Obsah:

Úvod >

Instalace routeru

Konfigurace routeru

Řešení problémů

Informace o
předpisech

Časté otázky

Omezená záruka společnosti U.S. Robotics Corporation

Širokopásmový Broadband Router - Uživatelská příručka (Windows XP, Me, 2000, NT, 98, 95, a Macintosh)

 

8004

 

Úvod

Funkce a vlastnosti

 • Sdílení širokopásmového Internetu
 • 4 ethernetové porty sítě LAN - 10/100 Mb/s
 • 1 ethernetový port sítě WAN - 10/100 Mb/s
 • Podpora předávání v rámci virtuální privátní sítě VPN
 • Firewall s podrobným zkoumáním paketů
 • Server DHCP
 • Konfigurační nástroj na bázi prohlížeče sítě WWW
 • Řízení přístupu
 • Virtuální server (uživatelem definované předávání portů)
 • Uživatelem definovaný tunel detekce aplikací
 • Hostitel DMZ
 • Protokol jednoduché správy sítě SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • Univerzální funkce "Plug and Play" (UPnP)

Co je třeba pro zahájení provozu zařízení

 • Počítač s nainstalovanou síťovou (ethernetovou) kartou
 • Funkční kabelový modem Ethernet nebo modem DSL
 • Webový prohlížeč HTML podporující specifikaci HTML 4.01 (např. aplikace Internet Explorer 5.5 nebo vyšší nebo Netscape 7.0 nebo vyšší)
 • Písmeno jednotky CD-ROM (například D)

Existuje pět typů připojení k síti WAN, které jsou podporovány širokopásmovým routerem: pevná adresa IP, dynamická adresa IP, dynamická adresa IP se správou relace Road Runner, připojení PPP (Point-to-Point Protocol) přes Ethernet nebo připojení PPTP. Pokud máte pevné nebo dynamické IP připojení, naleznete informace také v části „Dříve než začnete - kabelové připojení nebo připojení DSL“, uvedené níže. Pokud máte připojení PPPoE (Point-to-Point Protocol přes Ethernet), naleznete informace také v části „Dříve než začnete - připojení PPPoE“, uvedené níže. Pokud máte připojení PPTP, naleznete informace také v části „Dříve než začnete - připojení PPTP“, uvedené níže. Jestliže máte pochybnosti o parametrech používaného síťového spojení, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení (ISP).

 

8004

Pohled zepředu

Kontrolky LED Barva - činnost Funkce
PWR Zelená - svítí Napájení připojeno
STATUS Oranžová - svítí Porucha systému
Oranžová - problikává Router se zapíná nebo dochází k resetování, restartování či aktualizaci programového vybavení
Rozhraní WAN Zelená - svítí Je navázáno spojení WAN
Zelená - problikává Probíhá odesílání nebo příjem dat sítě WAN
10/100 LINK/ACT 1-4 Zelená - svítí Je dosaženo spojení LAN
Zelená - problikává Probíhá odesílání nebo příjem dat sítě LAN

 

 

8004

Pohled zezadu

Port Funkce
Reset Pokud chcete restartovat širokopásmový router, stiskněte a uvolněte tlačítko Reset. Pokud chcete resetovat širokopásmový router na výchozí nastavení od výrobce, stiskněte a podržte tlačítko Reset po sedm sekund.
LAN 1 - 4 Porty RJ-45 k připojení přístrojů do lokální sítě LAN
Rozhraní WAN Port RJ-45 pro připojení routeru k širokopásmovému modemu nebo stávající síti WAN
7,5 - 9,0 V DC Konektor pro připojení napájení.

 

Dříve než začnete

Než začnete - kabelové připojení nebo připojení DSL
Než začnete - připojení PPPoE
Než začnete - připojení PPTP


Dříve než začnete - kabelové připojení nebo připojení DSL

Tato uživatelská příručka pokrývá většinu kabelových instalací nebo instalací DSL, které jsou nakonfigurovány pro dynamické nebo pevné adresování IP. Tato uživatelská příručka předpokládá, že máte aktivní a řádně funkční kabelové připojení nebo připojení DSL k Internetu.

Poznámka: Pokud jako uživatelé služby DSL pro přístup k Internetu používáte aplikaci pro přihlášení, je velmi pravděpodobné, že používáte připojení PPPoE. Pokyny k tomu, jak získat informace o používané konfiguraci, naleznete v příslušné části této příručky. Pokud používáte telefonické připojení k síti a adaptér VPN, pravděpodobně používáte připojení PPTP. Pokyny k tomu, jak získat informace o používané konfiguraci, naleznete v příslušné části této příručky. Jestliže máte pochybnosti o typu používaného připojení, obraťte se na svého poskytovatele služeb sítě Internet (ISP).

Poskytovatel ISP bude požadovat, abyste v počítači vyhledali následující informace. Obraťte se na něj v případě, že potřebujete zjistit následující informace.

Adresa IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsítě:
____________-_____________-______________-____________
Brána/Router
____________-_____________-______________-____________
Servery DNS /
servery jmen:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Jméno hostitele/ ID klienta DHCP:
_____________________________________________________

Některé informace nebudou pro instalaci širokopásmového routeru pravděpodobně požadovány. Pokud váš ISP tyto informace neposkytne, většinu požadovaných informací získáte, když provedete následující kroky.

