Spis treści:

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI - informacje

Konfiguracja i planowanie sieci >

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzie konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Regulacje

Podręcznik użytkownika karty 802.11g Wireless Turbo PC Card i karty PCI

Konfiguracja i planowanie sieci

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI obsługują starsze opcje konfiguracji sieci Ethernet LAN zdefiniowane w standardach IEEE 802.

Kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card i kartę PCI można skonfigurować do pracy:

  • w trybie 802.11g AdHoc dla bezprzewodowych połączeń sieciowych typu peer-to-peer;
  • w trybie infrastrukturalnym (Infrastructure) dla połączeń z siecią bezprzewodową wykorzystującą punkt dostępu lub ruter bezprzewodowy.

TOPOLOGIA SIECI

Bezprzewodowa sieć LAN 802.11g AdHoc jest to grupa komputerów, z których każdy jest wyposażony w jedną kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card lub kartę PCI, tworzącą niezależną bezprzewodową sieć LAN. Komputery w danej bezprzewodowej sieci LAN 802.11g AdHoc muszą być tak skonfigurowane, aby korzystały z tego samego kanału radiowego. Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI są także zgodne z wszystkimi starszymi produktami bezprzewodowymi 802.11b 11 Mb/s i 22 Mb/s.

Dzięki karcie 802.11g Wireless Turbo PC Card i karcie PCI bezprzewodowe stacje robocze mogą łączyć się z przewodowymi sieciami LAN. Konfiguracja, w której sieć bezprzewodowa jest zintegrowana z przewodową siecią LAN, nosi nazwę konfiguracji infrastrukturalnej (Infrastructure). Grupa użytkowników karty 802.11g Wireless Turbo PC Card lub karty PCI i punktu bezprzewodowego dostępu tworzy topologię BSS (Basic Service Set). Każda karta 802.11g Wireless Turbo PC Card lub karta PCI w topologii BSS może komunikować się z dowolnym komputerem w infrastrukturze przewodowej sieci LAN za pośrednictwem punktu dostępu.

ROAMING

Konfiguracja infrastrukturalna obsługuje także funkcje roamingu dla użytkowników ruchomych. Z kilku topologii BSS można skonfigurować topologię ESS (Extended Service Set). W sieci ciągłej użytkownicy mogą przemieszczać się bez ograniczeń w całej topologii ESS. Wszystkim kartom 802.11g Wireless Turbo PC Card i kartom PCI w jednej topologii ESS należy przypisać taki sam identyfikator ESS. Urządzenia te muszą także korzystać z tego samego kanału radiowego.

Należy wybrać odpowiedni kanał radiowy i optymalnie ustawić punkt dostępu. W spektrum 2,4 GHz dostępne są trzy nienakładające się na siebie kanały, z których można korzystać. Są to następujące kanały: 1, 6 i 11. Właściwe ustawienie punktu dostępu i sygnał radiowy bez zakłóceń wydatnie zwiększają wydajność urządzenia.

USRobotics USRobotics