USRobotics
    

Tartalom:

Üdvözli az 56K Information Access

Termékjellemzők

Telepítés minden operációs rendszer esetén

Hibaelhárítás

Technikai referencia

Szójegyzék >

Szabályozási tudnivalók

Korlátozott jótállás

56K Faxmodem felhasználói kézikönyv és referencia

Szójegyzék

1-es és 2.0-s osztály
A faxprogramok és faxmodemek között a faxok küldésére és fogadására használt nemzetközi szabványok.
adatátviteli üzemmód
Olyan üzemmód, amelyben a faxmodem adatfájlok küldésére és fogadására képes. Faxfunkcióval nem rendelkező szabványos modem mindig adatátviteli üzemmódban van.
adatkommunikáció
Olyan típusú kommunikáció, amely során a számítógépek elektronikus közegen keresztül cserélnek adatokat.
adattömörítési táblázat
Az MNP5 adattömörítés alatti hívás során használt, a karakterekhez rendelt értékeket tartalmazó táblázat. A táblázatban szereplő alapértékek folyamatosan változnak és épülnek fel az egyes hívások alatt: minél hosszabb a táblázat, annál hatékonyabb átvitel érhető el.
alapbeállítás (alapérték, alapértelmezett érték)
A számítógép szoftverei és a kapcsolódó berendezések által feltételezett beállítások indításkor vagy alaphelyzetbe állításkor. A számítógép, illetve a szoftver ezeket a beállításokat használja, amíg a felhasználó vagy egy másik szoftver nem módosítja őket.
áramlásszabályozás
Olyan mechanizmus, amely kiegyenlíti a modemből vagy más berendezésből kimenő és az azokba bemenő adatok áramlási sebessége közötti különbséget. Lásd a &Hn, &In, &Rn parancsokat.

aszinkron átvitel
Olyan adatátvitel, ahol az átvitt karakterek között eltelt idő változhat. Mivel az átvitt karakterek közötti idő nem egységes, a vevő modem számára jelezni kell a karakter adatbitjeinek kezdetét és végét. Erre a célra a karakterekhez fűzött start- és stopbitek szolgálnak.

