Obsah:

Úvod >

Instalace hardwaru

Konfigurace širokopásmového směrovače

Řešení problémů

Informace o předpisech

Často kladené otázky

Omezená záruka společnosti USRobotics Corporation

Uživatelská příručka k širokopásmovému směrovači (operační systémy Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP a Macintosh)

 

8003

 

Úvod

Funkce a vlastnosti

 • Sdílení širokopásmového Internetu
 • 4 ethernetové porty sítě LAN - 10/100 Mb/s
 • 1 ethernetový port sítě WAN - 10/100 Mb/s
 • Podpora předávání v rámci virtuální privátní sítě VPN
 • Firewall
 • Server DHCP
 • Konfigurační nástroj na bázi prohlížeče sítě WWW
 • Řízení přístupu
 • Virtuální server (uživatelem definované předávání portů)
 • Uživatelem definovaný tunel detekce aplikací
 • Hostitel DMZ
 • Protokol jednoduché správy sítě SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • Univerzální funkce "Plug and Play" (UPnP)

Co je nutné pro funkci zařízení

 • Počítač s nainstalovanou síťovou (ethernetovou) kartou
 • Funkcí kabelový modem (Ethernet) nebo modem DSL
 • Instalační disk CD-ROM s operačním systémem
 • Software Internet Explorer 4 či novější nebo Netscape 4 či novější

Existuje pět typů připojení k síti WAN, které jsou podporovány širokopásmovým směrovačem: pevná adresa IP, dynamická adresa IP , dynamická adresa IP se správou relace Road Runner, připojení PPP (Point-to-Point Protocol) přes Ethernet nebo připojení PPTP. Pokud máte pevné nebo dynamické IP připojení, naleznete informace také v části "Dříve než začnete - kabelové připojení nebo připojení DSL", uvedené níže. Pokud máte připojení PPPoE (Point-to-Point Protocol přes Ethernet), naleznete informace také v části "Dříve než začnete - připojení PPPoE ", uvedené níže. Pokud máte připojení PPTP, naleznete informace také v části "Dříve než začnete - připojení PPTP ", uvedené níže. Jestliže máte pochybnosti o parametrech používaného síťového spojení, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení (ISP).

 

8003

Pohled v nárysu

Kontrolky LED Barva - činnost Funkce
PWR Zelená - svítí Napájení připojeno
STATUS Oranžová - svítí Porucha systému
Oranžová - problikává Směrovač se zapíná nebo dochází k aktualizaci programového vybavení
WAN Zelená - svítí Je dosaženo spojení WAN 100 Mb/s
Zelená - problikává Probíhá odesílání nebo příjem dat WAN rychlostí 100 Mb/s
Oranžová - svítí Je dosaženo spojení WAN 10 Mb/s
Oranžová - problikává Probíhá odesílání nebo příjem dat WAN rychlostí 10 Mb/s
10/100 LINK/ACT 1-4 Zelená - svítí Je dosaženo spojení LAN 100 Mb/s
Zelená - problikává Probíhá odesílání nebo příjem dat LAN rychlostí 100 Mb/s
Oranžová - svítí Je dosaženo spojení LAN 10 Mb/s
Oranžová - problikává Probíhá odesílání nebo příjem dat LAN rychlostí 10 Mb/s

 

 

8003

Pohled zezadu

Port Funkce
Reset Pokud chcete restartovat širokopásmový směrovač, stiskněte a uvolněte tlačítko Reset. Pokud chcete resetovat širokopásmový směrovač na výchozí nastavení od výrobce, stiskněte a podržte tlačítko Reset pět sekund.
Porty LAN 1-4 K připojení přístrojů do lokální sítě LAN.
WAN Port RJ-45 pro připojení směrovače k širokopásmovému modemu nebo stávající síti WAN.
7,5 V DC Konektor pro připojení napájení.

 

Poznámka:Širokopásmový směrovač USRobotics Broadband Router lze snadno připojit k libovolnému kabelovému modemu Ethernet nebo modemu DSL. Chcete-li ověřit kompatibilitu, zkontrolujte, zda je váš kabelový modem nebo modem DSL připojen v počítači k síťovému adaptéru pomocí ethernetového kabelu. Širokopásmový směrovač nemůže být připojen ke kabelovému modemu nebo modemu DSL, který používá pouze připojení USB.

