Spis treści:

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI - informacje >

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzie konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Regulacje

Podręcznik użytkownika karty 802.11g Wireless Turbo PC Card i karty PCI

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI - informacje

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI są zgodne z gniazdem karty PC Cardbus typu II lub typu III bądź gniazdem PCI każdego standardowego komputera przenośnego lub stacjonarnego. Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI są urządzeniami typu Plug and Play, dlatego system Windows 98SE, 2000, Me oraz XP rozpoznaje je automatycznie i rozpoczyna proces instalacyjny. Po pomyślnym zakończeniu instalacji karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI będzie mogła komunikować się z innymi domowymi i biurowymi produktami sieciowymi firmy U.S Robotics.

 

FUNKCJE

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI (z odłączaną anteną)

  • Zgodność z USRobotics 802.11g Wireless Turbo 802.11g DSSS, duża prędkość transmisji danych: 125/100/54/22/11/5,5/2/1 Mb/s
  • Zasięg działania do 243 m na otwartej przestrzeni — większa mobilność
  • Łatwe łączenie z przewodowymi sieciami LAN Ethernet i PC, szybka, bezproblemowa integracja z istniejącymi sieciami
  • Technologia DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) zapewnia bezpieczne, odporne na zakłócenia połączenie bezprzewodowe
  • Brak problemów i okablowania — obniżenie kosztów
  • Obsługa szerokiej gamy sieciowych systemów operacyjnych LAN
  • Łatwa instalacja Plug and Play
  • Dołączona antena dookólna (bezkierunkowa)

 

 


ver 3.3
9/04

USRobotics USRobotics USRobotics USRobotics