átviteli sebesség
A másodpercenként ténylegesen átvitt felhasználói adatok mennyisége, a többlet protokolladatok, például start- és stopbitek, fejlécek vagy véginformációk nélkül. Összevetendő a karakter per másodperc értékkel.
automatikus tárcsázás
Az a művelet, amikor a modem felhív egy számot. A tárcsázási művelet ATDT (dallamtárcsázás) vagy ATDP (impulzustárcsázás) parancs, majd a tárcsázandó szám elküldésével indul. Az automatikus tárcsázás funkció beszédcélú telefonszámok hívására használatos. Lásd: Dn parancs.
automatikus válasz
Ebben a beállításban a modem egy bizonyos számú csengetést követően fogadja a hívást. Lásd az S0 S-regisztert a „Technikai referencia” című részben.
baudsebesség
Az egyik pontból a másikba irányuló analóg átvitel sebességének mérésére használt kifejezés. Bár műszakilag nem pontos, a baudsebesség általában bitsebességet jelent.
bináris számjegy
0 vagy 1 érték, amely a kettes számrendszer használatára utal. Erre azért van szükség, mert a számítógép két állapotot (KI és BE) ismer fel. A bináris számjegy (digit) rövidítése a bit.
bit per másodperc (bps)
Ez a másodpercenként átvitt bitek (bináris számjegyek) száma. Az ezer bit per másodperc értékeket kilobit per másodpercben fejezzük ki.
bitsebesség
A másodpercenként átvitt bináris számjegyek (bps) számára utal. Nevezik átviteli sebességnek is. A telefonos modemet használó kommunikációs csatornák beállított bitsebességgel jönnek létre, általában 2400, 4800, 9600, 14 400, 28 800 vagy nagyobb sebességen.
byte
Bináris számjegyek egy egységként tárolt és kezelt csoportja. A felhasználói dokumentációban általában 8 bites egységeket vagy karaktereket jelent. Egy kilobyte (KB) 1024 byte-ot vagy karaktert, 640 KB 655 360 byte-ot vagy karaktert jelent.
ciklikus redundancia-ellenőrzés (CRC)
Hibaellenőrző technológia, amelynek végrehajtására minden egyes adatblokkon vagy kereten sor kerül, mind küldéskor, mind fogadáskor. A küldő modem minden adatblokkba beilleszti a teszt eredményét CRC-kód formájában. A vevő modem összehasonlítja a saját eredményeit a vett kóddal, és pozitív vagy negatív visszaigazolást küld.
DCE
Adatátviteli berendezés (vagy áramkör-végberendezés), pl. olyan telefonos modem, amely a telefonos hálózaton keresztül építi fel és felügyeli az adatkapcsolatot.
digitális hurok
A modem RS-232 felületét és a terminált (számítógépet) a modemmel összekötő kábelt vizsgáló teszt. A modem fogadja a számítógépről vagy terminálról érkező adatokat (digitális jelek formájában), majd azonnal visszaküldi őket a képernyőre ellenőrzés céljából.
digitális jelek
Különálló és egységes jelek. A kézikönyvben ez a kifejezés a bináris 0 és 1 értékeket jelenti. Ezek a jelek az analóg jelekkel állíthatók szembe.
DTE
Adatterminál (vagy adat-végberendezés), számítógép, amely létrehozza az adatokat vagy amely azok végcélja.
duplex
A duplex az adatok mindkét irányban történő átvitelére képes kommunikációs csatornát jelent. Lásd még fél-duplex, teljes duplex.
Electronic Industries Association (Elektronikus Iparágak Szövetsége, EIA)
Az elektronikai szabványokat meghatározó csoport az Egyesült Államokban.
észlelési fázis
Az ITU-T V.42 hibaellenőrző protokollban a kapcsolat felépítésének első fázisa, ha mindkét modem V.42-kompatibilis.
fax üzemmód
Olyan üzemmód, amelyben a faxmodem fájlok faxformátumban történő küldésére és fogadására képes. Lásd a V.17, V.27ter és V.29 definícióit.
fél duplex
Az ilyen jelek mindkét irányba áramlanak, de egyszerre csak az egyikbe. Mikroszámítógépes kommunikációban jelentheti az on-line helyi visszhang aktiválását, így a modem a küldött adatok másolatát a küldő számítógép képernyőjére küldi.
helyi visszhang
Olyan modemfunkció, amely lehetővé teszi, hogy a modem a képernyőn megjelenítse a billentyűparancsokat és az átvitt adatokat. Lásd: En parancs.
hibaellenőrzés
Különféle technikák, amelyek a karakterek vagy adatblokkok megbízhatóságát (paritását) ellenőrzik. A V.42 és MNP hibaellenőrző protokolljai hibaellenőrzést (CRC) végeznek, majd újraküldik a hibás kereteket (ARQ).
Hz
A Hertz a frekvencia mértékegysége, és a világon mindenütt a másodpercenkénti ciklusok számát jelöli.
ITU-T