 

Dříve než začnete

Dříve než začnete - kabelové připojení nebo připojení DSL
Dříve než začnete - připojení PPPoE
Dříve než začnete - připojení PPTP


Dříve než začnete - kabelové připojení nebo připojení DSL

Tato uživatelská příručka pokrývá většinu kabelových instalací nebo instalací DSL nakonfigurovaných pro dynamické nebo pevné adresování IP. Tato uživatelská příručka předpokládá, že máte aktivní a řádně funkční kabelové připojení nebo připojení DSL k Internetu.

Poznámka pro uživatele služby DSL: Pokud pro přístup k Internetu používáte aplikaci pro přihlášení, je velmi pravděpodobné, že používáte připojení PPPoE. Pokyny k tomu, jak získat informace o používané konfiguraci, naleznete v příslušné části této příručky. Pokud používáte telefonické připojení k síti a adaptér VPN, pravděpodobně používáte spojení PPTP. Pokyny k tomu, jak získat informace o používané konfiguraci, naleznete v příslušné části této příručky. Jestliže máte pochybnosti o typu používaného připojení, obraťte se na svého poskytovatele služeb sítě Internet (ISP).

Poznámka:Váš kabelový modem nebo modem DSL musí být připojen k počítači pomocí ethernetového konektoru RJ-45. Širokopásmový směrovač není kompatibilní s kabelovými modemy nebo modemy DSL, které mají pouze připojení přes USB rozhraní. Musíte mít na počítači nainstalovanou síťovou kartu (Ethernet).

Poskytovatel ISP bude požadovat, abyste v počítači vyhledali následující informace. Obraťte se na něj v případě, že potřebujete zjistit následující informace.

Adresa IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsítě:
____________-_____________-______________-____________
Brána/směrovač
____________-_____________-______________-____________
Servery DNS/
Servery jmen:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Jméno hostitele/ ID klienta DHCP:


_____________________________________________________

Některé informace nebudou pro instalaci širokopásmového směrovače pravděpodobně požadovány. Pokud váš ISP tyto informace neposkytne, mohou vám následující kroky pomoci je získat.

A. Tyto kroky budete muset provést na počítači, který je připojen ke kabelovému modemu nebo modemu DSL.

Uživatelé operačního systému Windows

 1. Všichni uživatelé systému Windows:
  Klepněte na tlačítko Start systému Windows, dále na příkaz Nastavení a potom na položku Ovládací panely.

 2. Uživatelé operačního systému Windows 95/98/Me:
  Poklepejte na ikonu Síť.

  Uživatelé systému Windows 2000 a XP:
  Poklepejte na ikonu Síťová a telefonická připojení.

  Uživatelé systému Windows NT:
  Poklepejte na ikonu Síť a pak klepněte na kartu Protokoly.

 3. Všichni uživatelé systému Windows:
  Zvolte možnost TCP/IP pro síťovou kartu, kterou používáte k připojení svého kabelového modemu nebo modemu DSL a klepněte na položku Vlastnosti. Pokračujte krokem B.

Uživatelé operačního systému Macintosh

Uživatelé systému Macintosh OS 9.x:
Klepněte na položky Apple, Ovládací panely a pak na TCP/IP. Pokračujte krokem B.

Uživatelé systému Macintosh OS X:
Klepněte na položky Apple, Předvolby systému a pak na TCP/IP. Pokračujte krokem B.

B. Všichni uživatelé systému Windows:
Nyní byste měli být v okně vlastností TCP/IP.

 • Pokud je zvolena možnost Získat adresu IP automaticky, můžete pokračovat s instalací širokopásmového směrovače uvedenou v části "Připojení kabelového modemu nebo modemu DSL k širokopásmovému směrovači" v kapitole "Instalace hardwaru" této příručky.
 • Není-li zvolena tato volba, budete muset zjistit potřebnou konfiguraci sami, pokud vám ji neposkytl váš ISP. Podle používaného operačního systému bude možná třeba klepnout na různé karty v okně TCP/IP a zjistit zde požadované informace. Po dokončení zvolte možnost Získat adresu IP automaticky a klepněte na tlačítko OK. Pokud to je nutné, klepněte na tlačítko OK znovu a uzavřete okno Síťové vlastnosti. Pokud budete požádáni o restartování počítače, klepněte na Ne. Můžete pokračovat s instalací širokopásmového směrovače dle části "Připojení kabelového modemu nebo modemu DSL k širokopásmovému směrovači" v kapitole "Instalace hardwaru" této příručky.

