Tartalom:

Tudnivalók a 802.11g Wireless Turbo PC Card kártyáról és PCI Adapterről

Hálózat konfigurációja és tervezése

Az adapter telepítése konfigurálása Windows 98 SE/2000/Me/XP operációs rendszerek esetében

802.11g Wireless Turbo konfigurációs segédprogram

Hibaelhárítás és támogatás

Szójegyzék

A 802.11g Wireless Turbo PC Card és PCI Adapter termékjellemzői

USRobotics Corporation korlátozott garancia

Szabályzási tudnivalók >

802.11g Wireless Turbo PC Card és PCI Adapter Felhasználói kézikönyv

Szabályzási tudnivalók

FCC-megfelelőségi nyilatkozat
Az eszközök megfelelnek az FCC-szabályzat 15. részének A működés az alábbi két feltétel függvénye:
Az eszközök nem okozhatnak káros interferenciát.
Az eszközöknek el kell viselniük mindennemű interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést eredményezhetnek.
A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, azt használja és sugározza. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki és bekapcsolásával lehet győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot a készülék és az adó-vevő között.
Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
Kérje a kereskedő vagy szakember segítségét.
A monitor és a videokártya csatlakoztatásához az FCC-megfelelőség érdekében árnyékolt kábeleket kell használni. Ha a felelős fél kifejezett engedélye nélkül hajt végre módosításokat a készüléken, akkor ez a készülék használatának korlátozását vonhatja maga után.

Levehető antenna adatai
FCC 15. rész, C alfejezet, 15.203 rész: Az antennával szemben támasztott követelmények
USR 5416 felhasználók: Olyan kiegészítő antennát kell tervezni és alkalmazni, amely biztosítja, hogy a készülékkel kizárólag a felelős fél által jóváhagyott antenna legyen használható. Az állandó jelleggel csatlakoztatott antennának és a kiegészítő antennához egyedi csatlakozóval csatlakozó antennának egyaránt meg kell felelnie a vonatkozó rész előírásainak. A gyártó kialakíthatja úgy a készüléket, hogy a meghibásodott antennát maga a felhasználó is ki tudja cserélni, de hagyományos antennacsatlakozók vagy elektromos konnektorok használata nem engedélyezett.

FCC-sugárterhelési nyilatkozat
A termék megfelel az FCC nem ellenőrzött környezetben történő sugárterhelésre vonatkozó határértékeknek. A készüléket úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy az antenna és az emberi test között legalább 20 cm hely maradjon.

UL-lista és CUL-lista

Kültéri készülékekre:
Ez az információs technológiai készülék a használati útmutatóban leírt célokra UL- és CUL-listán szerepel.

Beltéri készülékekre:
Ez a készülék UL-listán szereplő, a kártyás kiegészítők telepítését részletesen bemutató használati útmutatóval rendelkező személyi számítógépekkel történő használatra UL- és CUL-listán szerepel.

CE-megfelelőségi nyilatkozat
A USRobotics Corporation (címe: 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157,USA) felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 802.11g Wireless Turbo PC Card és a 802.11g Wireless Turbo PCI Adapter, amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, a következő szabványoknak és normatív dokumentumoknak megfelelnek:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN50371 (csak a 802.11g Wireless Turbo PC Card)
EN60950

Ez a termék megfelel az 1999/5/EC irányelv 3.1(a) egészségvédelmi és felhasználók biztonságával kapcsolatos cikkelyének.

A USRobotics Corporation kijelenti, hogy a termék megfelel a 1999/5/EC irányelv alapkövetelményeinek és más fontos rendelkezéseinek.

A termék a következő országokban használható:
Németország, Ausztria, Belgium, Svájc, Hollandia, Luxemburg, Olaszország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Portugália, Svédország, Norvégia, Dánia, Finnország, Izland és Görögország

Az IEEE 802.11g tekintetében a következő információkkal rendelkezünk az R&TTE országok megkötéseiről:

Ország Frekvenciasáv kimeneti teljesítmény
Franciaország 2454-2483,5 MHz 10 mW EIRP kültéri

A berendezés megfelel a személyeket érő elektromágneses sugárzás mértékével kapcsolatos európai követelményeknek. A készüléket úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy az antenna és az emberi test között legalább 20 cm hely maradjon. Ez a vezeték nélküli berendezés egy adó-vevő, kialakítása szerint megfelel az Európa Tanács és a Nem Ionizáló Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP, 1999) teljes népességre vonatkozó javaslatainak. A hordozható berendezések sugárzásának mértéke a SAR- (Specific Absorption Rate) érték. A megfelelőségi vizsgálat szerint ennek a vezeték nélküli berendezésnek a maximális SAR-értéke 1,08 W/kg.

A levehető antenna európai alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók
Ez a USRobotics vezeték nélküli készülék kizárólag a csomagban található antennával együtt alkalmazható. A készülék és az antenna együttes tesztelését és jóváhagyását egy, az 1999/5/EC számú, a rádióberendezésekkel és telekommunikációs végberendezésekkel foglalkozó irányelvnek megfelelő európai hivatal végezte el. A készülék a következő sugárzási energiakövetelménynek felel meg: 100mW e.i.r.p. Az antenna kizárólag olyan USRobotics alkatrészre cserélhető ki, illetve pótolható, amelyet az 1999/5/EC irányelvnek megfelelően a készülékkel történő együttes használatra terveztek és azok együttes működését tesztelték. Az antenna megrendelésével kapcsolatos tudnivalókat a USRobotics weboldalán találja.

Üzemi csatornák:
  • IEEE 802.11g előírásnak megfelelő
  • 11 csatorna (USA, Kanada)
  • 13 csatorna (ETSI)
  • 14 csatorna (Japán)

A legfrissebb csatornakorlátozásokkal kapcsolatban lásd: www.usr.com.

A gyártó felelősségkizáró nyilatkozata

A dokumentumban található információ előzetes értesítés nélkül megváltoztatható és nem jelent kötelezettséget az eladó részéről. A dokumentum minőségével, pontosságával, megfelelőségével kapcsolatban semminemű garanciát vagy képviseletet - legyen az kimondott vagy beleértett - nem vállalunk. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy ennek a dokumentumnak és/vagy az azzal társított terméknek a tartalmát bármikor, bármely személy vagy szervezet értesítésének kötelezettsége nélkül megváltoztassa. A gyártó semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget azokért a közvetlen, közvetett, speciális, véletlen vagy következetes károkért, amelyek a terméknek vagy a dokumentációnak a használatából vagy az arra való képtelenségből erednek, akkor sem, ha tudatában van ezek lehetőségének. A dokumentum tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva. A szerző kifejezett írásbeli engedélye nélkül a termékleírás egyetlen része sem másolható vagy továbbítható semmilyen formában, eszközzel vagy célra. A leírásban megjelenő terméknevek csak azonosítási célt szolgálnak. Minden, a dokumentumban szereplő termékelnevezés az adott tulajdonos bejegyzett védjegye. USRobotics USRobotics