Spis treści:

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI - informacje

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzie konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć >

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Regulacje

Podręcznik użytkownika karty 802.11g Wireless Turbo PC Card i karty PCI

Słownik pojęć

 
Ad-Hoc Sieć bezprzewodowa LAN działająca w trybie Ad-Hoc jest to grupa komputerów z zainstalowanymi kartami bezprzewodowymi połączonych w niezależną bezprzewodową sieć LAN.
BSS Skrót od „Basic Service Set”; jest to punkt dostępu skojarzony z kilkoma stacjami bezprzewodowymi.
ESS Skrót od „Extended Service Set”; jest to domena roamingowa. Jako domenę ESS można skonfigurować kilka punktów BSS.
Ethernet Popularna lokalna sieć wymiany danych akceptująca transmisję z komputerów i terminali. Działanie sieci Ethernet opiera się na transmisji w paśmie podstawowym 10/100 Mb/s przez ekranowany kabel koncentryczny lub ekranowany kabel telefoniczny, tzw. skrętkę.
Infrastructure (Infrastrukturalny tryb) Jest to konfiguracja zintegrowanej bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.
Most Funkcja wymiany danych obejmująca dwie najniższe warstwy modelu protokołów sieciowych OSI.
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) To stowarzyszenie opracowuje standardy kart PC, nazywanych wcześniej kartami PCMCIA. Dostępne są trzy typy kart PC o długości i szerokości zbliżonej do kart kredytowych, ale o różnych grubościach: od 3,3 mm (Typ I) do 5,0 mm (Typ II) do 10,5 mm (Typ III). Karty te mogą spełniać wiele funkcji. Można na nich przechowywać dane, mogą służyć jako modemy naziemne i bezprzewodowe urządzenia LAN.
Punkt dostępu Urządzenie sieciowe, które bezproblemowo łączy ze sobą sieci przewodowe i bezprzewodowe.
Roaming Funkcja, dzięki której użytkownik może podróżować z przenośnym systemem końcowym (np. stacją bezprzewodowej sieci LAN) po terytorium domeny (np. ESS), utrzymując stałe połączenie z zasobami sieci.
Stacja bazowa W telekomunikacji mobilnej stacja bazowa jest to główny nadajnik/odbiornik radiowy obsługujący komunikację przy użyciu przenośnych radiotelefonów w zasięgu tej stacji. W zastosowaniach komórkowych lub prywatnych każda komórka lub mikrokomórka ma własną stację bazową; z kolei każda stacja bazowa jest połączona z bazami innych komórek.
Szkielet Jest to rdzeń infrastruktury sieci; część sieci transportująca informacje z jednej lokalizacji centralnej do innej lokalizacji centralnej. Następnie informacje są przenoszone do systemu lokalnego. USRobotics USRobotics