A távíró- és telefonberendezések szabványait definiáló nemzetközi szervezet. Az 1200 bps sebességű adatátvitel Bell 212A szabványa például nemzetközileg ITU-T V.22 néven ismert. A 2400 bps sebességű kommunikációt a legtöbb amerikai gyártó V.22 bis néven ismeri.
karakter per másodperc (CPS)
Az adatátviteli sebesség általában a bitsebességből és a karakterhosszból számítható ki. Például 2400 bps sebességnél, 8 bites karakterek esetén start- és stopbitekkel (karakterenként összesen tíz bit) az átviteli sebesség körülbelül 240 karakter másodpercenként (cps). Egyes protokollok, mint pl. a hibaellenőrző protokollok, speciális technikákat, pl. hosszabb átviteli keretet és adattömörítést alkalmaznak a cps-érték növelése érdekében.
karakter
Betű, szám vagy más jel bináris számjegyekkel kódolt ábrázolása.
keret
A fejléc- és véginformációkkal ellátott adatblokkokat jelölő adatátviteli kifejezés. A csatolt információ általában a keret számát, a blokk méretadatait, a hibaellenőrző kódokat, illetve a kezdet és vég jelzéseit tartalmazza.
kezdeményezési üzemmód
A modem ebben az üzemmódban kezdeményez kimenő hívást másik modem felé. Az adási és vételi frekvenciák a hívásfogadás módban lévő hívott modem inverzei.
LAPM
A Link Access Procedure for Modems az ITU-T V.42 ajánlásában szereplő hibaellenőrző protokoll. Az adatok megbízhatósága érdekében (az MNP protokollokhoz hasonlóan) az LAPM is ciklikus redundancia-ellenőrzést (CRC) alkalmaz, és újraküldi a sérült adatokat (ARQ).
MNP
A Microcom Networking Protocol a Microcom Inc. vállalat által kifejlesztett hibaellenőrző protokoll. Jelenleg nyilvános tulajdonban van. Többféle különböző MNP protokoll létezik. A leggyakrabban használt változat hibaellenőrzésen (CRC) és a hibás keretek újraküldésén keresztül biztosítja a hibamentes átvitelt.
modem
Olyan eszköz, amely valamely kommunikációs csatornán, pl. rádióhullámokkal vagy telefonvonalon keresztül küldi és fogadja a számítógép adatait. A telefonvonalon érkezett jeleket visszaalakítja digitális jelekké, mielőtt eljuttatja őket a fogadó számítógéphez.
nem felejtő memória (NVRAM)
A felhasználó által programozható véletlen elérésű memória, amely a tápfeszültség kikapcsolásakor is megőrzi az adatokat. Egyes modemeknél ez négy tárolt telefonszámot, valamint a modem beállításait is magában foglalja.
on-line visszakapcsolás és felkapcsolás
Olyan funkció, amely lehetővé teszi nagy sebességű, hibaellenőrzéssel rendelkező modem számára a vonal minőségének ellenőrzését és a minőség romlása esetén a következő kisebb sebességre való visszakapcsolást egy adott tartományon belül. A vonali feltételek javulásával a modem a következő, nagyobb sebességre kapcsol fel.
paritás
A küldött karakter érvényességét ellenőrző, egyszerű hibaérzékelési módszer. A karakter-ellenőrzés helyét megbízhatóbb és hatékonyabb hibaellenőrzési módszerek vették át, többek között a V.42 és az MNP 2-4 protokollok. Két, egymással kommunikáló számítógépnél ugyanolyan típusú paritást kell használni, vagy mindkét számítógépnél ki kell kapcsolni a paritást.
protokoll
Két vagy több eszköz közötti kommunikáció szabályainak és eljárásainak rendszere. Többféle protokoll létezhet, de a kommunikáló eszközöknek ugyanazt a protokollt kell használniuk az adatátvitelhez. Az adatformátum, a fogadási és küldési készenléti állapot, a hibaellenőrzés és hibajavítás csak néhány a protokollok által meghatározható műveletek közül.
puffer
A be- és kimeneti műveleteknél átmeneti tárolásra használt, különálló memóriaterület. Például a modem parancspuffere.
RAM
A véletlen hozzáférésű memória olyan memória, amely a modem bekapcsolt állapotában rendelkezésre áll, de a tápfeszültség kikapcsolásakor minden adatot töröl. A modem RAM-memóriája az aktuális beállításokat, az áramlásszabályozó puffert és a parancspuffert tartalmazza.
ROM
A csak olvasható memória a felhasználó által nem programozható, állandó memória.
soros átvitel
Adatok egymás utáni átvitele, egyetlen csatornán. Összevetendő a párhuzamos átvitellel, ahol az adatok átvitele egy időben több csatornán történik.
start- és stopbitek
Ezek a jelzőbitek aszinkron átvitelkor a karakterhez vannak hozzáfűzve, a karakter átvitele előtt és után.
