USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K >

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen

Technische naslag (English)

Verklarende woordenlijst

Informatie betreffende voorschriften

Beperkte garantie

56K Faxmodem - Gebruikershandleiding en Referentiegids

Informatie over 56K

De V.92-standaard is een opzienbarende verbetering van de 56K-technologie. V.92 biedt drie functies waarmee de huidige V.90 standaard wordt verbeterd.

De eerste verbetering is de "V.PCM-Upstream" technologie, die een upstream-communicatiesnelheid van 48.000 bps mogelijk maakt. Bij de V.90 standaard blijven upstream-snelheden beperkt tot V.32-snelheden.

De tweede verbetering is Quick Connect, waarmee u snellere inbelverbindingen bereikt doordat de modem de lijncondities onthoudt van een serviceprovider die V.92 ondersteunt. De eerste keer dat u een verbinding tot stand brengt met uw serviceprovider, voert de modem de volledige training sequence uit en slaat deze de ontvangen informatie op. Op deze manier hoeft de modem tijdens volgende verbindingen niet weer de gehele training sequence uit te voeren. De tijd die het duurt om een verbinding tot stand te brengen wordt zo met 30 tot 50% verkort. Als de modem na de eerste poging geen optimale verbinding meer tot stand kan brengen, wordt de volledige trainingsreeks uitgevoerd.

De derde verbetering is de Modem On Hold-technologie. Daarmee kunt u de internetverbinding onderbreken wanneer u gebeld wordt om deze weer te herstellen nadat het gesprek is beëindigd. Als u de dienst Wisselgesprekken van uw telefoonbedrijf gebruikt en u een oproep ontvangt, dan krijgt u daarvan een melding.* Als u toegang hebt tot de Caller ID-dienst, wordt daarbij ook het nummer van de beller vermeld. Als uw serviceprovider Modem On Hold ondersteunt, heeft u de keuze de oproep aan te nemen of deze te negeren. Als u besluit de oproep aan te nemen, verschijnt er een ander bericht waarin staat hoe lang het systeem van uw provider de internetverbinding op kan schorten voordat deze verbroken wordt.

Niet alle serviceproviders zullen onmiddellijk alle nieuwe V.92-verbeteringen kunnen aanbieden. Raadpleeg de volgende URL als u wilt weten of u een V.92-verbinding kunt opzetten.

http://www.usr.com/V92

Neem contact op met uw service provider om na te gaan welke V.92-servers u eventueel kunt bellen. Deze modem is terugwaarts compatibel en zal bij het verbinden met een serviceprovider altijd op de hoogst mogelijke snelheid werken.

*Als oproepen direct worden doorgeschakeld, dan ontvangt u dit bericht niet. 

R46.0980.00
rev. 3
02/05