Βασική διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτή η διαδικασία αναφέρεται σε κάποια συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ο δρομολογητής και η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο:

  1. Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων μεταξύ του δρομολογητή, του υπολογιστή και του φις παροχής της γραμμής DSL που διαθέτετε.

  2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα όπου έχετε συνδέσει το δρομολογητή.

  3. Ανατρέξτε στις περιγραφές των λυχνιών LED και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις λυχνίες LED του δρομολογητή για να βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι δεν υπάρχουν σφάλματα.
  4. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης, επανεκκινήστε το δρομολογητή σας, περιμένετε έως ότου σταθεροποιηθούν οι ενδεικτικές λυχνίες LED και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

    Ίσως χρειάζεται να αποκατασταθούν οι συνδέσεις δικτύου τυχόν άλλων συνδεδεμένων στον δρομολογητή συσκευών.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του δρομολογητή σας, ακολουθήστε από τις παρακάτω διαδικασίες εκείνη που προσεγγίζει περισσότερο το πρόβλημά σας.

 

Εγκατάσταση και διαμόρφωση του δρομολογητή

Το EasyConfigurator δεν ανίχνευσε τη σύνδεσή μου στο Διαδίκτυο.

Δεν μπορώ να συνδεθώ με τις σελίδες διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του δρομολογητή.

Οι σελίδες διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του δρομολογητή δεν αποκρίνονται, αλλά εξακολουθώ να έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ο δρομολογητής δεν αποκρίνεται μετά την αναβάθμιση υλικολογισμικού που έκανα.

 

Σύνδεση Διαδικτύου

Δεν μπορώ πλέον να συνδεθώ στο Διαδίκτυο.

Μπορώ να συνδεθώ στο Διαδίκτυο μέσω του δρομολογητή, αλλά δεν μπορώ να προσπελάσω ορισμένες ειδικές εφαρμογές.

Επίλυση προβλημάτων στη διαδικασία ελέγχου παρουσίας του υπολογιστή στο δίκτυο (ping)