USRobotics
       

İçindekiler:

56K Bilgi Erişimine Hoş Geldiniz

Ürün Özellikleri

Tüm İşletim Sistemleri için Kurulum

Sorun Giderme

Teknik Referanslar (English)

Sözlük

Yasal Bilgiler

Sınırlı Garanti >

56K Faks-modem Kullanıcı Kılavuzu ve Referanslar

Sınırlı Garanti

USRobotics Corporation Sınırlı Garantisi
1.0 GENEL KOŞULLAR:
1.1 Bu sınırlı garanti yalnızca orijinal son kullanıcılar (MÜŞTERİ) için geçerli olup bir başkasına devredilemez.
1.2 USRobotics Corporation'ın (USRobotics) hiçbir acentesi, satıcısı ya da iş ortağı, bu Sınırlı Garanti'nin koşullarını USRobotics adına değiştirmeye yetkili değildir.
1.3 İşbu Sınırlı Garanti, USRobotics veya yetkili bayisinden yeni olarak satın alınmamış hiçbir ürünü kapsamaz.
1.4 İşbu Sınırlı Garanti sadece ürünün amacına uygun olarak kullanılacağı ülke veya sınırlar dahilinde geçerlidir (Ürün Model Numarası veya ürüne yapıştırılan yerel telekomünikasyon merciinin onayını içeren bandrollerde belirtilmiştir).
1.5 USRobotics, MÜŞTERİ'ye bu ürünün USRobotics veya yetkili bayisinden satın alındığı tarihten itibaren, İKİ (2) YIL süreyle, normal kullanılması ve servise tabi tutulması koşuluyla, işçilik ve malzeme bakımından hiçbir şekilde kusurlu olmadığını garanti eder.
1.6 USRobotics'in işbu garanti tahtındaki tek sorumluluğu, USRobotics'in takdirine bağlı olarak, kusurlu ürün veya parçanın, yeni veya güçlendirilmiş parçalar kullanarak onarılması veya kusurlu ürün veya parçanın, yeni veya güçlendirilmiş aynı veya benzer ürün veya parçayla değiştirilmesi olup, bu iki seçeneğin makul nedenlerden ötürü kullanılamaması durumunda, USRobotics kendi takdirine bağlı olarak, MÜŞTERİ'ye, USRobotics tarafından yayınlanan ve ürün için önerilen en güncel perakende satış fiyatı üzerinden, geçerli her türlü servis ücretinden az olmak üzere, bir geri ödeme yapabilir. Değiştirilen tün ürün veya parçalar USRobotics'in mülkiyetine geçer.
1.7 USRobotics, değiştirilen ürün veya parçalar için, ürün veya parçanın Müşteri'ye nakledildiği tarihten itibaren DOKSAN (90) GÜN süreli garanti sunar.
1.8 USRobotics, bu ürünün MÜŞTERİ ihtiyaçlarını karşılayacağına veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanan donanım veya yazılım ürünleriyle birlikte kullanılabileceğine dair hiçbir garanti vermez.
1.9 USRobotics, bu ürün ile birlikte verilen yazılım ürünlerinin kesintisiz ve hatasız çalışacağına veya yazılım ürünlerindeki kusurların giderileceğine dair hiçbir garanti vermez.
1.10 USRobotics, bu üründe saklanan yazılım verileri veya MÜŞTERİ'ye ait diğer veri ve bilgiler için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.0 MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1 MÜŞTERİ, bu ürünün kendi spesifikasyonları ve ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığına dair tüm sorumluluğu kabul eder.
2.2 MÜŞTERİ'ye bu ürün ile birlikte verilen tüm yazılımların bir yedek kopyasını alması önerilmiştir.
2.3 MÜŞTERİ, bu ürünün doğru biçimde kurulması ve ürünün kullanılacağı işletim ortamında doğru biçimde kurulumunun, konfigüre edilmesinin, çalıştırılmasının ve uyumluluğunun sağlanmasına ilişkin tüm sorumluluğu üzerine alır.
2.4 MÜŞTERİ, garanti taleplerinin onaylanması amacıyla USRobotics'e, üzerinde tarih bulunan bir Satın Alma Belgesi (USRobotics veya yetkili bayisinden alınan orijinal satın alma belgesinin kopyası) ibraz etmek zorundadır.
3.0 GARANTİ HİZMETİNİN ALINMASI::
3.1 MÜŞTERİ, garanti servisi için onay almak amacıyla, geçerli garanti süresi içinde USRobotics Teknik Destek Departmanı veya yetkili bir USRobotics Servis Merkezi ile temasa geçmelidir.
3.2 MÜŞTERİ, garanti servis onayı almak için Ürün Model Numarasını, Ürün Seri Numarasını ve üzerinde tarih bulunan bir Satın Alma Belgesi (USRobotics veya yetkili bayisinden alınan orijinal satın alma belgesinin kopyası) ibraz etmek zorundadır.
3.3 USRobotics Teknik Destek Departmanı veya yetkili bir USRobotics Servis Merkezi ile ilgili iletişim bilgileri için lütfen www.usr.com adresinde bulunan U.S ROBOTICS şirketi İnternet sitesini ziyaret ediniz.