Všichni uživatelé systému Macintosh:
Změňte volbu Připojit přes: z aktuálního nastavení na Připojit přes: Ethernet.

Ověřte si, jak je nastavená volba Konfigurace: a zda-li vám ISP poskytl údaje o adrese IP, ID klienta DHCP nebo serverů jmen.

 • Pokud je volba Konfigurace: nastavena na možnost Používání DHCP, můžete pokračovat s instalací širokopásmového směrovače v části "Připojení kabelového modemu nebo modemu DSL k širokopásmovému směrovači" uvedené v kapitole "Instalace hardwaru" této příručky.

 • Není-li volba Konfigurace: nastavena na možnost Používání DHCP, bude nutné zjistit potřebnou konfiguraci, pokud vám ji nesdělil váš ISP. Klepněte na různé karty v okně TCP/IP nebo Síť a zjistěte zde požadované informace. Nastavte možnost TCP/IP Konfigurovat: na položku Používání DHCP. Klepněte na tlačítko Uložit a uzavřete okno TCP/IP nebo Síť. Můžete pokračovat s instalací širokopásmového směrovače dle části "Připojení kabelového modemu nebo modemu DSL k širokopásmovému směrovači" v kapitole "Instalace hardwaru" této příručky.


Dříve než začnete - připojení PPPoE

Tato uživatelská příručka pokrývá většinu kabelových instalací nebo instalací DSL, které jsou nakonfigurovány pro dynamické nebo pevné adresování IP. Tato uživatelská příručka předpokládá, že máte aktivní a řádně funkční kabelové připojení nebo připojení DSL k Internetu.

Poznámka pro uživatele služby DSL: Pokud pro přístup k Internetu používáte aplikaci pro přihlášení, je velmi pravděpodobné, že používáte připojení PPPoE. Jestliže máte pochybnosti o typu používaného připojení, obraťte se na svého poskytovatele služeb sítě Internet (ISP).

Poskytovatel ISP bude požadovat, abyste v počítači vyhledali následující informace. Chcete-li získat potřebné informace, nejprve hledejte v aplikaci pro přihlášení. Jestliže nemůžete najít všechny potřebné informace, požádejte o pomoc poskytovatele ISP.

Adresa IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsítě:
____________-_____________-______________-____________
Brána/směrovač:
____________-_____________-______________-____________
Servery DNS/
Servery jmen:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Uživatelské jméno:
_____________________________________________________
Heslo:
_____________________________________________________
Název služby (volitelné):


_____________________________________________________

Některé informace nebudou pro instalaci širokopásmového směrovače pravděpodobně požadovány.


Dříve než začnete - připojení PPTP

Poznámka:Pokud používáte telefonické připojení k síti a adaptér VPN, pravděpodobně používáte připojení PPTP. Jestliže máte pochybnosti o typu používaného síťového spojení, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení (ISP).

Od svého poskytovatele internetového připojení budete muset získat následující informace o svém počítači. Chcete-li získat potřebné informace, nejprve hledejte v aplikaci pro přihlášení. Jestliže nemůžete najít všechny potřebné informace, požádejte o pomoc poskytovatele ISP.

Účet PPTP (uživatelské jméno):
_____________________________________________________
Heslo PPTP:
_____________________________________________________
Název služby:
_____________________________________________________
Adresa IP :
____________-_____________-______________-____________
Maska podsítě:
____________-_____________-______________-____________
Adresa serveru IP:
____________-_____________-______________-____________
ID spojení:


_____________________________________________________

Některé informace nebudou pro instalaci širokopásmového směrovače pravděpodobně požadovány.


top of pageUSRobotics