Innehåll:

Om 802.11g Wireless USB Adapter >

Nätverkskonfiguration och planering

Installation och konfiguration av nätverkskortet för Windows 98SE/2000/Me/XP

Använda det trådlösa konfigurationsverktyget

Felsökning

Ordlista

Produktspecifikationer för 802.11g Wireless USB Adapter

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Bestämmelser

Användarhandbok för 802.11g Wireless USB Adapter

Om 802.11g Wireless USB Adapter

802.11g Wireless USB Adapter är kompatibel med USB-portar på alla standardiserade bärbara eller stationära datorer. Eftersom 802.11g Wireless USB Adapter är en Plug and Play-enhet känner Windows 98SE, 2000, Me och XP automatiskt igen den i installationsprocessen. När installationen är klar kan 802.11g Wireless USB Adapter kommunicera med andra trådlösa hem- och kontorsnätverksprodukter.

FUNKTIONER

802.11g Wireless USB Adapter

  • Upp till 54 Mbps datahastighet
  • Räckvidd på upp till 2 400 meter i öppen miljö ger ökad rörlighet
  • Funktioner för punkt till punkt- och punkt till flerpunktsanslutning ger ökad flexibilitet
  • Sömlös anslutning till befintliga nätverk
  • Spread Spectrum-teknik som innebär säker och störningsfri trådlös anslutning
  • Besväret och kostnaderna med kablar elimineras
  • Enkel Plug and Play-installation
  • Rundstrålande antenn medföljer
  • Flexiblare placering och rörlighet för nätverksanslutna datorer

 

Indikatorinformation

(USB)-lampa: USB-lampan lyser grönt när 802.11g Wireless USB Adapter får ström och lyser inte när det inte finns någon USB-strömkälla eller när 802.11g Wireless USB Adapter inte är inkopplad.

(WLAN TX/RX)-lampa: WLAN TX/RX-lampan lyser grönt när 802.11g Wireless USB Adapter-drivrutinen är korrekt installerad och blinkar grönt när överföring pågår. Om drivrutinen inte är korrekt installerad lyser inte den här lampan. 

ver.2 7-04


USRobotics USRobotics