3.4 MÜŞTERİ, USRobotics Teknik Destek Departmanına başvuruda bulunurken aşağıdaki bilgi ve materyalleri hazır bulundurmalıdır:
· Ürün Model Numarası
· Ürün Seri Numarası
· Tarih İçeren Satın Alma Belgesi
· MÜŞTERİ adı ve telefon numarası
· MÜŞTERİ Bilgisayarı İşletim Sistemi versiyonu
· USRobotics Kurulum CD-ROM'u
· USRobotics Kurulum Kılavuzu
4.0 GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİŞTİRME:
4.1 USRobotics Teknik Destek Departmanı veya yetkili USRobotics Servis Merkezinin, bir ürün veya parçada, doğrudan hatalı işçilik ve/veya malzemeden kaynaklanan bir arıza veya kusur tespit etmesi ve ürünün İKİ (2) YILLIK garanti süresi içinde olması durumunda ve MÜŞTERİ'nin ürün veya parça ile iade edilen ürün veya parça ile birlikte üzerinde tarih bulunan bir Satın Alma Belgesi (USRobotics veya yetkili bayisinden alınan orijinal satın alma belgesinin kopyası) ibraz etmesi durumunda, USRobotics, MÜŞTERİ'ye bir Ürün İade Onayı (ÜİO) ve ürünün yetkili USRobotics İade Merkezine iade edilmesine ilişkin talimatları verecektir.
4.2 USRobotics veya yetkili USRobotics Servis Merkezi tarafından düzenlenen ÜİO olmadan USRobotics'e iade edilen ürün veya parçalar, tekrar iade edilecektir.
4.3 MÜŞTERİ, ürün veya parçanın yetkili USRobotics İade Merkezine iadesi için gerekli nakliye ücretlerini ödemeyi, ürünü sigorta ettirmeyi veya nakliyat sırasında meydana gelebilecek zarar veya ziyan riskini üzerine almayı ve orijinal ambalaja benzer bir nakliyat konteynırı kullanmayı kabul eder.
4.4 İade edilen ürün veya parça, yetkili bir USRobotics İade Merkezi tarafından onaylanmış bir iade olarak alınana kadar, USRobotics zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.
4.5 Onaylanan MÜŞTERİ iadelerinin ambalajları açılır, gözle incelenir ve ÜİO belgesinin düzenlendiği Ürün Model Numarası ve Ürün Seri Numarasıyla karşılaştırılır. Ekte gönderilen Satın Alma Belgesinin satın alma tarihi ve yeri kontrol edilir. USRobotics, iade edilen ürün veya parça için MÜŞTERİ tarafından verilen ve ÜİO belgesinin düzenlendiği bilgilerin görsel inceleme sonunda hatalı bulunması halinde, garanti servisi vermeyi reddedebilir.
4.6 MÜŞTERİ iadesinin ambalajı açıldıktan, görsel olarak incelendikten ve test edildikten sonra, USRobotics, kendi takdirine bağlı olarak, ürün veya parçayı tekrar çalışır duruma getirmek için gereken şekilde, yeni veya güçlendirilmiş ürün veya parçalar kullanarak onarım veya değişiklik yapar.
4.7 USRobotics, masrafları kendisine ait olmak üzere, onarılan veya değiştirilen ürün veya parçayı, onaylı MÜŞTERİ iadesinin yetkili bir USRobotics İade Merkezi tarafından alınmasından sonra en geç YİRMİ BİR (21) GÜN içinde nakledilmesi için gerekli her türlü çabayı gösterir.
4.8 USRobotics, onarılan ya da değiştirilen ürün ya da parçaların teslimatı veya kurulumunda yaşanabilecek gecikmelerden kaynaklanacak hasarlardan sorumlu değildir.
5.0 SINIRLAMALAR
5.1 ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARI: Bu USRobotics ürününde, kullanımı üçüncü şahıs yazılım satıcıları tarafından ayrıca sağlanan son kullanıcı lisans anlaşmalarına tabi olan, üçüncü şahıs yazılımları bulunabilir veya bu gibi yazılımları içerebilir. Bu USRobotics Sınırlı Garantisi, bu tür üçüncü şahıs yazılımlarını kapsamaz. Geçerli garanti için, söz konusu yazılımların kullanımına ilişkin son kullanıcı lisans anlaşmalarına başvurabilirsiniz.
5.2 KÖTÜ KULLANIM, İHMALKARLIK, UYUMSUZLUK, HATALI KURULUM VE/VEYA ORTAM KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN HASARLAR: Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, işbu USRobotics Sınırlı Garantisi, normal kullanıma bağlı aşınmaları, işletim sisteminin güncel ve/veya gelecekteki versiyonları veya güncel ve/veya gelecekteki donanım veya yazılımlarla birlikte kullanılmasından kaynaklanan hasar veya veri kayıplarını, yapılan değişiklikleri (USRobotics veya yetkili USRobotics Servis Merkezleri dışındaki şahıslar tarafından); operatör hatası veya kullanıcı kılavuzları veya diğer belgelerde verilen talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar, yıldırım, fırtına, sel, yangın ve deprem, vb. doğal afetlerden kaynaklanan hasarları, ürün seri numarası bozulmuş veya silinmiş ürünleri, kötü kullanım, ihmalkarlık veya uygun olmayan şekilde kullanımı, uygun olmayan fiziksel, sıcaklık veya elektrik geriliminden kaynaklanan hasarları, sahte ürünleri, bilgisayar virüsü, solucanlar, Truva atı gibi nedenlerden veya bellek arızasından kaynaklanan hasar ve veri kayıplarını, kazalardan veya kötü kullanımdan kaynaklanan ürün arızalarını (uygun olmayan kurulum, hatalı gerilimlere ve güç kaynaklarına bağlantı dahil ancak bununla sınırlı değildir), tedarikçisi USRobotics olmayan ürünlerden kaynaklanan arızalar, nem, çürütücü ortamlar, yüksek gerilim, nakliyat, anormal çalışma koşullarından kaynaklanan hasarlar veya ürünün kullanılması amaçlanan ülke veya sınırlar (Ürün Model Numarası veya ürüne yapıştırılan yerel telekomünikasyon merciinin onayını içeren bandrollerde belirtilmiştir) dışında kullanılmasından kaynaklanan arızaları kapsamaz.
5.3 YASALARCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, YUKARIDA ANILAN GARANTİLER VE ÇÖZÜMLER MÜNHASIRDIR VE TÜMÜ AÇIKÇA REDDEDİLEN TİCARİLEŞTİRİLEBİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TATMİN EDİCİ KALİTE, TANIMLAMALARA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ, KOŞULLARI VEYA ŞARTLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, GERÇEKTE VEYA YASALARIN VE YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASIYLA YA DA BAŞKA ŞEKİLDE AÇIK YA DA İMA EDİLEN DİĞER TÜM GARANTİLERİN, ŞARTLARIN VE KOŞULLARIN YERİNE GEÇER. USRobotics, ÜRÜNLERİNİN SATIŞI, KURULUMU, BAKIMI, GARANTİLERİ YA DA KULLANIMIYLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ REDDEDER VE HİÇBİR ŞAHSA, BU TÜR YÜKÜMLÜLÜKLERİN KENDİ NAM VE HESABINA KABUL EDİLMESİ YETKİSİNİ VERMEZ.
5.4 YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI YASALARCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SÖZLEŞMEYE YA DA HAKSIZ EYLEME (İHMAL DAHİL) DAYANIYOR OLMASINA BAKILMAKSIZIN, SATIŞ, KURULUM, BAKIM, KULLANIM, ÇALIŞMA, ARIZA YA DA HİZMETİN KESİNTİYE UĞRAMASIYLA İLGİLİ YA DA İLGİSİZ, HER TÜRLÜ TESADÜFİ, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖZEL YA DA HER TÜRLÜ CEZAİ HASARLARDAN, GELİR YA DA KAR KAYBI, İŞ YAPMA KAYBI, BİLGİ YA DA VERİ KAYBI YA DA MADDİ KAYIPLARDAN, USRobotics YA DA YETKİLİ SATICISI BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, USRobotics KENDİSİNİ VE TEDARİKÇİLERİNİ HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜKTEN AYRI TUTAR VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ USRobotics'İN İSTEĞİNE BAĞLI OLARAK ÜRÜNÜN ONARILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA ÖDENEN SATIN ALMA FİYATININ İADE EDİLMESİYLE SINIRLANDIRIR. BU HASAR NEDENİYLE YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT ETME BİLDİRİSİ, BURADA VERİLEN ÇÖZÜMÜN ASIL AMACINI YERİNE GETİREMEMESİNDEN ETKİLENMEZ.
6.0 YASAL FERAGAT: Bazı ülkeler, eyaletler ya da yönetim birimleri, ima edilen garantilerin hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına, tüketicilere sunulan belirli ürünlerin tesadüfi ya da sonuçta meydana gelen hasarların sınırlandırılmasına ya da kişisel yaralanmalarda yükümlülüğün sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıda belirtilen sınırlama ve muafiyetlerin MÜŞTERİ'ye uygulanışında sınırlamalar olabilir. İma edilen garantilerin, kanunlar gereği bütünlük içinde kullanılmasına izin verilmemesi durumunda, söz konusu garantiler işbu yazılı garanti tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle sınırlandırılır. Bu garanti, MÜŞTERİ'ye, yerel kanunlara göre değişebilen çeşitli yasal haklar sağlamaktadır.
7.0 YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN: İşbu Sınırlı Garanti, ABD, Illinois Eyaleti kanunlarına göre yürütülecektir. Kanunların çatışması ilkeleri ve Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hariçtir.

USRobotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
U.S.A