Uživatelé operačního systému Windows

Na počítači, který je připojen ke kabelovému modemu nebo modemu DSL:

 1. Klepněte na tlačítko Start systému Windows, dále na příkaz Nastavení a potom na položku Ovládací panely.
 2. Uživatelé operačního systému Windows 95/98/Me: Poklepejte na ikonu Síť.

  Uživatelé systému Windows 2000 a XP: Poklepejte na ikonu Síťová a telefonická připojení.

  Uživatelé systému Windows NT: Poklepejte na ikonu Síť, a potom klepněte na kartu Protokoly.

 3. Zvolte možnost TCP/IP pro síťový adaptér, který používáte k připojení svého kabelového modemu nebo modemu DSL a klepnutím na položku Vlastnosti zobrazíte okno vlastností TCP/IP.

Pokud je vybrána možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky, můžete pokračovat v instalaci širokopásmového routeru pomocí postupu popsaného v části Instalace routeru.

Pokud není vybrána možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky, musíte zjistit potřebné informace o konfiguraci v okně vlastností TCP/IP. Podle používaného operačního systému bude možná třeba klepnout na různé karty v okně vlastností TCP/IP a zjistit zde požadované informace. Po dokončení procesu zvolte možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a klepněte na tlačítko OK. Pokud to je nutné, klepněte na tlačítko OK znovu a uzavřete okno Síťové vlastnosti. Pokud budete požádáni o restartování počítače, klepněte na Ne. Můžete pokračovat v instalací širokopásmového routeru popsané v části Instalace routeru.

Uživatelé počítačů Macintosh

Na počítači, který je připojen ke kabelovému modemu nebo modemu DSL:

 1. Uživatelé systému Macintosh OS 9.x: Klepněte na položky Apple, Control Panels (Ovládací panely), a pak na TCP/IP.
 2. Uživatelé systému Macintosh OS X: Klepněte na položky Apple, System Preferences (Předvolby systému), a pak na Network (Síť).

 3. Ujistěte se, zda je možnost Connect via (Připojit přes) nastavena na hodnotu Connect via: Ethernet (Připojit přes: Ethernet).

Pokud je možnost Configure (Konfigurovat) nastavena na hodnotu Using DHCP (Pomocí DCPH), můžete pokračovat s instalací podle části Instalace routeru.

Pokud není možnost Configure (Konfigurovat): nastavena na hodnotu Using DHCP (Pomocí DCPH), musíte zjistit potřebnou konfiguraci v okně TCP/IP nebo Network. Klepněte na různé karty v okně TCP/IP nebo Síť a zjistěte zde požadované informace. Po dokončení procesu, nastavte možnost TCP/IP Configure (Konfigurovat) na položku Using DHCP (Pomocí DHCP). Klepněte na tlačítko Uložit a uzavřete okno TCP/IP nebo Síť. Můžete pokračovat s instalací podle části Instalace routeru.


Dříve než začnete - připojení PPPoE

Tato uživatelská příručka pokrývá většinu kabelových instalací nebo instalací DSL, které jsou nakonfigurovány pro dynamické nebo pevné adresování IP. Tato uživatelská příručka předpokládá, že máte aktivní a řádně funkční kabelové připojení nebo připojení DSL k Internetu.

Poznámka pro uživatele služby DSL: Pokud pro přístup k Internetu používáte aplikaci pro přihlášení, je velmi pravděpodobné, že používáte připojení PPPoE. Jestliže máte pochybnosti o typu používaného připojení, obraťte se na svého poskytovatele služeb sítě Internet (ISP).

Poskytovatel ISP bude požadovat, abyste v počítači vyhledali následující informace. Chcete-li získat potřebné informace, nejprve hledejte v aplikaci pro přihlášení. Jestliže nemůžete najít všechny potřebné informace, požádejte o pomoc poskytovatele ISP.

Adresa IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsítě:
____________-_____________-______________-____________
Brána/router:
____________-_____________-______________-____________
Servery DNS /
servery jmen:


____________-_____________-______________-____________

____________-_____________-______________-____________

Uživatelské jméno:
_____________________________________________________
Heslo:
_____________________________________________________
Název služby (volitelné):


_____________________________________________________

Některé informace nebudou pro instalaci širokopásmového routeru pravděpodobně požadovány.


Dříve než začnete - připojení PPTP

Poznámka: Pokud používáte telefonické připojení k síti a adaptér VPN, pravděpodobně používáte připojení PPTP. Jestliže máte pochybnosti o typu používaného síťového spojení, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení (ISP).

Od svého poskytovatele internetového připojení budete muset získat následující informace o svém počítači. Chcete-li získat potřebné informace, nejprve hledejte v aplikaci pro přihlášení. Jestliže nemůžete najít všechny potřebné informace, požádejte o pomoc poskytovatele ISP.

Účet PPTP (uživatelské jméno):

_____________________________________________________
Heslo PPTP:
_____________________________________________________
Název služby:
_____________________________________________________
Adresa IP:
____________-_____________-______________-____________
Maska podsítě:
____________-_____________-______________-____________
Adresa serveru IP:
____________-_____________-______________-____________
ID spojení:


_____________________________________________________

Některé informace nebudou pro instalaci širokopásmového routeru pravděpodobně požadovány.


top of page

USRobotics

R46.1078.00
rev 1.1 06/05