szótár
A V.42 bis adattömörítési algoritmus által felépített tömörítési kódok neve.
távmásolat
Egy oldalon lévő kép egyik pontból a másikba való eljuttatásának módja. Általános elnevezése a fax.
távoli digitális hurok
A telefonos kapcsolatot, valamint a távoli modem adóját és vevőjét vizsgáló teszt.
távoli visszhang
A távoli rendszertől kapott adat másolata, a küldő rendszerbe visszaküldve és a képernyőn megjelenítve. A távoli visszhang a távoli rendszer egyik funkciója.
teljes duplex
Az ilyen jelek egyszerre mindkét irányban áramlanak a vonalon. Mikroszámítógépes kommunikációban jelentheti az on-line helyi visszhang letiltását.
terminál üzemmód
A modemmel közvetlen kommunikációt lehetővé tevő szoftver üzemmód. Ez az üzemmód parancsmódként is ismert.
terminál
Olyan berendezés, amelynek billentyűzete és képernyője adatok kommunikációs csatornán való küldéséhez és fogadásához használható. Ez a berendezés abban különbözik a mikroszámítógépektől és a 
nagyszámítógépektől, hogy kicsi vagy semmilyen adatfeldolgozási képességgel nem rendelkezik.
V.17
A 14 400 bps, 12 000 bps, 9 600 bps és 7200 bps sebességű faxkapcsolat létrehozásának ITU-T szabványa.
V.21
A nyilvános telefonhálózaton legfeljebb 300 bps sebességgel, teljes duplex, aszinkron üzemmódban működő modemek ITU-T szabványa.
V.22 bis
A 2400 bps sebességgel kommunikáló modemek ITU-T szabványa. A szabvány magában foglal egy automatikus, 1200 bps sebességre vonatkozó kapcsolatipárbeszéd-visszakapcsolást, valamint kompatibilitást a Bell 212A/V.22 modemekkel.
V.22
Az Egyesült Államokban és Kanadában Bell 212A néven ismert szabvánnyal kompatibilis, 1200 bps sebességű modemes kommunikáció ITU-T szabványa.
V.23
Az 1200 bps sebességgel és 75 bps sebességű ellentétes irányú csatornával megvalósított kommunikáció ITU-T szabványa.
V.27ter
Faxműveletek ITU-T szabványa, amely 4800 bps sebességű modulációt és 2400 bps sebességre történő visszakapcsolást tartalmaz.
V.29
Faxműveletek ITU-T szabványa, amely 9600 bps sebességű modulációt és 7200 bps sebességre történő visszakapcsolást tartalmaz.
V.32 bis
A V.32 kapcsolat tartományát 4800, 7200, 9600, 12 000 és 14 400 bps sebességértékekre kiterjesztő ITU-T szabvány. A V.32 bis modemek a vonalminőség romlása esetén a következő kisebb sebességre kapcsolnak vissza. Szükség esetén még lejjebb, illetve a vonali feltételek javulása esetén felfelé (vissza) is kapcsolnak.
Lásd: on-line visszakapcsolás és felkapcsolás
V.32
A 9600 és 4800 bps sebességgel kommunikáló modemek ITU-T szabványa. A vonalminőség romlása esetén a V.32 modemek 4800 bps sebességre kapcsolnak vissza.
V.34
Jelenleg 28 800 bps és 33 600 bps adatátviteli sebességet lehetővé tevő ITU-T szabvány.
V.42 bis
Az ITU-T V.42 kiterjesztése, amely specifikus adattömörítés sémát definiál a V.42 kapcsolatokhoz.
V.42
Az LAPM hibaellenőrzés kétfázisú műveletét definiáló ITU-T modemkommunikációs szabvány.
V.8
A kezdeti szinkronizálási műveletet lefedő ITU-T szabványspecifikáció.
V.90/V.92
Az 56 kbps sebességű modemes kommunikáció ITU-T szabványa.
vivőjel
Kapcsolatot jelző hang, amelyet a modem a telefonvonalakon megvalósított adatkommunikációhoz módosít.
vonal kapcsolása és bontása
A telefonkészülék kagylójának felemelésével (kapcsolás), illetve letételével (bontás) egyenértékű modemműveletek.
Xmodem
A modemek közötti fájlátvitelhez használatos hibaellenőrző szoftvercsalád első tagja. Ezek a protokollok nyilvános tulajdonúak, és számos BBS-ről elérhetők.
Xon és Xoff
Szabványos ASCII vezérlőkarakter, amely az adatküldés elindítására vagy leállítására utasít egy intelligens eszközt.
Ymodem G
Hasonló az Ymodem protokollhoz, azzal a különbséggel, hogy ez a modem hibaellenőrzésére hagyatkozik, ami gyorsabbá teszi.
Ymodem
Olyan hibaellenőrző protokoll, amely egyszerre több fájl 1024 byte-os (1K) blokkokban történő küldésére képes. Ez a protokoll ellenőrzőösszegeket vagy CRC kódot használ a hibaellenőrzéshez.
Zmodem
Hasonló az Xmodem és az Ymodem protokollokhoz, azzal a különbséggel, hogy kötegelt átvitelt is tartalmaz, képes részleges átviteli műveletek folytatására, rendelkezik automatikus indítás funkcióval, valamint jobb a hatékonysága.