op een ander netwerk dan waarvoor zij is bedoeld, dan adviseren wij de gebruiker om contact op te nemen met de verkoper voor advies aangaande de aansluiting.

Neem contact op met een ondersteuningscentrum voor een RMA-nummer voor u het product naar het reparatie-adres stuurt. Producten die zonder RMA-nummer naar het reparatie-adres worden gestuurd, worden ongeopend geretourneerd.

FRS Europe BV.
Draaibrugweg 2
1332 AC Almere
Nederland