Základní postup řešení problémů

Tento postup řeší některé příznaky, které mohou nastat s kartou PC Card nebo adaptérem PCI Adapter, bezdrátovým připojením a připojením k síti Internet:

  1. Ověřte fyzická kabelová připojení mezi bezdrátovým routerem nebo přístupovým bodem, počítačem a modemem.
  2. Zkontrolujte, zda je přiváděn proud do elektrické zásuvky, k níž je připojen router.
  3. Nahlédněte do dokumentace k routeru a pak zkontrolujte jakékoli kontrolky LED nebo indikátory na routeru, abyste se ujistili, že je připojeno napájení a nedochází k chybám.
  4. Restartováním počítače obnovte informace o připojení k Internetu.
  5. Některé elektrické spotřebiče, například telefony pracující s frekvencí 2,4 GHz - 5,8 GHz nebo mikrovlnné trouby, mohou způsobit rušení bezdrátového signálu a tím ovlivnit dosah a kvalitu spojení. Zkuste bezdrátové připojení vytvořit na jiném kanálu.
  6. Nízká kvalita spojení nebo malý dosah mohou být způsobeny vlivy okolního prostředí, jako jsou barvy s obsahem olova nebo betonové zdi. Zkuste kvalitu spojení zlepšit přemístěním antény routeru nebo bezdrátových klientů. Je-li to možné, zajistěte, aby mezi bezdrátovými klienty a routerem nebyly žádné překážky.
  7. Podívejte se do dokumentace k routeru a ověřte komunikaci mezi počítačem, routerem a Internetem.

Pokud máte stále potíže s používáním karty PC Card nebo adaptéru PCI Adapter, proveďte níže uvedený postup, který daný příznak nejlépe popisuje.

Nelze získat přístup k Internetu.

Nelze se připojit k bezdrátovému routeru nebo přístupovému bodu.

Kvalita bezdrátového spojení je špatná.

Můj počítač nemůže rozpoznat kartu Wireless Ndx PC Card nebo adaptér PCI Adapter.

Během instalace softwaru pro kartu Wireless Ndx PC Card nebo adaptér PCI Adapter jsem omylem klepl(a) na tlačítko Cancel (Storno).

Bezdrátová síť, ke které se chci připojit, se v konfiguračním nástroji nezobrazuje v seznamu Available networks (Dostupné sítě).

Bezdrátová karta PC Card (adaptér) nepracuje správně a pravděpodobně bude nutné zařízení odinstalovat.

Na hlavním panelu systému se nezobrazuje ikona konfiguračního nástroje USRobotics Ndx.

Zdá se, že bezdrátoví klienti komunikují, ale nezobrazují se v okně Tento počítač ani Místa v síti.

Po změně nastavení počítač nevytvoří bezdrátové připojení k zařízení Wireless Ndx Router.

Odstraňování chyb při používání příkazu Ping